Mehmet Necip Yumlu 

Mehmet Necip Yumlu 

İlahiyatçı Araştırmacı Yazar

İ T İ R A F N Â M E

05 Ocak 2020 - 23:32

( Iraklı Şii araştırmacırnrn “Ensar El-Sadr”ın makalesinden )rnrnBiz arlanmaz utanmaz bir toplumuz"...rnrn...Ve tarihî gerçekler asla unutulmamalı...rnrn■ Şam, İran ve Irak’ı kim fethetti?...rnrn-Ömer bin Hattab [Sünni]rnrnrn■ Pakistan, Hindistan ve iki nehir ardındaki ülkeyi kim fethetti?...rnrn-Muhammed bin Kasım [Sünni]rnrn■ Kim Kuzey Afrika’yı fethetti?...rnrn-Kutaybe bin Muslim [Sünni]rnrn■ Endülüs’ü kim fethetti?...rnrn-Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nasır [Sünni]rnrn■ İstanbul’u kim fethetti?rnrn-Fatih Sultan Mehmet [Sünni]rnrn■ Sicilya’yı kim fethetti?...rnrn-Esed bin Furat [Sünni]rnrn■ Kim Endülüs medeniyetini kurdu ve ilim yuvası yaptı?...rnrn-Emevi halifeler [Sünni]rnrn■ Hıttin’de Müslüman lider kim idi?...rnrn-Selahaddin-i Eyyubi [Sünni]rnrn■ Kim İspanya’yı bozguna uğrattı Fas’ta?...rnrn-Abdulkerim el Hattabî [Sünni]rnrn■ Kim İtalya’yı hesap vermeye zorladı Libya’da?...rnrn-Ömer el Muhtar [Sünni]rnrn■ Ve yakında kim Rusları perişan etti Çeçenistan’da?...rnrn-Hattap [Sünni]rnrn■  Kim Afganistan’da NATO’nun yüzünü toprağa sürttü?...rnrn-Sünnîler.rnrn■ Kim Amerika’nın Irak’tan çekilmesini sağladı?...rnrn-Sünnîler.rnrn■ Kim Filistin’de Yahudi’ye karşı durdu?..rnrn-Ahmet Yasin [Sünni]rnrnİşte bunlar sûnnilerin durumları..rnrn—————————————-rnrnGelelim biz ŞİİLERİN HALLERİNE..rnrn rnrn*-• Lâkin.! biz Şii olarak*rnrn*çocuklarımıza ne bıraktık?.*rnrn rnrn■  *Kim Hüseyin’e ihanet etti ve Kerbela’da yalnız bıraktı?...*rnrn-Al Muhtar al Sakafi [Şii]rnrn■ Abbasi Halifesi Radio Billah’a kim ihanet etti?...rnrn-Buvehyun [Şii]rnrn■ Kim Alif-Holako (Hulagu)’nun pis işlerini örtbas ederdi?...rnrn-Nasır al Tosi [Şii]rnrn■ Kim Fransızlara yardım etti Müslümanlara karşı?...rnrn-Fatimiyyun [Şii]rnrn■ Selçuklu Sultanı’na kim ihanet etti?...rnrn-Tuğrul al Basasiri [Şii]rnrn■ Kudüs’ü işgalde Haçlılara kim yardım etti?...rnrn-Ahmet bin Ata’a [Şii]rnrn■ Kim Selahaddin Eyyubî’nin ölümünü organize etti?...rnrn-Kenz al Devle [Şii]rnrn■ Holako’yu (Hülagu) Şam’da kim ağırladı?...rnrn-Kemalettin bin Bedir al Tiflis [Şii]rnrn■ Hacer’ül Esvedi kim çaldı ve kim hacıları öldürdü?...rnrn-Abu Tahir al Karmati [Şii]rnrn■ Mehmet Ali’nin Şam’a saldırısına kim yardım etti?...rnrn-Şiiler.rnrn■ Napolyon’un Mısır’a saldırmasında yardımcı olan kim?...rnrn-Şiiler.rnrnVe yakın zamanda:rnrn■ Kim Yemen’de İslamî merkezleri hedef alıyor?...rnrn-Husiyyin Şiiler.rnrn■ Kim Amerika’nın Irak işgalini tebrik etti?...rnrn-Sistani ve al Hakim [Şiiler]rnrn■ Afganistan işgalinde Haçlıları tebrik eden kim?...rnrn-İran [Şii]rnrn■ Suriye’de kan akıtan kim?...rnrn-İranlı, Iraklı ve Afganlı Şiiler.rnrn■ Kim biz Burma ile teröre karşıyız dedi?...rnrn-Necat [Şii]rnrn■ Suriye’de kanlı rejimle kim birlik oldu ve Rusya’ya destek verdi?...rnrn-Hamaney [Şii]rnrn—————————————rnrnEy Ümmet-i Muhammed görülüyor ki:rnrn rnrnŞiilerin kalemleri, kılıçları ve dilleri hep Sünni Müslümanlara karşı olmuştur...rnrnAllah cümlemize akıl, izan nasip etsin... rnrnVe gerçeği görmemizi takdir etsin...rnrn rnrn rnrn“BİLADİ İSLAM’DA SÜNNİ KATLİAMLARININ BAŞ AKTÖRÜ OLAN ŞİALARIN SAPIK OLDUKLARININ 40 MADDELİK DELİLİ”rnrn rnrn rnrnÖzellikle 33. ve 37. Maddeler Süriyede Müslümanları neden öldürdüklerini çok net izah ediyor...rnrn rnrn1. Şiiler kuranı kerimin tahrif olduğuna inanırlar..rnrnve Kuranı doğru olarak bilenlerin sadece 12 imam olduğunu iddia ederlerrnrn(şianın inanç esasları)rnrn rnrn2. Şiiler imamlarının masum olduğuna inanırlar. (el munteka)rnrn rnrn3. Şiiler ruyeti inkar ederler.(el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn4. kendileri senedi ve isbatı olmayan onbinlerce şii kaynaklı hadisle amel etmekle iken…sünni kaynaklarda geçen ve senedleri olan hadislerin dörtte üçünden fazlasını reddederler. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn5. Şiiler kerbelayı beytullahtan daha faziletli sayarlar.. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn6. Şiiler hz aliden önceki halifelerin zalim yada kafir olduğunu iddia ederler.. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn7. Şiiler hz ebu Bekir ve hz ömere lanet okurlar. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn8. peygamberlerin getirdiği şeriatın sadece avama hitab eden bir ilim olduğunu gerçek ilmi(ilm-i hakikat) ise 12 imamdan başka hiç kimsenin bilmediğini iddia ederler.. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn9. hz ali (ra) nin ve onun zürriyetinden gelenlerin fikirlerine muhalefet eden herkesin ya zalim ya kafir,yada fasık olduğuna inanırlar.. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn10. takiyye adı altında münafıklığı akide edinirler.. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn11. 12 imamın yaptığı her ameli Allahın emrettiği bir dini kural olarak telakki ederler. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn12. Allahın sıfatlarını inkar ederek cehmiyyenin yolunu takip ederler.. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn13. Şiiler imamiye mezhebine uyulması vacib olan tek mezheb olduğuna inanırlar.(el-munteka)rnrn rnrn14. Şiiler hz ali hakkında aşırı giderler,bazıları onun vasi, bazıları peygamber, bazılarıda ilah olduğunu iddia ederler:.( el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn15. Şiiler hz ebubekir ve hz ömer hakkında cibt ve tağut yakıştırmasını yaparlar.. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn16. Şiiler bazı ölülerin yeniden dirilip ahir zamanda dünyaya döneceğine(ricat) inanırlar..bu inanışa göre 12. imam ahir zamanda gelecek hz ebubekr ve hz omer’i çarmıha gerecektir.. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn17. yine aynı inanışa göre 12.imamın ahirzamanda gelip müminlerin annesi hz aişeyi diriltip ona had cezası uygulayacağına inanırlar.. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn18. hz ömerin öldürüldüğü günü en büyük bayram,şeref,müjde,büyük temizlik,bereket ve teselli günü olarak kabul ederler. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn19. Şiiler kendi çocukları haricinde doğan bütün çocukları fahişe çocuğu sayarlar.. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn20. Şiiler bir kimseyle ancak nıfak üzere muamele ederler..( minhacüs-sünne)rnrn rnrn21. Şiiler 12 imamın gaybı bildiğini iddia ederler..( (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn22. Şiiler hz aişe ve hz ömerin kızı hz hafsaya lanet okurlar.. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn23. Şiiler Allahtan başkasına kurban keserler ve adak adarlar. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn24. Şiiler şer’i yaratanın Allah olmadığını iddia ederler.. (el munteka)rnrn rnrn25. 12 imamın hatadan masum olduğuna inanırlar. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn26. 12 imam vasıta edilmeksizin Allahın rızasının kazanılamayacağını iddia ederler.. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn27. Allaha kulluk etmenin imamlara itaatle mümkün olacağını ve imamlardan başkasına itaat etmenin Allaha şirk koşmak olduğunu iddia ederler.. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn28. hz ömeri şehid eden Mecusi ebu lülüe’yi bir din kahramanı olarak kabul ederler. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn29. şiiler hz alinin bütün sahabelerden üstün olduğunu ve hilafetin ilk olarak onun hakkı olduğunu iddia ederler.. (el munteka)rnrn rnrn30. Şiiler resulullahın ölümünden sonra az sayıdaki bir topluluk dışında bütün sahabelerin mürted olduğuna inanırlar.(şianın inanç esasları)rnrn rnrn31. Şiiler Allahtan başkalarına,kullara dua ederler,onlardan isterler.. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn32. ‘’12 imamlar olmuş ve olacak her şeyin ilmini bilirler.hiçbir şey onlara gizli değildir’’..diye itikad ederler. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn33. Şiiler ehli sünnetin kanlarını ve mallarını mübah sayar.. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn34. Şiiler hz hüseyinin kerbelada ki kabrini ziyaret etmeyi beytullahı hac etmekten daha faziletli sayarlar.. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn35. Şiiler enes,Cabir,ve ebu hureyre (ra) gibi meşhur sahabelere hakaret eder ve onlarıda tekfir ederler. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn36. 12 imam ne zaman öleceğini bilir.ve kendileride ölmeyi istemedikçe ölmezler. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn37. tarih boyunca bir çok kez Müslümanlarla kafirlerin savaşlarında, Yahudileri,haçlı hrıstiyanlarını,tatarları,desteklemişler ve Müslümanlara karşı onlara dostluk göstermişlerdir.. (şianın inanç esasları)rnrn rnrn38. Şiiler zındıklıkla ,ilhadla ,kasıtlı ve bolca yalan söylemekle tanınırlar..rnrn(şianın inanç esasları)rnrn rnrn39. ‘’’imamların dereceleri peygamberlerin derecesinden yüksektir.’’’diye inanırlar.rnrn(el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)rnrn rnrn40. muta nikahını mübah kabul ederler ve hatta muta çocuğunun daimi nikah çocuğundan daha faziletli olduğuna inanırlar.. (şianın inanç esasları)...rnrn rnrn Tekrar ediyoruz...rnrn rnrnEy Ümmet-i Muhammed görülüyor ki:rnrn rnrnŞiilerin kalemleri, kılıçları ve dilleri hep Sünni Müslümanlara karşı olmuştur...rnrnAllah cümlemize akıl, izan nasip etsin... rnrnVe gerçeği görmemizi takdir etsin...rnrn rnrn rnrn(Mehmet Necip Yumlu)rnrn         Ülke Postası

YORUMLAR

  • 0 Yorum