Ramazanda Son On günde "Kadir Gecesi" Aramak.

Kader kavram ve bağlam olarak Kur'an'ın hiç bir yerinde "Yazgı/Yazılmış Gelecek" olarak kullanılmamıştır...

Ramazanda Son On günde "Kadir Gecesi" Aramak.

Kader kavram ve bağlam olarak Kur'an'ın hiç bir yerinde "Yazgı/Yazılmış Gelecek" olarak kullanılmamıştır...

Ramazanda Son On günde "Kadir Gecesi" Aramak.

Kader kavram ve bağlam olarak Kur'an'ın hiç bir yerinde "Yazgı/Yazılmış Gelecek" olarak kullanılmamıştır. Evrenin yaratılış aşamalarından biri olarak tanımlanmış ve o aşamada varlıkların yapısına/anatomisine konulmuş varlığın tabi olduğu "yaratılış düzeni" olarak kullanılmıştır.
Kadere İman
Bu nedenle Kadere iman: Varlığın düzenini dikkate alarak varlıkla ilişki kurmaktır. Yalnız Kur'an varlığın kaderi sebebiyle "Öyleyse Allah yarattığına kader koydu ve insanı kaderi yönetme göreviyle kendi başına bıraktı: Deizm" dedirtmez..

Kur'an'a göre Allah varlıkla sürekli ilişki içindedir ve "Takdir: Kadere müdahil" yöntemini kullanmaktadır. O nedenle Müminde Kadere iman: varlıktaki kaderi işletmek fakat Takdir ihtimali üzerine Rabbe "Kaderi koyan sensin; Takdir eden sensin" duasıyla onu sonuç noktasında çağırmaktır. İnsanın geleceği ile ilgili "yazgı" inancını karşılayan kavram "Kader" değil " Kitap"tır.

Geleceğin bir kitapta yazıldığı ve o kitapta yazılanın gerçekleşeceği iddiası ile "kader" kavramı arasında anlam-bağlam-emr ilişkisi yoktur. Konu kitap iken meselenin "Kader" kavramıyla devam ettirilmesinin sebebi; Rabbin "Takdiri"nin kitapta yer aldığı iddiasıdır. Doğrusu bu iddia için Allah katından delil yoktur ve Sünnette de bu yönde kültür oluşmamıştır. O nedenle aranacak Kadir gecesi yazgı gecesi değildir; Vahyin iniş gününü son on günde arayarak Oruç'tan Kur'an ibadetine geçiş emridir. Çünkü Oruca veda yerine Kur'an'a merhaba geçiş sürecidir son on gün.Öyleyse "Elveda Ramazan Merhaba Kur'an" günleridir son on gün!
Vahyin indiği de gece ise Kadir gecesi; Vahiy Son Nebi "Teffekkür Odası" olan "Hira"da geldiyse; O zaman son on günde belirli bir süre ve hatta (belki) yalnız odada kendinde tefekkür etmendir; yani son on günde kendi Hira'nı oluşturmandır. "Nerdesin?" seslenişine "Hirada!" diyebilmendir.

Oku Diyor Kur'an


"OKU" diyor Kur'an; Okumayan toplumun soruları da okuduklarından aklına takılan/takışan olmuyor; okumayan toplulukları "öğretiyorum!" maskesiyle aldatanlar çoğalıyor; üstelik Kur'an'dan ayetler okuyarak...
"DÜŞÜN" diyor Kur'an; düşünerek, düşündürerek yaşamadığı için toplum; çözmek-sorgulamak ahlakından da yoksun kalıyor; "Kendimi Dine adadım!" maskesiyla toplumu sömürenler çoğalıyor; üstelik ticaret-siyaset pazarlığıyla...

 

Temizlen Diyor Kur'an


"TEMİZLEN!" diyor Kur'an; ruhen-bedenen-ahlaken; toplum "herkes kirli ki.." avuntusuyla yaşamını meşrulaştırıyor; "Sizleri temizliyoruz!..." iddiasıyla cennet anahtarı dağıtır gibi kirli olanlardan mal alarak arındığını iddia ediyor...Sektör-profesyoneller artıyor...
Başa Kalkma Diyor Kur'an
"BAŞA KAKMA!" diyor Kur'an; toplum emek verdiği din bile olsa onu malı görüyor; emeğin karşılığını almayı hak biliyor; "Adadım yıllarca; Adamdım yıllarca!... Kendim için bir şeyim yok!" maskesiyle başkalarının malına tasallut-tasarruf ediliyor...
Son on günde Kadir gecesi aramak; Okuyan, düşünen, temiz ve karşılıksız hizmet eden adam aramak ve tanışmak demektir.

Haber Servet Hocaoğulları

 


Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum