Yunus'un Kadına bakışı?

Yunus Emre, Kadına giydirdiği keyfiyet gömleği enteresandır. Bugün ülkemizde kadın üzerine yazan, konuşan, kanun çıkaranlar ve uygulayaanlar acaba Yunus’umuzun bu şiirini okumuşlar mıdır.?..

Yunus'un Kadına bakışı?
05 Eylül 2020 - 20:54
Yunus Emre, Kadına giydirdiği keyfiyet gömleği enteresandır. Bugün ülkemizde kadın üzerine yazan, konuşan, kanun çıkaranlar ve uygulayaanlar acaba Yunus’umuzun bu şiirini okumuşlar mıdır.?
“Kerem et, bir beri bak, nikabı yüzden bırak”, mısraıyla başlayan şiirinde kadının fiziki özelliklerini anlatır ve arkasından taç beytiyle müthiş bir sırrı ifşa eder bize.

Şairimiz bu şiirinde muhayyel bir sevgiliyi ele almaktadır. Adı Ayşe, Fatma ya da Leyla olan birisi değildir. Onun soyut bir figür olarak kimliğini, kişiliğini, fizyonomisinin özelliklerini anlatır ve sonunda sözü getirir hikmetin sırrını ifşa eder::

Yunus Hak tecellisin senin yüzünde gördü, Çare yok ayrılmaya, çün sende göründü Hak.

Burada, kendisinin özelinde olan herhangi bir sevgili değil, bütün insanlığın ortak değeri olması gereken ve İlahi özellikleriyle donanmış olan ‘kadın’ motifi işlenmektedir. Onun kadına atfettiği manevi donanım cinselliği yönüyle değil, iffetiyle ilgilidir. İnsanlığın gerçek atasının kadın olduğunu dikkate alırsak, çünkü ürememizin menşei kadındır. Bunun ‘Hak Tesellisi’ olmasından daha doğal bir şey olamaz. Yani demek istiyor ki, ‘Hakkın gücünün, yaratma iradesinin ve güzelliğinin tecellisi senin yüzündedir. Bunun için de senden ayrılmama imkân yoktur. Çünkü hak bu tecelli gücüyle sende gözükmektedir.’

Şairimiz, kadının böyle bir fıtrat imtiyazını kullanırken; yüzünde, endamında görünen bu İlahi tecelliyi kadının farkında olup olmadığını da söylemek istemiyor. Meselenin bu yönünü de pek sorgulamıyor ve gönlünde olması gerekeni düşünerek bir değerlendirme yapıyor. Ancak yine de bir ‘irade’ hukuku çıkıyor ortaya. Birçok kadın bunun farkındadır, güzel olmanın yükünü taşıyarak kendisini korur ve bunun sorumluluğunun bilincinde olarak hayatını sürdürür.

Kaynak;Muhsin İlyas Subaşı

YORUMLAR

  • 0 Yorum