Adnan Albayrak Şimşek Siyasetçi Yazar

Adnan Albayrak Şimşek Siyasetçi Yazar

Siyasetçi Yazar Adnan Albayrak Şimşek
[email protected]

ASRIN HUBELLERİNE KARŞILIK TEVHİDE DAVET

19 Şubat 2024 - 03:37

               

                                                  ASRIN HUBELLERİNE KARSILIK TEVHİDE DAVET

             Kur'an'a göre asrımızda en önemli meselemiz  iman sorunu olan şirk, Allah'a ortak koşmak, Allah'tan başka ilah olduğuna inanmak ve ona tapmak anlamlarına  gelen ŞİRK in ne oldugudur.
Şirk eyleminde bulunanlar müşrik olarak isimlendirilir.
            Türkcemizde kullandıgımız kelimelerin cogunlugu öz Türkce olmadıgından,arapcadan ,farscadan,latınceden,fıransızcadan velhasıl kelam faklı dillerden oluşmuslugu vardır.Burdan yola cıkarak arapcada ilah ne demek,şirk ne demek bunların tam sözlük karsılıgını ele alarak analız etmeliyiz.
İslamın ana unsuru olan iman hakikati noktasında daha acıklayacı olacagının kanaatı ile.
             İlah, Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur.Allahtan başka yöneten yoktur noktasında bir yöneten ve bu yöneticininde kendine has kanunları ve bu kanunlar üzerinde hükümlerinin var oldugu gercegi içerisinde,şirkin anlamıda ortak koşmak ortakcısı oldugunu kabul etmektir.
Bu şekilde hareket edenlerede Kuran,Allaha ortak koştukları  için müşrik ifadesini kullanır.
Yani Allahın yönetiminde,Allahın Hükmünde,ortakcı olarak neyi görüyorsa, o gördugu deger, ne ise, onun  için put,tagut ve belamdır.Bunlarda arapca fakat kullandıgımız kelimeler olarak onlarıda acmamız gerekecektir.
    Put,dönemin Mekkesinde ve arap diyarında Allah ile kullar arasında iletişim saglayan varlık,rabitayı saglayan,madde olarak cansız bir şekilden mutevellit beden ,,mana olarak ortaya koydugu toplumsal hayatı tanzım edendir.Madde olarak cansız olan bu put,başındaki kendini ona adamış olan hızmetkarla irtibatlı olarak konular bu hizmetkar vasıtası ile dillenmekteydi . 
   Tagut ,hem haddini aşan hem de Allah'tan başka ibadet edilen kulluk yapılan anlamına gelir. Dinimize göre tağuta tapınmak şirktir ve şirk en büyük günahtır.
Çünkü kul olmak dediğimizdede kul dunya hayatında tüm hal ve hareketlerini Allahın hükmüne göre tanzim eden demek olduguna göre Allahın hükmü ve yönetimi karsısında kendi heva ve hevesleri noktasında hayatına kim yön veriyorsa,oda onun tagutudur yanı onun kuludur.
    Belam ise 1. terbiyesiz, aç gözlü, pisboğaz, obur. 2. Hz. Musa hakkında israiloğullarını kandırarak yalan söyleyip dünya menfaatından ötürü gerçeğe sırtını dönen, bilge olmasına rağmen küfrü tercih edip Hz. musa'ya beddua etmesiyle tanınmış olan "bel'am b. baura" adında israil kabilesinden bir zatın adıdır.
Bu adamın adı din adına dine aykırı hal, hareket,tavır içerisinde insanlara yol gösteren,bireyler için söylenmektedir.
Günümüzdede din adına dinin yol gösterici gibi ortalıkta bir sürü BEL'AM lar bulunmakta.
Dinin ana unsuru olan İlahi ayetlerin,dışında,bazı uydurulmuş israliyetten girme,hadisler üzerinden ortaya cıkan dini hareketlerin başında bulunanlar
saf,temiz bir kalple Allah yolunda olduklarını zanneden şuursuz müslümanları,farkına varmadan ahiretlerini kaybetmelerine sebeb olmaktalar.
   İslam öncesi araplar Allah Rasulune,ey Muhammed(s.a.v) bizler Allahı inkar etmiyoruz,Allah var,O gökleri yönetme,putlarımız ise,Allahla bızım aramızda bag kuran,rabıtayı saglayan unsurlardır demekteydiler,Fakat Allahı göklere hapsetmiş olan anlayıslarının,yeryüzündeki temsilcısı olan putların Rahiplerinin
para karsısında,adaleti istediği gibi yöneterek, insanların inancları üzerinden sömürmekteydiler.
   Hz.Muhammedin(s.a.v)ortaya koydugu ise ALLAH DIŞINDAKİLERİN REDDEDİLMESİ ile bıreysel yaşantımızdan tutun,sosyal hayatımızın her alanında Allahın bizlere karısmasına karsıydılar.
Putperestler Rasullaha biz bunca zaman atalarımızın, Allahın varlıgını  nasıl kabul ettilerse, putlarımızıda nasıl aracı olarak kabullendigimiz atalarımızın dinini   bırakıp herşeyın kontrolunu senin  Allah'ınamı  bırakacagız demeleriyle MÜŞRİK OLMUŞLARDI.
Asrımızda, İslam dinine mensup olanların iman hakikatlerinin nasıl olması gerektıgınden tutun,mezhep konularına,kadar olan butun inanç meselelerimizin CÖZÜMÜ NOKTASINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGIMIZIN AKADEMİK ALANDA CALIŞMALARLA meselele acıklık getirerek cözümlemesi lazımdır.
Din adına millet Diyaneten ögrenmesi gerekirken,halkımızın başımıza bela olmuş (bazıları harıc) tarikatların elinde imanlarını kaybetmektedir.
Bizleri ALLAH İLE ALDATMAKTALAR ,Selam ve dua ile
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum