Selma Önalan

Selma Önalan

Araştırmacı Yazar

KURAN: Ol ki Çok Okunan ..

16 Aralık 2020 - 03:30

Zaman zaman 
"Kur'an'ı okuyoruz ama anlamıyoruz ve onunla amel etmiyoruz" nevinden yazılar ve  yorumlar oluyor. Bu tarz yaklaşımları pek doğru bulmuyorum çünkü yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor.
 
  "O zaman Kur'an okumayalım mı?" gibi bir soru akla gelebilir.
 
Biliyorum biliyorum burada bu kastedilmiyor diyeceksiniz ki aslında biraz serzenişle birlikte alttan alta bu mesaj da veriliyor, bazen bazılarınca..
 
Şöyle ki okuduğun Kur'an'a uygun hareket etmiyorsan bu durum ibadet olan ve türlü hikmetleri olan Kur'an'ı Kerim okuma ve ezberleme faaliyetinin suçu değil ..
 
Bediüzzaman hazretlerinin dediği gibi herşeyin maddi ve manevi olarak iki yönü var. Gönül ister ki Kur'an'ı Kerim'i hem okuyalım hem her emri harfiyen uygulayalım. Ancak bu hemen olmayabilir ya da bu tespit bizi Kur'an'ı çok okuma gayretinden uzaklaştırma için bir bahane olmamalı çünkü burada sinsi bir fitne var zannımca ve bazı İslâm âlimlerince..
Bu tarz düşüncelerin yayılması bizi Kur'an'dan uzaklaştırmadan başka bir işe yarayacağını sanmıyorum.Üstelik  Kur'an'dan artakalan zamanlar televizyon, internet ya da herhangi dünyevî bir meşgaleye eklenecek muhtemelen..
 
Kaldı ki Kur'an'ı hakkıyla okuyan ve ezberleyen kişilerin öyle anlatıldığı ve yerildiği gibi bir vaziyette olduğuna istisnalar hariç şahit olmadım. Yani demem o ki toplum olarak hem cüz okuma hem günah işleme potansiyeli ve uygulaması yüksek ise bunun kahramanları ayrı ayrı kişilerdir.
 
 En azından bu durumun nedeni Kur'an'ın çok okunması ve bunun suçlusu da Kur'an'ı çok okuyanlar değil...
 
Bilakis bir dua, zikir, fikir,rahmet, bereket, şifa...ve evvel Allah her derde deva olan O mübarek Kur'an, isminin anlamı olan 'çok okunan' a yakışır şekilde çok çok okunmalı...
 
Az okunmayan ve şerli olabilen bazı kitaplar ve onlardan kâinata yayılan kelimeler, düşünceler ve telkinlerle olan savaşta Kur'an her zaman öne geçmeli. Bu öne geçiş de takdir edersiniz ki Efendimiz ASM'ın tavsiyesi üzere bitirdiğimiz an tekrar başlayan bir okumayla evvel Allah biz iman edenlerin vesilesiyle olacak.
 
***

Konuyla ilgili bazı ayet ve hadisler:
(Dikkatle okumanızı öneririm.)
 
MÜZEMMİL SÛRESİ
 
2. Az bir kısmı hariç olmak üzere geceleyin kalk,
 
3. (Gecenin) yarısı yahut ondan biraz eksilt,
 
4. Yâhut artır ve tâne tâne yavaş yavaş, güzel güzel Kur'an oku!...
 
İbni Abbas'ın rivayetine göre, bir adam gelip: 
 
Ey Allah'ın peygamberi, hangi amel daha faziletlidir? diye sormuş. 
 
Hz. Peygamber ona şu cevabı vermiş: 
Sana konup göçen gibi olmanı tavsiye ederim. 
 
Adam: Konup göçen ne demektir, diye sorunca Hz. Peygamber şu cevabı verir: 
 
KUR'AN OKUYAN KİŞİ, BAŞINDAN BAŞLAR, SONUNA GELİNCE TEKRAR BAŞINA GEÇER. Her konduğunda hemen göçer.”
 
 (bk. Darimi, Fezailü'l-Kuran, 33; Kurtubi, Tefsir, 1/30)
 
"Ümmetimin ibadetinin EN FAZİLETLİSİ, Kur'ân okumaktır" (Suyûtî, Câmiu's-Sağîr,, I, 51)
 
***
 
Hâl böyleyken..sizce kime kulak vermeli..?