YENİ YÜZYIL PARTİ SÖZCÜSÜ AVUKAT UÇARDAN SEÇİME DAİR DEĞERLENDİRMELER

YENİ YÜZYIL PARTİ SÖZCÜSÜ AVUKAT UÇARDAN SEÇİME DAİR DEĞERLENDİRMELER
02 Nisan 2024 - 14:48 - Güncelleme: 02 Nisan 2024 - 14:51

YENİ YÜZYIL PARTİ SÖZCÜSÜ AVUKAT UÇARDAN SEÇİME DAİR DEĞERLENDİRMELER

Yeni yüzyıl partisi kurmaylarından Genel başkan vekili ve parti sözcüsü avukat Zeki Uçar gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Parti Sözcüsü Avukat Zeki Uçar, son yapılan seçimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Uçar, yapılan seçimin demokrasi için önemli bir adım olduğunu belirterek, seçim sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde işlediğini vurguladı. Ayrıca, seçim sonuçlarının halkın iradesini yansıttığını ifade eden Uçar, partisinin bu süreçte aldığı sonuçları da değerlendirdi. Uçar, gelecek dönemde yapılacak çalışmaları ve partisinin hedeflerini de paylaştığı açıklamasında, demokratik süreçlerin güçlenerek devam etmesi gerektiğini vurguladı. Parti sözcüsü, halkın iradesini göstermesine teşekkür ederek, partisinin daha da ileriye taşınması için çalışacaklarını belirtti. Uçar’ın değerlendirmeleri, partisinin gelecek stratejileri ve demokrasiye olan bağlılığını gösteriyor.
 
1.) 31.Mart 2024 yılı, Yerel Yönetim Seçimleri için, Toplum tarafından verilen mesajın anlaşılmasının esasını, Genel seçimlerdeki halk desteğinde aramak lazım. Yani halk bu mesajı Genel Seçimlerde vermiş olmasına rağmen, taraflarca yeterince anlaşılamadığı kanaatindeyiz. Dolayısıyla, Yerel Yönetim seçimleri, seçmenlerin daha önce verdiği mesajın yeterince anlaşılamadığı kanaati ile  iktidar ve muhalefete yaptığı uyarının sandığa yansımış halini ifade etmektedir.
2.) Seçmen, iktidar partisine de, yapılan yanlışlıkların, toplumun, ekonomik ve sosyal sıkıntılardan kaynaklanan ihtiyacının giderilmediğini, anlamış olmalı ki; meydana gelen, toplumsal huzursuzluğun giderilmesini, başka bir partiyi desteklemekte bulmuştur.
3.)  Toplum, iktidar partisi açısından  yılların  başarısının sürekli olmadığını;  her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonunun da olduğunu göstermek amacıyla, tepki mahiyetindeki oylarını, Ana Muhalefet Partisine, keza ikinci ve üçüncü muhalif durumundaki diğer partilerin sandıklarına sirayet etmiş olmakla, bu tepkisini,   dürüstlük içinde ve Defacto olarak göstermiştir.
4.)Toplumsal muhalefet, toplumsal talep ve diğer faktörlere bağlı olarak, muhalefet partisinin oylarına da yansımıştır. Zira hem ikdidar hem muhalefet, toplumsal talebin aksine, sahaya sürülen, geçmişi şüpheli kazançlarla malul,  bilgi ve hizmet müktesebatından yoksun adaylar nedeniyle, aldıkları sonuç ortadadır.
Seçim sonucu, her ne kadar muhalefetin lehine gelişmiş gibi görünse de, bu husus, tepkili oylara dayalı arizi bir   kazanım olarak mütalaa edilmesi gerekmektedir.  Yerel Yönetim Birimlerinde, Halkın bu teveccühüne layık bir hizmetin, icra edilmemesi halinde, emanet olarak verilen bu teveccühün, her an geri alınması ihtimal dahilindedir.
5.)Muhalefet Partisinin, İzmir ve Çankaya İlçesinde, gösterdiği adaylar, profil itibariyle, siyaset bilimine ve güncel siyaset ilkelerine, aykırılıklarla, mutel olduğu, toplumun anılan bölgelerde, karşı adaya verdikleri yüksek oy oranlarından  anlaşıldığı gibi bu da, muhalefet yönünden, bir ikaz mahiyetini taşımaktadır.
6.) İktidar Partisinin, bu seçimdeki, Siyasal alan kaybı da uzun süren iktidarın beraberinde getirdiği, mental yorgunluğun metastas  halini alması; toplumun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi; bu nedenle,  yetişmiş insan gücünün, başka ülkelere göç etmesi; diğer muhalefet parti liderlerine karşı kullanılan, müspet siyasal iletişimden yoksun küçümseyici ve hakaret içeren bir siyaset dilinin kullanılması, siyasal alan kaybının, sadece birkaç sebebidir.
7.) Bir Siyasal hareketin icrasında, tarafların çatışmacı değil, problem çözücü ve uzlaşıcı bir siyaset dilini kullanmaları esastır. Siyasal görüş ayrılığı,  yönetim biçimi, toplumsal ihtiyaçlara bakış açıları ve Kamu Yönetimindeki görüş farklılıkları, elbette mümkündür.
Ancak rekabet halinde olunsa dahi, iktidar ve muhalefet partileri, bu Ülkenin değerleridir. Biri diğerinin düşmanı asla değildir. Siyaset Kurumunun zirvesindeki aktörlerin, ötekileştirici ve ayrıştırıcı söylemler içeren konuşmaları, taban kategoride düşmanlık şeklinde tezahür eder.
8.) Nitekim, her seçimde tarafların, karşılıklı kavgaları, yaralamaya hatta ölümle sonuçlanan olaylara dahi, sebebiyet verdiği, 31. Mart gününde meydana gelen olaylarla sabit hale gelmiştir. Yani seçim de taraflar uyuşmazlık sürecinden çatışma sürecine geçiş yaptıkları ortadadır.
9.) Siyaset Kurumu, bilindiği üzere, tek boyutlu bir yapı ve kavram değildir. Farklı faktörler üzerinde, inşa edilmiş, bir kurum ve bilim dalıdır. Pratiğe yansıyan şekli ile toplumsal sahada da kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, Siyaset Kurumunun, toplumsal, siyasal, matematiksel ve hukuksal faktörlerle birlikte, uygulamada da, liyakat dayalı aday profili, keza partinin siyasal ideolojisi ve siyaset sahnesine yansıyan boyutu ile de ilişkilidir. Buna ilaveten,  Partide ki, vizyoner siyasal aktörlerin, uyum içinde ve tamamlayıcı bir şekilde topluma yansıyan çalışmaları parti için ayrı bir misyon taşımaktadır.
10.) Toplumumuz, partilerin, seçimlerde, sahaya sürdükleri adayların, geçmişi, liyakati, eğitimi, kamuda aldığı görevler, adayın vitrinindeki müktesebatları, nazara alınarak bir sunumun yapılması halinde ferasetiyle, seçimin galibini belirleme konusunda mahir olduğundan kuşkumuz yoktur.
11.) Bu nedenle, siyasal partilerin seçimlerde ki başarısızlıklarını, başka yerde, başka bir nedene dayalı olarak aramalarının, mana itibariyle, bir ehemmiyeti yoktur. Vebalini kendilerinde ve kendi icraatlarında aramaları daha rasyonel bir yaklaşım olacaktır. Buna rağmen, bütün partilerimizin halkımıza sundukları, her hizmetin öncelikle, Ülkemize ve milletimize, hayırlı olmasını ve hayırlara vesile olmasını dileriz.
12.)  31 Mart 2024 seçimleri ve bu seçimlerde meydana gelen örnek olaylar, partimiz açısından kuşkusuz göz önüne alacağımız en önemli kıstaslardır. Toplumsal taleplere,  kulaklarını kapatmış bir siyasal partinin başarı oranı önemsenmeyecek derecede bir öneme tekabül eder. Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi, bu seçim, bizim açımızdan yeni bir başlangıcın habercisi olarak kabulü gerekmektedir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum