istanbul escort

escort bayan

Fahrettin BAŞ - Hakim Hukukçu yazar

Fahrettin BAŞ - Hakim Hukukçu yazar

Hakim Hukukçu yazar

YARGI REFORMU

Kamuoyunda 1.Yargı Paketi olarak bilinen yasal düzenleme (7188 Sayılı Kanun) ile reform sayîlacak bir çok yenilikler getirildi.  Bunları kısaca sıralarsak:
1- BAZI ÖNEMLİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE 
KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ
Toplam dava ve icra takibi sayısının çok önemli 
bir kısmını oluşturan avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18’den yüzde 8'e indirilerek vatandaşların avukatlık hizmetinden 
daha rahat yararlanabilmesinin ve adalete erişim 
haklarının önündeki engeller azaltılmış oldu.
2-HUKUK FAKÜLTELERİNE GİRİŞTE
BAŞARI EŞİĞİ YÜKSELDİ 
YÖK Genel Kurulu, hukuk fakültelerine girişte aranan 
190 bin olan başarı sırasını 125 bine düşürdü.  
Bu değişiklik, hukuk fakültelerini daha çalışkan ve 
donanımlı öğrencilerin kazanabilecekleri anlamına 
gelmektedir. 
3-HUKUK MESLEKLERİNE 
GİRİŞ SINAVI GETİRİLDİ
Bu sınavda 100 puan 
üzerinden en az 70 puan alanlar hakimlik, savcılık, 
avukatlık ve noterlik mesleklerine girebilecektir.

Hukuk mesleklerine giriş sınavı şartı, 2020 yılı ve sonrasında Hukuk Fakültesine 
kayıt yaptıran öğrencilerden başlayarak 
uygulanacaktır. 

4-SERİ MUHAKEME USULÜ GELDİ
Bu değişiklikle, asliye cezalık suçlarda, avukatla temsil edilen şüphelinin, 
Cumhuriyet savcısıyla anlaşma yapması usulü getirildi. 
Buna göre savcı, şüpheliye seri muhakeme usulü 
uygulanmasını teklif edecek, şüpheli bunu kabul ederse bu usul uygulanacaktır. 
Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı suçun alt ve üst sınırı 
arasında belirleyeceği temel cezadan yarı oranında 
indirim yapmak suretiyle yaptırımı belirleyecek, 
gerekirse cezayı erteleme kapsamına alabilecektir
Bu değişiklik dava sayısını bir hayli azaltacağı gibi yargının hızlanmasına da hizmet edecektir.
5-BASİT YARGILAMA USULÜ GETİRİLDİ
Bu değişiklikle asliye ceza mahkemesince, 
iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını 
ve/veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis
cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün 
uygulanmasına karar verilebilecek, yargılama hızlı hale gelecektir.
6-TEMYİZ EDİLEBİLECEK KARARLARIN 
KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Buna göre, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, 
suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya 
tahrik, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk 
Milleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum 
ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten 
soğutma, Terörle Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 
ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7’nci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan suçlar, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’nunda yer alan suçlarla ilgili olarak verilen 
hükümler bölge adliye mahkemelerinde kesinleşmeyecek, bu suçlara ilişkin verilen kararlara karşı 
Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilecektir.
7-BELLİ KIDEMİN ÜZERİNDEKİ AVUKATLARA 
YEŞİL PASAPORT HAKKI TANINDI 
15 yıl kıdemi bulunan avukatlara, Türk Ceza Kanunu’nda 
belirtilen suçlar ile Terörle Mücadele Yasası kapsamına 
giren suçlardan soruşturma ve kovuşturma açılmamış 
olması koşuluyla eş ve çocukları da dahil olmak üzere vize 
kolaylığı sağlayan hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) 
verilebilecektir.
8-MAĞDUR HAKLARI GÜÇLENDİRİLDİ 
Değişiklikle özellikle cinsel saldırı ve çocukların cinsel
istismarına ilişkin davalarda mağdur hakları güçlendirildi. 

9-İnternet sitelerine yönelik verilen erişime engelleme 
kararlarında, içeriğe erişimi engelleme yöntemi 
uygulanacak. Site değil, ilgili içerik engellenecek.
10-SORUŞTURMA AŞAMASINDA 
TUTUKLULUK SÜRELERİ DÜŞÜRÜLDÜ 
Soruşturma aşamasında, ağır ceza mahkemesi alanına 
girmeyen suçlarda tutukluluk süresi 6 ayı geçemeyecek. 
Ağır ceza mahkemesi alanına giren suçlarda ise bu süre 
en fazla 1 yıl olacak. Devlete karşı işlenen suçlarla, Terörle 
Mücadele Yasası kapsamındaki suçlarda tutukluluk süresi 
en fazla 1 yıl 6 ay olacak ve 6 aylığına bir kez uzatılabilecektir.
11-Terörle Mücadele Yasası’nda yapılan değişiklikle, 
haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla 
yapılan düşünce açıklamaların suç oluşturmayacağı 
hükme bağlandı. Olması gerekenin tekrarı şeklinde 
yorumlanabilecek bu hüküm, uygulamada gördüğümüz yanlışları önlemeye yöneliktir.
12-Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç, 
cumhuriyet savcısı, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin 
varlığına rağmen kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle 
ertelenmesine karar verebilecek.
Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi 
tarafından veya kamu görevlisine karşı işlenen suçlar ile 
cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ise kapsam 
dışında tutulacaktır.
Bu düzenlemelerle Türk hukukuna yeni kurum ve uygulamalar getirilmiş, ayrıca kamuoyunda birçok eleştiriye maruz kalınan konularda reform niteliğinde değişiklikler yapılmıştır. Milletimize hayırlı olsun

YORUMLAR

  • 0 Yorum
google-site-verification=CF80A8cl68CMoCfQqeGa4BysuzcEiTA9hSHjUbwDXGs