istanbul escort

escort bayan

İ T İ R A F N Â M E
Mehmet Necip Yumlu 

Mehmet Necip Yumlu 

İlahiyatçı Araştırmacı Yazar

İ T İ R A F N Â M E

( Iraklı Şii araştırmacı

 “Ensar El-Sadr”ın makalesinden )

Biz arlanmaz utanmaz bir toplumuz"...

...Ve tarihî gerçekler asla unutulmamalı...

■ Şam, İran ve Irak’ı kim fethetti?...

-Ömer bin Hattab [Sünni]

■ Pakistan, Hindistan ve iki nehir ardındaki ülkeyi kim fethetti?...

-Muhammed bin Kasım [Sünni]

■ Kim Kuzey Afrika’yı fethetti?...

-Kutaybe bin Muslim [Sünni]

■ Endülüs’ü kim fethetti?...

-Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nasır [Sünni]

■ İstanbul’u kim fethetti?

-Fatih Sultan Mehmet [Sünni]

■ Sicilya’yı kim fethetti?...

-Esed bin Furat [Sünni]

■ Kim Endülüs medeniyetini kurdu ve ilim yuvası yaptı?...

-Emevi halifeler [Sünni]

■ Hıttin’de Müslüman lider kim idi?...

-Selahaddin-i Eyyubi [Sünni]

■ Kim İspanya’yı bozguna uğrattı Fas’ta?...

-Abdulkerim el Hattabî [Sünni]

■ Kim İtalya’yı hesap vermeye zorladı Libya’da?...

-Ömer el Muhtar [Sünni]

■ Ve yakında kim Rusları perişan etti Çeçenistan’da?...

-Hattap [Sünni]

■  Kim Afganistan’da NATO’nun yüzünü toprağa sürttü?...

-Sünnîler.

■ Kim Amerika’nın Irak’tan çekilmesini sağladı?...

-Sünnîler.

■ Kim Filistin’de Yahudi’ye karşı durdu?..

-Ahmet Yasin [Sünni]

İşte bunlar sûnnilerin durumları..

—————————————-

Gelelim biz ŞİİLERİN HALLERİNE..

 

*-• Lâkin.! biz Şii olarak*

*çocuklarımıza ne bıraktık?.*

 

■  *Kim Hüseyin’e ihanet etti ve Kerbela’da yalnız bıraktı?...*

-Al Muhtar al Sakafi [Şii]

■ Abbasi Halifesi Radio Billah’a kim ihanet etti?...

-Buvehyun [Şii]

■ Kim Alif-Holako (Hulagu)’nun pis işlerini örtbas ederdi?...

-Nasır al Tosi [Şii]

■ Kim Fransızlara yardım etti Müslümanlara karşı?...

-Fatimiyyun [Şii]

■ Selçuklu Sultanı’na kim ihanet etti?...

-Tuğrul al Basasiri [Şii]

■ Kudüs’ü işgalde Haçlılara kim yardım etti?...

-Ahmet bin Ata’a [Şii]

■ Kim Selahaddin Eyyubî’nin ölümünü organize etti?...

-Kenz al Devle [Şii]

■ Holako’yu (Hülagu) Şam’da kim ağırladı?...

-Kemalettin bin Bedir al Tiflis [Şii]

■ Hacer’ül Esvedi kim çaldı ve kim hacıları öldürdü?...

-Abu Tahir al Karmati [Şii]

■ Mehmet Ali’nin Şam’a saldırısına kim yardım etti?...

-Şiiler.

■ Napolyon’un Mısır’a saldırmasında yardımcı olan kim?...

-Şiiler.

Ve yakın zamanda:

■ Kim Yemen’de İslamî merkezleri hedef alıyor?...

-Husiyyin Şiiler.

■ Kim Amerika’nın Irak işgalini tebrik etti?...

-Sistani ve al Hakim [Şiiler]

■ Afganistan işgalinde Haçlıları tebrik eden kim?...

-İran [Şii]

■ Suriye’de kan akıtan kim?...

-İranlı, Iraklı ve Afganlı Şiiler.

■ Kim biz Burma ile teröre karşıyız dedi?...

-Necat [Şii]

■ Suriye’de kanlı rejimle kim birlik oldu ve Rusya’ya destek verdi?...

-Hamaney [Şii]

—————————————

Ey Ümmet-i Muhammed görülüyor ki:

 

Şiilerin kalemleri, kılıçları ve dilleri hep Sünni Müslümanlara karşı olmuştur...

Allah cümlemize akıl, izan nasip etsin... 

Ve gerçeği görmemizi takdir etsin...

 

 

“BİLADİ İSLAM’DA SÜNNİ KATLİAMLARININ BAŞ AKTÖRÜ OLAN ŞİALARIN SAPIK OLDUKLARININ 40 MADDELİK DELİLİ”

 

 

Özellikle 33. ve 37. Maddeler Süriyede Müslümanları neden öldürdüklerini çok net izah ediyor...

 

1. Şiiler kuranı kerimin tahrif olduğuna inanırlar..

ve Kuranı doğru olarak bilenlerin sadece 12 imam olduğunu iddia ederler

(şianın inanç esasları)

 

2. Şiiler imamlarının masum olduğuna inanırlar. (el munteka)

 

3. Şiiler ruyeti inkar ederler.(el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

4. kendileri senedi ve isbatı olmayan onbinlerce şii kaynaklı hadisle amel etmekle iken…sünni kaynaklarda geçen ve senedleri olan hadislerin dörtte üçünden fazlasını reddederler. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

5. Şiiler kerbelayı beytullahtan daha faziletli sayarlar.. (şianın inanç esasları)

 

6. Şiiler hz aliden önceki halifelerin zalim yada kafir olduğunu iddia ederler.. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

7. Şiiler hz ebu Bekir ve hz ömere lanet okurlar. (şianın inanç esasları)

 

8. peygamberlerin getirdiği şeriatın sadece avama hitab eden bir ilim olduğunu gerçek ilmi(ilm-i hakikat) ise 12 imamdan başka hiç kimsenin bilmediğini iddia ederler.. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

9. hz ali (ra) nin ve onun zürriyetinden gelenlerin fikirlerine muhalefet eden herkesin ya zalim ya kafir,yada fasık olduğuna inanırlar.. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

10. takiyye adı altında münafıklığı akide edinirler.. (şianın inanç esasları)

 

11. 12 imamın yaptığı her ameli Allahın emrettiği bir dini kural olarak telakki ederler. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

12. Allahın sıfatlarını inkar ederek cehmiyyenin yolunu takip ederler.. (şianın inanç esasları)

 

13. Şiiler imamiye mezhebine uyulması vacib olan tek mezheb olduğuna inanırlar.(el-munteka)

 

14. Şiiler hz ali hakkında aşırı giderler,bazıları onun vasi, bazıları peygamber, bazılarıda ilah olduğunu iddia ederler:.( el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

15. Şiiler hz ebubekir ve hz ömer hakkında cibt ve tağut yakıştırmasını yaparlar.. (şianın inanç esasları)

 

16. Şiiler bazı ölülerin yeniden dirilip ahir zamanda dünyaya döneceğine(ricat) inanırlar..bu inanışa göre 12. imam ahir zamanda gelecek hz ebubekr ve hz omer’i çarmıha gerecektir.. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

17. yine aynı inanışa göre 12.imamın ahirzamanda gelip müminlerin annesi hz aişeyi diriltip ona had cezası uygulayacağına inanırlar.. (şianın inanç esasları)

 

18. hz ömerin öldürüldüğü günü en büyük bayram,şeref,müjde,büyük temizlik,bereket ve teselli günü olarak kabul ederler. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

19. Şiiler kendi çocukları haricinde doğan bütün çocukları fahişe çocuğu sayarlar.. (şianın inanç esasları)

 

20. Şiiler bir kimseyle ancak nıfak üzere muamele ederler..( minhacüs-sünne)

 

21. Şiiler 12 imamın gaybı bildiğini iddia ederler..( (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

22. Şiiler hz aişe ve hz ömerin kızı hz hafsaya lanet okurlar.. (şianın inanç esasları)

 

23. Şiiler Allahtan başkasına kurban keserler ve adak adarlar. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

24. Şiiler şer’i yaratanın Allah olmadığını iddia ederler.. (el munteka)

 

25. 12 imamın hatadan masum olduğuna inanırlar. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

26. 12 imam vasıta edilmeksizin Allahın rızasının kazanılamayacağını iddia ederler.. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

27. Allaha kulluk etmenin imamlara itaatle mümkün olacağını ve imamlardan başkasına itaat etmenin Allaha şirk koşmak olduğunu iddia ederler.. (şianın inanç esasları)

 

28. hz ömeri şehid eden Mecusi ebu lülüe’yi bir din kahramanı olarak kabul ederler. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

29. şiiler hz alinin bütün sahabelerden üstün olduğunu ve hilafetin ilk olarak onun hakkı olduğunu iddia ederler.. (el munteka)

 

30. Şiiler resulullahın ölümünden sonra az sayıdaki bir topluluk dışında bütün sahabelerin mürted olduğuna inanırlar.(şianın inanç esasları)

 

31. Şiiler Allahtan başkalarına,kullara dua ederler,onlardan isterler.. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

32. ‘’12 imamlar olmuş ve olacak her şeyin ilmini bilirler.hiçbir şey onlara gizli değildir’’..diye itikad ederler. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

33. Şiiler ehli sünnetin kanlarını ve mallarını mübah sayar.. (şianın inanç esasları)

 

34. Şiiler hz hüseyinin kerbelada ki kabrini ziyaret etmeyi beytullahı hac etmekten daha faziletli sayarlar.. (şianın inanç esasları)

 

35. Şiiler enes,Cabir,ve ebu hureyre (ra) gibi meşhur sahabelere hakaret eder ve onlarıda tekfir ederler. (şianın inanç esasları)

 

36. 12 imam ne zaman öleceğini bilir.ve kendileride ölmeyi istemedikçe ölmezler. (el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

37. tarih boyunca bir çok kez Müslümanlarla kafirlerin savaşlarında, Yahudileri,haçlı hrıstiyanlarını,tatarları,desteklemişler ve Müslümanlara karşı onlara dostluk göstermişlerdir.. (şianın inanç esasları)

 

38. Şiiler zındıklıkla ,ilhadla ,kasıtlı ve bolca yalan söylemekle tanınırlar..

(şianın inanç esasları)

 

39. ‘’’imamların dereceleri peygamberlerin derecesinden yüksektir.’’’diye inanırlar.

(el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye)

 

40. muta nikahını mübah kabul ederler ve hatta muta çocuğunun daimi nikah çocuğundan daha faziletli olduğuna inanırlar.. (şianın inanç esasları)...

 

 Tekrar ediyoruz...

 

Ey Ümmet-i Muhammed görülüyor ki:

 

Şiilerin kalemleri, kılıçları ve dilleri hep Sünni Müslümanlara karşı olmuştur...

Allah cümlemize akıl, izan nasip etsin... 

Ve gerçeği görmemizi takdir etsin...

 

 

(Mehmet Necip Yumlu)

         Ülke Postası

YORUMLAR

  • 0 Yorum