Servet Hocaoğulları - Araştırmacı Yazar

Servet Hocaoğulları - Araştırmacı Yazar

Araştırmacı Yazar
servet-hocaogullari@ulkepostasi.com

Vahiy ve Kurtarıcı?

18 Nisan 2020 - 20:48

İnsan aklının etkileşim içinde olduğu ve etkilendiği; dolayısıyla "Yaratıcı" fikrinin-inancının oluştuğu "imkan" ve ona bağlı "iman" sebebi "Evren"dir. Nitekim "Yaratıcı aramızdan birini seçmez ve Vahiy de göndermez; ancak Onsuz ve "Yaratma" fiili olmadan Evren izah edilemez" diyenler bile "evren" sebebiyle bunu söylerler. Gerçekten de; Evren ve doğum-ölüm gerçeği "Yaratıcı/İlah/Allah" fikrinin temelidir.
Ancak... "İşte O Yaratıcı aranızdan beni seçti ve size mesajı var!..." iddiası, yani Nebilik/Peygamberlik iddiası; "Evren" kadar insanlık için "kararlaştırılmış ortak kabul" olmamıştır, Aksine buna iman edenler olduğu gibi inkar edenler de olmuştur!...
Ayrıca; Nebi/Peygamber kabul edenler içinde de uzlaşılmamış/hatta karşılıklı suçlama sebebi olmuş temel bir kriz de var ola gelmiştir: Son Nebi....
Son Nebi'nin hangi Nebi-Peygamber olduğu krizi yanında; bir de "Kıyamet Nebi'si" yani Kıyamet habercisi-dönemi Nebi'nin kim olacağı konusu da ardışık-tartışma konusudur. Çünkü Kıyamet Nebi'sinin yanında bir de Kıyamet Kurtarıcısı/Mehdi fikri vardır!
Kıyamet Nebisi "Mesih", Kurtarıcısı "Mehdi" olarak kodlanmıştır.
Nitekim: Hristiyanlar zaten "Mesih" inancının ilk savunucularıdır ve Kuşkusuz "Kıyamet Nebi'si" doğal olarak "Hz.İsa"dır. Kurtarıcı/Kurtuluş Yoluna erdirici olan "Mehdi" konusu ise; Müslümanların tarihinde de varolmuş "Mesih ve Mehdi Kardeşliği" fikri beraberinde bir başka hayati konuyu tartışma zemini kılmıştır: Son Vahiy
Hz.Muhammed'in -Aleyhisselam- "Son Vahiy" muhatabı olduğu inancı var ise; ki Müslümanlar olarak bu inançtayız; O zaman Kıyamet öncesi Hz.İsa ve Mehdi geldiğinde onlara "Vahiy" gelmeyecek mi?
Eğer; Kıyamet öncesi Vahiy gelecekse; bunun mahiyeti ve Son Nebi'ye gelen Vahiyden nitelik ve misyon olarak farkı nedir?
Bu konunun/sorunun cevap zemini kuşkusuz Kur'an!ın Hristiyanlık ve özelde Hz.İsa hakkındaki verdiği bilgi ekseninde çözümlene bilir. Sahi Kur'an'a Hristiyanlar ne sordu, Kur'an ne cevap verdi....
( Dolayısıyla 23 Gün Programı kapsamında artık İncil üzere yorumlara biraz ağırlık vermek durumdayız....)
(Özel Not: Hz.İsa gelecek mi; Mehdi Gelecek mi? tartışmasına lütfen girmeyelim; hem Müslümanların tarihinde bu konu yeterince tartışma konusu edilmiş, hem de Face ortamı uygun değil buna.... Sadece Kıyamet öncesi "Mesih" ve "Mehdi" fikirlerinde şu soruya odaklanalım: Kıyamet öncesi Vahiy gelecek mi?.... Evet, Kritik soru bu: Kıyamet öncesi Vahiy gelecek mi? )

YORUMLAR

  • 0 Yorum