Servet Hocaoğulları - Araştırmacı Yazar

Servet Hocaoğulları - Araştırmacı Yazar

Araştırmacı Yazar
servet-hocaogullari@ulkepostasi.com

23 GÜN PROGRAMI HAZIRLIKLARI ?

04 Nisan 2020 - 20:51

Kur'an 23 Yılda indi. Biz 23 Günde her bir günde bir yılda inen sureleri/ayetleri okuyacağız. Birinci günümüzde birinci yılda inen sureleri.. ikinci günde de 2. yılda inen sureleri okuyacağız... Böylelikle 23 günde Kur'an ve Peygamber efendimizin hayatını okumuş olacağız.
Her yıl için okuyacağımız sureleri bildirme-güncellemeyi YATSI NAMAZI sonrasında paylaşacağım.
Bir sonraki günün yatsı vaktine kadar okuyacağımız bir yılda inen sureler için bir tam gün süremiz var demektir. Dolayısıyla sureleri o gün içine istediğiniz şekilde dağıta bilirsiniz..
Gün boyu ara ara okuyarak/tekrar ederek özümsemiş olacağız...
Dolayısıyla ilk yılımıza; BİRİNCİ GÜN/BİRİNCİ YIL SURELERİNE bugün Yatsı namazı sonrası paylaşacağım surelerle/ayetlerle başlayacağız inşallah.
Ancak bugün yatsı namazına kadar; gün içinde ara ara "23 Gün Okuma Usulleri" başlığı altında 23 gün sürecek okumalar için temel esaslar, metotlar hakkında bazı notlar paylaşacağım sizinle inşallah.
Her notumu da VAKİT NAMAZI sonrası paylaşacağım ki, takipte vakitler belli olsun...
.
DOLAYISIYLA 23 GÜN OKUMANIN HER BİR GÜNÜNÜ ben de böylelikle 5 VAKİT DİLİMLERE BÖLMÜŞ OLACAĞIM.
Sizler de okumalarımızla ilgili notların veya yeni bildirimlerin VAKİT NAMAZI sonrası buradan paylaşılacağını görmüş olacaksınız. En azından "Namaz Vakitlerinde Güncelleme/Yorum yapılacak" şeklinde sizde temel bir bilgi olsun istedim....
( Ayrıca... Face sayfası yetersiz kaldığından; bazı notları WORD sayfası olarak atarım...; talep edenlere de email ortamında ayrıca notlarımızı atarım...
Bir de katılacak arkadaşlarımıza tavsiyem: Siz de bu 23 günde "GÜNLÜK" tutun.. Her gün anladığınız-yorumlarınız için günlük şeklinde notlar tutun ki; bittiğinde sizin de günlüğünüz olsun.
Dünya Korona sürecinde herşeyi gözden geçirirken ve psikolojik olarak ölüm-varlık iklimini Müslümanlığımızı arındırarark-güncelleyelim inşallah.
Rabbim kabul etsin.

23 Gün bittiğinde...
1-Okuma-Düşünme-Anlama/Kavrama-Yorumlama-Hayatla Bağlama-Uygulama-Yayma.. aşamalarının her biri için Usul-Metot sahibi olmalıyız... ( Bu nedenle ara ara metot-usul notları paylaşacağız..)
2- Bellek/Hafıza/İmge-Kavram-Dil/Lisan-Kelime bütünlüğündeki her bir parçanın-unsurun analizini yapmış ve artık "KAVRAM'a" sahibi olmuş olacağız. Dolayısıyla Kur'an Kavramları hakkında bir dil-sözlük sahibi olmak durumundayız.... O nedenle Kavram analizleri ve onların tarih boyunca başına gelenlerle birlikte günümüzdeki fotoğrafını çeken notlarımız olacak... Artık Kur'an Kavramlarını kavrayacak analizlerimiz olacak...)
3- Müslüman olmak ve kalmak için gerekli anlama-yaşama ölçüleri ile Müslümanların ve Dünyanın meselelerine çözümleme getirmek arasındaki hem farkı hem de ikisi için gerekli olan bilgi-donanım-analiz ölçülerini ayırarak; yani ANLAMAK ile HÜKÜM VERMEK arasındaki farkı bilerek konuşmayı-yaşamayı öğrenmek... ( Bu nedenle 23 gün okumaları HÜKÜM VERMEK programı olmadığından; daha çok Kulluk bilinci ve Kardeşlik iklimine yönelik bir bilinçlenme paylaşımıdır... Toplumsal konulara analiz-yargı ve kurgu süreci değildir bu program. HÜKÜM VERMEK PROGRAMI başka bir çalışma programı işidir ve 23 güne sığmaz.
4- Başta Namaz olmak üzere günlük hayatımızda Ayet-Sünnet örneklerini daha çok ve bilinçli kullanmak.
5- Aile içinde bu ve buna benzer çalışmalara alışmış-zenginleştirmiş bir Müslüman Aile kültürü geliştirmek...
6- Düşünen ( soran-tartan-araştıran-irade ile tercih eden..);
Yaşayan (kendinde uygulayan-başkalarına örnek olan...)
Sorumlu (aileden topluma; devletten insanlığa kadar her yönüyle kendisine düşen ödevleri yapan)
Bilinçli ( tüm yapıp ettikleri kendi hesabını verebilir ayarda yapan )... ŞAHSİYET sahibi olmak.
Alemlerin Rabbının Rızası zaten toplam çabanın taçlanması... Rabbimiz bağışlasın, bilinçlendirsin ve kabul etsin.
OKUMA PRENSİPLERİ/METOTLARI (ÖNSÖZ)
Kur'an için 23 yıl iniş sırasını internet ortamında bile yıl yıl öğrenmek ve okumak mümkün. Veya bir Tefsir takdir edip bismillah deyip bitirmek de mümkün. Ancak bir arkadaş grubuyla bunu yapmanın ve 23 günde bitirmenin bazı faydaları ve bu fayda için bazı kurallara-prensiplere dikkat etmekte fayda var.
Herşeyden önce 23 Gün programı her birimizin kendi okumasıdır; kendi çabası ve kendine katkı koyan Öznel bir okumadır. Dolayısıyla bu program bir "TEFSİR" dersi değildir. Yani benim Tefsir dersim veya sizin de katkıda bulunduğunuz bir TEFSİR çalışması değildir. Sadece bu program bir Hasbihal-Sohbet konusunu Kur'an-Sünnet üzere yapmak ve bunu da 23 günlük prensipli bir program dahilinde başlayıp bitirmektir. O nedenle benimkisi bir anlamda Moderatör gibi kalmalıdır.
Bu programı daha önce uygulamış olduğumuzdan bazı tecrübelerimiz oldu; bu tecrübe ışığında inşallah bazı tavsiyelerimiz olacaktır; o kadar...
Örneğin; bazı metotlar vereceğiz ki; hepimizin ayrı ayrı okumaları-anlamaları bir "Çerçeve" içinde hasbi hale- bazı katkı amaçlı tavsiyelere dönüşsün...
"Böyle anla!.." demeyeceğiz. "Nasıl anlamalıyım!" diye de bir birimize sormayalım. :)
"Anlamanın metodu olmazsa olgunlaşmayacağını" hatırlatıp dikkat çekeceğiz bazı yola-yordama; o kadar....
O nedenle "Ders" ortamı veya Hoca-Talebe modu yok!... Soru ve yorumlarda da bu dil ve tarz olmasın inşallah....
Hepimiz Evde ailece okumalarımızı yapalım; sosyal medya ortamı sadece bazı rehberlikler... bazı tatlı karşılıklı tavsiyelerle zenginleşsin!... İnşallah.

23 GÜN PROGRAMI BAŞLADI!...
Rahman ve Rahim Olan Allah'a Yönelerek..
.
BİRİNCİ GÜN/BİRİNCİ YIL
VAHYE MUHATAP OLMAYA HAZIR OLMAK!

Hz. Muhammed (Aleyhi El-Selam) ile birlikte Vahiy, ilk defa gelmeyecek. Zaten öncesinde İnsanlığın Allah-Vahiy-Nebi-Din hakkında bir bilinci, kültürü ve tarihi hafızası var.
Dolayısıyla biz 23 Gün programına başlarken aynı anda iki HAFIZA-BİLİNÇ karşılaşmaya-akmaya başlayacak. Yani biz bu programa start verdiğimizde aslında iki ayrı hafıza-bilinç start almış ve karşılaşmış olacak.
Birinci hafıza-bilinç; bugün bize ait olan ve zaten Müslüman olarak okumaya başlayacağımız için bugüne ait olan ve her birimizde varolan hafıza-bilinç akışıdır.
İkincisi de İnen Vahiy ile start alacak olan ve indiği dönemde ; yani HZ.MUHAMMED'in Vahiy almasıyla başlayan ve 23 yıl sürecek bir hafıza-bilinç sürecidir.
Dolayısıyla 23 Gün boyunca bir HAFIZALAR-BİLİNÇLER BULUŞMASI YAŞAYACAĞIZ.
Bu etkileşim bizi yer yer tekrar düşünmeye, kendimizi gözden geçirmeye sebep olacaktır. Hatta "hangi hafıza-bilinç bende oluştu-akıyor..." gel-gitleri de yaşaya biliriz. O nedenle 23 Gün Programında bazı iç çatışmalar veya dış gerilmeler olacaktır.
Şimdi.. Vahiy gelmeden önce; yani ilk ayet inmeden önce; Hz.Muhammed (Aleyhi el-Selam) Hira mağarasında iken; o günkü Mekke, Bölge ve Dünya'nın durumuna ilişkin bizdeki bilgiyi bir hatırlayın; ve özelde o çağda Dünyanın/Özelde Ortadoğu'da Yaratıcı-Rab-Evren-Vahiy-Din hakkındaki hafızası-bilinci ne idi? Ve sizler ilk ayetleri okumadan önce bu konuda az veya çok hangi bilgilere sahipsiniz.. Bunu Yatsı namazına kadar biraz düşünün...
Çünkü ayetleri okumaya başladığınızda sizin hafıza ve bilinciniz hareketlenmeye başlayacak! Fakat siz farkına varmadan aslında sizde size ait olmayan- sizin kontrolünüzde olmayan başka bir hafıza ve bilinç daha akmaya başlayacak!
Hafızanıza-Bilincinize derin bir Nefes aldırın Yatsıya kadar! Bu nefesi de Vahiy geldiğinde dünyada ( hem o zaman-mekan için hem de bu zaman-mekan için düşünerek) mevcut durum hakkında yapın!
(Demek ki, her gün Akşam namazı ile Yatsı namazı arasında derin bir nefes alacağız! bu HAFIZA-BİLİNÇ nefesi olacak!...)
Hayırlı olsun!

YORUMLAR

  • 0 Yorum