istanbul escort

escort bayan

KESİKELYAF SANAYİ DİKİŞ İPLİĞİNDE DAMPİNG NİÇİN  KONULMUŞTUR.?

Tekstil sektörünün can damarından biri olan Kesik elyaf polyester dikiş ipliği’ Hammadde ve yarı mamulü hangi gerekçeyle ülkemizde üretilmemektedir...

KESİKELYAF SANAYİ DİKİŞ İPLİĞİNDE DAMPİNG NİÇİN  KONULMUŞTUR.?

Tekstil sektörünün can damarından biri olan Kesik elyaf polyester dikiş ipliği’ Hammadde ve yarı mamulü hangi gerekçeyle ülkemizde üretilmemektedir...

KESİKELYAF SANAYİ DİKİŞ İPLİĞİNDE DAMPİNG NİÇİN  KONULMUŞTUR.?

Şefik ARMAN,Kimdir.

Şefik ARMAN,Kimdir.

Şefik ARMAN 1966 yılında SAKARYA-KAYNARCA ‘da doğmuştur. İlk ve orta okul yıllarını doğduğu yerde kaynarcada bitirerek askerlik yılına kadar ailesinin yanında kalarak, 1986 yılında askerliğini yapmak üzere İstanbul’a gelmiştir....

Tekstil sektörünün can damarından biri olan Kesik elyaf polyester dikiş ipliği’ Hammadde ve yarı mamulü hangi gerekçeyle ülkemizde üretilmemektedir.

Bu özet, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Endonezya’da yerleşik PT Elagant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarına yönelik re’sen başlatılan DAMPİNG soruşturmasına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

Buna istinaden Kesik elyaf dikiş ipliği,ne DAMPİNG uygulaması,Üretim taahhüdünde hangi yerli firmalar istemiş olacak,ki. Ülkenin ihtiyacı olan ipliği Yerli konfeksiyon dikiş ipliği üreten veya sektörün ihtiyacını karşılayan firmalar, pahalıya temin ettirilmek zorunda bırakıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya ve Hindistan menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına yönelik olarak 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) ile sonuçlandırılan esas soruşturma kapsamında (ÇHC için 0,49 ABD Doları/Kg )ve 0,80 ABD Doları/Kg; Endonezya için 0 ABD Doları/Kg ve 0,40 ABD Doları/Kg;( Hindistan için 0,29 ABD Doları/Kg ve 0,39 ABD Doları/Kg arasında değişen değerlerde DAMPİNGE karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 

Anılan soruşturma çerçevesinde, Endonezya’da yerleşik ihracatçılardan işbirliğine gelen PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmaları için hesaplanan DAMPİNG marjları ihmal edilebilir düzeyin altında tespit edildiğinden bahse konu firmalar için önlem yürürlüğe konulmamıştır.
Bahse konu firmaların DAMPİG,uygulaması  hangi sebeplere bağlanmıştır.

Sevgili okurlarımız, Kesik elyaf dikiş ipliği üreticileri ve tedarikçileri’ Benimde sektörün içinde olmam hasebiyle nasıl ve hangi koşullarda tekstil sektörünün önemli lokomotivi olan kesik elyaf dikiş ipliği engelli yollar ile tedarik edilmektedir.

Söz konusu önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine açılan nihai gözden geçirme soruşturması 2015/8 sayılı Tebliğ ile sonuçlandırılmış olup, anılan soruşturma sonucunda DAMPİNGE karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Bahse konu önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce yerli üretim dalının başvurusu üzerine 31/12/2018 tarihli 30642 sayılı Resmi Gazete (4. Mükerrer)’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmış olup, anılan soruşturma halihazırda yürütülmektedir.

Devamını sizler ve ülke ekonomisi için,nasıl DAMPİG, uygulamsı ,nın işe yaramadığını sahada, gerekli kaynaklardan  araştırmaya herkesi aydınlatmaya devam edeceğim.

Şefik ARMAN
                                                                                                                                 

YORUMLAR

  • 0 Yorum