Yakup Erdem-Nisa Nur Röpörtaj 4 (Sosyolojik açıdan Türkiye)
Yakup Erdem

Yakup Erdem

Genç Yazar

Yakup Erdem-Nisa Nur Röpörtaj 4 (Sosyolojik açıdan Türkiye)

#Soru1
Turkiyede çok kültürlü hayat potansiyeli var . Bu durum hakkinda ne düşünüyorsunuz .
#Cevap1
Türkiye de yüzyıllardan beri süregelen çok kültürlü bir hayat yaşanmaktadır.Bu durum birçok sebepler -özellikle dış sebepler - beraberinde içeride de bulduğu yardımcıları ile zaman zaman tarihte kötü amaçlarla kullanılmıştır.

#Soru2 
Çok kültürlü hayat avantaj mı dezavantaj mı . Nden ?
#Cevap2 
Aslında çok kültürlülük çok kıymetli bir olgu olup ,daima avantaja çevirilebilir.Baktığımız zaman ,Yaratıcı dahi insanlığı çok kültürlü olarak yaratmıştır.Bu durum,insanlık için ayrı bir heyecan ,farklı etkileşim ,farklı üretim ve farklı yetenekleri barındırır.

#Soru3
Türkiye dış politikadaki izledigi yol ile içerideki tutum sizce nasıl .
#Cevap3
Türkiye ,tarihinde görülmemiş doğru ,vatansever ve cesur ,ve aynı zamanda maksimum adaletli bir yol haritası çizmektedir.Doğrusu,bu kararları alanları ,emek ve bilgi koyanları ,cüretle yürüyenleri sonuna kadar tebrik etmek gerekmektedir.

#Soru4
Avrupanın Türkiyedeki saldırı ve propaganda safhasının psikolojik sonuçları ve sebepleri nelerdir .
#Cevap4
Avrupa kapitalist ve emperyalizmi tarihi boyunca son derece acımasız ,özellikle de Selçuklu'dan bu yana Türk ve İslam alemine baskı ve entrikalarla gelmiştir.Bu bölgeden sömürülerinin azaldığı ya da azalacağı her dönemde her türlü insani değerleri bir kenara bırakıp, her türlü saldırıya başvurmuşlardır.Batı Emperyalizmi , çok acımasız ,zalim bir şeytandır.Özellikle bu dönemde yüksek faiz oranlarının kesilmesi ,Dünya pazarında yanlarında ülkemizin de ürünlerinin görülmesi bu emperyalistleri fazlasıyla üzmüştür.Bizim çok da umrumuzda değildir ancak bir kısım çevreler tarihten beri süregelen dostlukları sebebiyle ,gerek ekonomik gerekse kültürel , bunlara piyon olmuşlardır ,olmaya da devam edenler halen bulunur.Ancak esas başak kuvvet emperyalist baskıların farkındadır ve hiçbir zaman onlara teslim olmayacaktır.

#Soru5
Türkiye Dogu kültürüne mi Batı kültürüne mi yakın .
#Cevap5
Türkiye halkı ,tabii olarak Doğu ve Batı kültüründen belli ölçülerde etkilenmiştir ancak Türkiye halkının Doğulu ya da Batılı olduğu söylenemez.Daha çok Türkiye halkı kendine özgü bir kültür edinmiştir.Böyle de olması gerekir çünkü Türk milleti ;doğrusu ,dünyada tarihi kökleri bulunan nadir ve güzide milletlerden biridir.

#Soru6
Dışarıdan Türkiye nasıl gözüküyor . Bir iki cümle ile anlatır mısınız .
#Cevap6
Yukarıda belirttiğimiz üzere , emperyalistler Türkiye'den nefret ederler.Bunlar bir avuç şeytanlardır ancak dışarıdaki ezilmiş ,horlanmış ,aç kalmış ,öldürülmüş koca bir dünyanın gözünde seyrine doyulmaz bir elmas parçası gibidir.Onlar için son ve büyük bir ümittir.Onlara göre ,dünya için asgari bir adalet sağlanacaksa dahi bunu Türkiye sağlayacaktır.İşte Türkiye budur.Allah yolunu açık etsin.

#Soru7 
Türkiye Türkiyeden büyüktür sözü sizce ne ifade eder .
#Cevap7
Sözünü ettiğimiz dünya vampirleri doğrusu Türkiye'yi 20 de 1 e düşürdüler.Ancak bakıldığı zaman ,aslında Türkiye'den Afrika sonuna kadar ; yine Türkiye'den Doğu Çin dahil olmak üzere ,neredeyse Balkanların tümü Türkiye'nin adaletli ve merhametli etki alanına girmek için can atarlar.Dünyada böyle bir ikinci millet de yoktur.

#Soru8
Avrupa ile Türkiye arasındaki ipler koparsa kaybeden kim olur .
#Cevap8
Avrupa ile Türkiye ilişkileri zaafa uğradığında Avrupa 'nın kaybedecek çok daha fazla zaafları olduğu açıktır.Gerek insan kaynağı ,gerekse bütün materyaller ,hatta pazar problemleri yaşayacaklardır.Yaşlı ve yorgun Avrupa'nın buna tahammülü yoktur.Şu anda dahi dışarıdan insan ithal ederek ancak ayaktadırlar.En küçük bir sarsıntı onları dağıtacaktır.Bunlar aslında sanıldığı gibi tam teşekküllü ülke bile değillerdir.İşin doğrusu,büyük şirketlerin topluluklarıdır.

#Soru9
Raina saldırısını hatırlar mısınız . Bu saldırının asıl hedefi ne olabilirdi . (sosyolojik önemi)
#Cevap9
Hatırlıyoruz.Raina ve diğer benzeri saldırılar ,dünya müslümanlarını insanlığın ve medeniyetin dışında gösterme ve tamamen Müslümanları teşhir hareketleridir.Bu tür entrikalar özellikle Batılı istihbaratlar tarafımdan tezgahlanıyor ve de devam edecekler.

 

Yakup Erdem/Ülke Postası 

YORUMLAR

  • 0 Yorum