istanbul escort

escort bayan

  • TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)
    TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

    Emperyalist tekellere hammadde kaynakları ve pazar lazımdı. O nedenle kimin eli nereye erdiyse orayı işgal etti. En bereketli topraklar Osmanlı toprakları idi....