Fahrettin BAŞ - Hakim Hukukçu yazar

Fahrettin BAŞ - Hakim Hukukçu yazar

Hakim Hukukçu yazar
[email protected]

YARGI REFORMU

18 Kasım 2019 - 11:08

Kamuoyunda 1.Yargı Paketi olarak bilinen yasal düzenleme (7188 Sayılı Kanun) ile reform sayîlacak bir çok yenilikler getirildi.  Bunları kısaca sıralarsak:rn1- BAZI ÖNEMLİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE rnKDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜrnToplam dava ve icra takibi sayısının çok önemli rnbir kısmını oluşturan avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18’den yüzde 8'e indirilerek vatandaşların avukatlık hizmetinden rndaha rahat yararlanabilmesinin ve adalete erişim rnhaklarının önündeki engeller azaltılmış oldu.rn2-HUKUK FAKÜLTELERİNE GİRİŞTErnBAŞARI EŞİĞİ YÜKSELDİ rnYÖK Genel Kurulu, hukuk fakültelerine girişte aranan rn190 bin olan başarı sırasını 125 bine düşürdü.  rnBu değişiklik, hukuk fakültelerini daha çalışkan ve rndonanımlı öğrencilerin kazanabilecekleri anlamına rngelmektedir. rn3-HUKUK MESLEKLERİNE rnGİRİŞ SINAVI GETİRİLDİrnBu sınavda 100 puan rnüzerinden en az 70 puan alanlar hakimlik, savcılık, rnavukatlık ve noterlik mesleklerine girebilecektir.rnrnHukuk mesleklerine giriş sınavı şartı, 2020 yılı ve sonrasında Hukuk Fakültesine rnkayıt yaptıran öğrencilerden başlayarak rnuygulanacaktır. rnrn4-SERİ MUHAKEME USULÜ GELDİrnBu değişiklikle, asliye cezalık suçlarda, avukatla temsil edilen şüphelinin, rnCumhuriyet savcısıyla anlaşma yapması usulü getirildi. rnBuna göre savcı, şüpheliye seri muhakeme usulü rnuygulanmasını teklif edecek, şüpheli bunu kabul ederse bu usul uygulanacaktır. rnBunun üzerine Cumhuriyet Savcısı suçun alt ve üst sınırı rnarasında belirleyeceği temel cezadan yarı oranında rnindirim yapmak suretiyle yaptırımı belirleyecek, rngerekirse cezayı erteleme kapsamına alabilecektirrnBu değişiklik dava sayısını bir hayli azaltacağı gibi yargının hızlanmasına da hizmet edecektir.rn5-BASİT YARGILAMA USULÜ GETİRİLDİrnBu değişiklikle asliye ceza mahkemesince, rniddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını rnve/veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapisrncezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün rnuygulanmasına karar verilebilecek, yargılama hızlı hale gelecektir.rn6-TEMYİZ EDİLEBİLECEK KARARLARIN rnKAPSAMI GENİŞLETİLDİrnBuna göre, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, rnsuç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve rndüşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya rntahrik, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk rnMilleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum rnve organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten rnsoğutma, Terörle Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesinin rnikinci ve dördüncü fıkrası ile 7’nci maddesinin ikinci rnfıkrasında yer alan suçlar, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri rnKanunu’nunda yer alan suçlarla ilgili olarak verilen rnhükümler bölge adliye mahkemelerinde kesinleşmeyecek, bu suçlara ilişkin verilen kararlara karşı rnYargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilecektir.rn7-BELLİ KIDEMİN ÜZERİNDEKİ AVUKATLARA rnYEŞİL PASAPORT HAKKI TANINDI rn15 yıl kıdemi bulunan avukatlara, Türk Ceza Kanunu’nda rnbelirtilen suçlar ile Terörle Mücadele Yasası kapsamına rngiren suçlardan soruşturma ve kovuşturma açılmamış rnolması koşuluyla eş ve çocukları da dahil olmak üzere vize rnkolaylığı sağlayan hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) rnverilebilecektir.rn8-MAĞDUR HAKLARI GÜÇLENDİRİLDİ rnDeğişiklikle özellikle cinsel saldırı ve çocukların cinselrnistismarına ilişkin davalarda mağdur hakları güçlendirildi. rnrn9-İnternet sitelerine yönelik verilen erişime engelleme rnkararlarında, içeriğe erişimi engelleme yöntemi rnuygulanacak. Site değil, ilgili içerik engellenecek.rn10-SORUŞTURMA AŞAMASINDA rnTUTUKLULUK SÜRELERİ DÜŞÜRÜLDÜ rnSoruşturma aşamasında, ağır ceza mahkemesi alanına rngirmeyen suçlarda tutukluluk süresi 6 ayı geçemeyecek. rnAğır ceza mahkemesi alanına giren suçlarda ise bu süre rnen fazla 1 yıl olacak. Devlete karşı işlenen suçlarla, Terörle rnMücadele Yasası kapsamındaki suçlarda tutukluluk süresi rnen fazla 1 yıl 6 ay olacak ve 6 aylığına bir kez uzatılabilecektir.rn11-Terörle Mücadele Yasası’nda yapılan değişiklikle, rnhaber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla rnyapılan düşünce açıklamaların suç oluşturmayacağı rnhükme bağlandı. Olması gerekenin tekrarı şeklinde rnyorumlanabilecek bu hüküm, uygulamada gördüğümüz yanlışları önlemeye yöneliktir.rn12-Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç, rncumhuriyet savcısı, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis rncezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin rnvarlığına rağmen kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle rnertelenmesine karar verebilecek.rnÖrgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi rntarafından veya kamu görevlisine karşı işlenen suçlar ile rncinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ise kapsam rndışında tutulacaktır.rnBu düzenlemelerle Türk hukukuna yeni kurum ve uygulamalar getirilmiş, ayrıca kamuoyunda birçok eleştiriye maruz kalınan konularda reform niteliğinde değişiklikler yapılmıştır. Milletimize hayırlı olsun

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum