Adnan Albayrak Şimşek Siyasetçi Yazar

Adnan Albayrak Şimşek Siyasetçi Yazar

Siyasetçi Yazar Adnan Albayrak Şimşek
[email protected]

YOKMU ALLAHIN KİTABIN'DAN ÖĞÜT ALACAK

24 Nisan 2024 - 15:26

YOKMUUUUUUUU??????????? Andolsun Biz bu Kur’an’ı, iyice anlayıp öğüt alabilmeniz için kolaylaştırdık, öyleyse yok mu onu okuyup öğüt alan? Yok mu, her akıllı insanın kolayca anlayabileceği hikmetli öğütlerle, ibret verici kıssalarla cennetin yolunu gösteren bu kitabı okumak, anlamak, pratik hayata uygulamak ve böylece dünyada ve ahirette kurtuluşa ulaşmak isteyen? Yine bir kor düştü. Sümmani pınarından,gönül denen ataşın yandıgı ocagımıza,yanan ataşın harından,akıl denen nimete düştü,gecenın bu yarısında, Yandı ocakta,yanan,yine derdi düştü Kaleme,Kalem yazdı,inşaallah okuyan erer kelama. Kelam bulur,inşaallah akleden insanda,sözün sahibide,klemin sahibide,kelamın sahibide Hz Allahtır Söz bizim degil,sahibi kelamullahtır. Allah(c.c) irşad edendir,İşrad edici murşit,olarak Allah kafidir,sen ise (insan) Allaha mürit olmakla emrenuldun.Bunun delili Oku emri ile başlayan Hz.Kurandır. Allahın (c.c) Kur’ân’ı inzâl etmekten (indirmekten) maksad,muradı, cumhûr-ı nâsı (insanların çoğunu) irşâd etmektir(doğru yolu göstermektir). Namazlarımızda talep ettiğimiz,sıratılmüstekim olan yolun Kuran oldugunu,bu yoldada nasıl dostdogru yürüyecegımızı Kuranın ilk emri olan Oku Hükmü ile okuyarak dogru yolda sapıt kalınabılecegını,Okudugu kurallar cercevesinde emredilenler üzerine yaşadıgı taktırde,bu yolda sabit kalarak,bu dıyardan ebedi aleme emin bir şeklikde dönecegımızı acıklayarak,dogru yolun sadece Kuranın hukumlerı cercevisnde oldugunu başka yollara sapmamamızı,saptıgımız zaman yoldan cıkarak yolcugumuzu tehlikeye sokacagımızı acıklayan bir kılavuz,bir acıklama olarak,dogru yolun ne oldugunu hangi yolun dogru oldugunu yolu bilmeyen insana acıklamaktadır. Cumhûr-ı nâs ise avamdır (halktır). Avâm-ı nâs, çıplak olan hakāikı (hakīkatleri)göremez; ülfet peydâ etmedikleri (alışmadıkları) akliyât-ı mahzâyı (sâdece akılla anlaşılabilecek hakīkatleri)ve mücerredâtı (soyut şeyleri) fehimleri alamaz (anlayamazlar). Bunun için Cenâb-ı Hakk lûtf-i ihsânıyla hakīkatleri onların ülfet ettikleri bir libâs (bir elbise) ile, bir şîve ile göstermiştir ki, tevahhuş edip (korkup)ürkmesinler!” Kamer suresi 17,İlahi hükümde Andolsun,kasem olsun ki biz, Kur'an'ı öğüt almak için (aklını işleterek anlamaya çalışanlar için ) kolaylaştırdık. Hani var mı düşünüp öğüt alan? Andolsun Biz bu Kur’an’ı, iyice anlayıp öğüt alabilmeniz için kolaylaştırdık, öyleyse yok mu onu okuyup öğüt alan? Yok mu, her akıllı insanın kolayca anlayabileceği hikmetli öğütlerle, ibret verici kıssalarla cennetin yolunu gösteren bu kitabı okumak, anlamak, pratik hayata uygulamak ve böylece dünyada ve ahirette kurtuluşa ulaşmak isteyen? Yokmuuuuuuuuuu,diyen apacık merhametine davet eden Rahmanurrahim olan Allahımız,Yokmu içinizde benim sonsuz saltanatımda,sonsuz nimetlerim karsısında,bana kulluk yapacak, İşte bütün mesele bu;Cennet mekan,son yüzyılımızın kardeleni,Şehidimiz Muhsin agabeyimizin dediği gibi, Varmı böyle bir daveti bırakıpta, üç kuruşluk dünya cıkarları ugruna bimbir takla atmak, Degermi üç günlük hayat için,fırıldak olup,ahıretımızı satmak,yakışırmı yaratılış gayesinde Hükümranlar hükümranına kul olmak varken,kuluna kulluk yapmak, yakışır diyen varmıııııııı...Öyleyse yok mu onu okuyup öğüt alarak,hayatımızı rabbimizin razı olacagı şekilde tanzım etmek isteyen? Bu gaye üzerine yaratılmadık mı; Oguz evladı aslına dön,fıtratına uygun yaşa,fabrika ayarlarının resetlenmesi ile,Hak Bizleri yeniden kainata vezır eder,Yoksa hem dünyada,hem ahırette rezil eder. Allahı tanıyan zindanda olsa bahtıyardır,ama tanımayan sarayda olsa betbahtır. Allah “öğüt almak için Kur’an’ı kolaylaştırdık” buyuruyor ve bu âyet aynı sûrede ehemmiyetine binaen dört defa tekrarlanıyor. Ama biz hâlâ Kur’an’ın anlaşılmaz bir kitap olduğunu iddia ediyoruz. Herkes Kur’an’ın bütün âyetlerini anlamayabilir ama dinin temelini oluşturan inanç ve ahlâk içerikli ayetleri çok rahat anlayabilir. Ayrıca Kur’an kendi kendini açıklayacağı için okundukça çok daha kolay anlaşılacaktır, yeter ki anlamak konusunda azimli olunsun. “… Bak, iyice anlasınlar diye, mesajları nasıl her yönüyle açıklıyoruz!” (En’am 6/65) “Öğüt almak için” diyor ve arkasından bizi uyandırması ve ayağa kaldırması için soru cümlesi geliyor: “Hani var mı düşünüp öğüt alan?” Evet, Allah “Kur’an’ı öğüt almak için gönderdim” buyuruyor fakat biz; “bu, öğüt alınacak kadar kolay bir kitap değildir” diyor ve ondan uzaklaşıyoruz. Allah “Var mıdır düşünüp öğüt alan” diye soru soruyor ama biz öğüt almak yerine onun harfleri ve kelimeleri üzerinde talim ve tecvid çalışması yapıyoruz. Yani petekteki balı yemek yerine peteği tercih ediyoruz. Oysa peteğin vazifesi balı taşımaktır, esas olan baldır. Kur’an ayetlerinin metinleri vahyi insanlara aktarmak için aracıdır esas olan vahyin yani mesajın kendisidir. Biz, dünya ve ahiretimizi cennete dönüştürecek olan mesajı almak ve onunla terbiye olmak yerine maalesef onu taşıyan metinlerin lafız tekrarını yaparak sevap kazanmaya çalışıyoruz. Allahımızda diyorki,Kuranı kim güzel okuyor yarışmalarında okunsun diyemi gönderdik?Şu makamda okursa,cennetin şu köşesi,bu makamda okursa cennetin bu köşesini vereceginimi vadediyor Kuranda, yoksa anlayıp idrak ederek yaradılış gayesini en güzel bir şekilde yaşamamız karsılıgımı Cennet vadediyor. Musa'nın (a.s) İsanın (a.s) ve diger nebilerin ümmetleri ilahi hukumlere sadık kalarak yaşasalardı,Allahın hükümlerini dunya cıkar ve menfaatleri karsısnda satmasalardı (hükmü ilahıye sadık kalmak) Papazlarını,Hahamlarını,İlah edinmeselerdi,din adına din tacırlerinin peşinden koşmasalardı Allahın gazabına mazhar olurlarmıydı. İnsanlıga son kez Hz.Muhammed (a.s) vasıtası ile bir nevi şans veren Allahımızın Uyarılarına kulaklarımızı tıkadıgımızdanmıdır bilinmez,Gecmiş ümmelerin başına gelenler bizim başımıza gelmeden sınanmadan kıyametin kopacagını beklemek iman yolunda cıkmaz sokak misalidir. Öyleyse haydı Kurani ifade ile,ALLAH VE RASULUNE YENİDEN İMAN EDEREK,imanlarımızı resetleyerek Sıratıl müstekim olan Kuran yoluna cıkalım. Cıkalım ki hem dunyamızı hem ahıretimizi kazanalım .Selam ve dua ile

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum