Adnan Albayrak Şimşek Siyasetçi Yazar

Adnan Albayrak Şimşek Siyasetçi Yazar

Siyasetçi Yazar Adnan Albayrak Şimşek
[email protected]

DEVRİMİN sonuncusu olan KURAN DEVRİMİ

05 Nisan 2024 - 04:57

DEVRİMİN sonuncusu olan KURAN DEVRİMİ 610'da, 26 Ramazan'ı 27'sine bağlayan gece (Kadir gecesi),Allahımız tarafından Hz.Muhammed vasıtası Gercekleştiği herşeye güçü yeten Allahın in (kadir ) acıklaması,KURAN KURANA GÖRE KADİR GECESİNİN MAHİYETİ İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin; Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.” KADİR GECESİ DENİLİNCE NE ANLAMALIYIZ. KADİR GECESİ İLE HAYATIMIZA NASIL YÖN VEREREK KADİR GECESİNE YAKIŞIRCASINA NASIL YAŞARIZ. Merhum istiklal marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy aslında Kadir gecesini Kuranın indiği gecenin önemini bu mısralarla cok net acıklamıştır. Bende SÖZLERİME BU DİZELERLE BAŞLAMAK İSTİYORUM Kİ,KURANIN İNDİĞİ GECE OLAN KADIR GECESININ ÖNEMİ ANLAŞILSIN,YOKSA kuru kuruya mahiyetini farkına varmadan reddererek,kutsıyet atfedilmiş bir mubarek gece olarak kutlamaktan öteye bır anlam ifade etmeyecektir. “Ya açar Nazm-ı Celîl’in bakarız, yaprağına; Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin; Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.” Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir Kadir kelimesi arapça kökenli bir kelimedir. Kadir ismi kıymet, itibar anlamında kullanılmaktadır. Bunun dışında cümle içerisinde güçlü, gücü yeten, her şeye gücü yeten anlamında sıfat olarak da kullanılmaktadır. Yani Hz.Allahımızın Esma-i Husnasında ismi Sıfattır. Ayet ve hadislerde Allah'ın isimleri “En güzel isimler” anlamında kullanılmaktadır ki KADİR ismide esma_i husnadandır.Yani Allahın her şeye gücü yeter demektir. Peki gökleri ve yeri yoktan yaratan,ezeli ve ebedi olmayan,herşeye mukteddir olan Allah,gecmişten günümüze bir tanrı bir yaratıcı olduguna inanan fakat O yoktan yaratan,varlıgı bilinen Allah neden Peygamberler vasıtası ile insanlara ,İLAHİ İKAZLAR,ve İLAHİ HÜKÜMLER indirme ihtiyacı duyduda bu gün kendisine müslüman denilen insanlar olarak KADIR gecesi ismi ile bır gecei kutsiyetleştirilmiş olarak kutlarız.Amiyane bir ifade ile hayırdır demezlermi? neden bin aydan hayırlı,neden bin geceden hayırlı diyerek RAMAZAN ayı içerisindeki KADİR gecesini ayrı tutmuştur KURAN. Diger kutsal gecelerimiz Kuranı azimde gecmez iken sadece KADİR gecesi zikredilmiştir diye kendimize bır sorsak imanımız geregi KADİR gecesının önem ve mahiyetini zannedersem tam manası ile algılayacagız. Şimde KADİR suresi ile konuyu acalım. Kadir suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. Kadir gecesinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Mushaf tertîbine göre 97, iniş sırasına göre ise 25. sûredir. Kadir gecesinin faziletinden, Kur’ân-ı Kerîm’in o gecede inzâle başlanmasından ve o gece tüm kâinatı saran selâmet ve esenlikten bahseder. Tüm kainatı saran,sadece m ekkeyi degil alemleri kapsayan,zerreden kurreye,bilinenden bilinmeyene,gördüğümüzden görmedigimize kısaca herşeyi saran,kapsayan,bir kurtuluş,selamet,esenlik,rahatlık,özgürlük,insan ogluna insanoglu tarafından dayatılan tüm yanlışlıklardan hatalardan,kurtulmak. Hz.Allahımız Kuranı Kerimin indirilmesi ile Zatına olan insanoglunun Allah inanışının yanlış oldugunu,zaının varlıgı karsısında var olanların hükmünün ebediyet olmadıgını yarattıgı her şeyin ölüm denen gercegın karsısında yok olacagını ,bakı olarak kendisinin kalacagı,kendi mulkunde kendisinin hakim oldugunu,bu hakımeytın karsısnda,kim hakımıyet bendedir derse hukmunun acıklandıgı , İNSANOGLUNA SON BIR KEZ DAHA HZ.MUHAMMED(a:s) VASITASI İLE ACIK BİR İLAHİ BEYANDIR.KADIR gecesi veya KADIR günü Adı üzerinde herşeye güçü yetenin acıklaması,bu acıklamada en önemli birinci derecede Allahın varlıgının kabulunde insanoglu Allahı sadece yoktan yaratan her şeye güçü yeten,fakat dünya işlerine geldimi? O göklerde dursun,tahtında otursun,bizlerde onun adına kainatı,insanları,sosyal hayatın her alanında yönetelim,demektedir. Bu denmelerin zaman içerisinde oluşturdugu batı lisanı ile ARİSTOKRAT,Secilmiş İnsanlar,dediğimiz toplum liderlerinden tutun, din adamlarına,rahiplere,keşişlere,seyhlere sıhlara kadar gunümüzde sosyal hayatın gercegi içinde var olaan bu yapı,gecmişten günümüze devam ederken ortayaa koydugu toplumsal yaşam biçiminin Allah neznındeki hükümlerinin acıklanmaası ile başlayalım. Tövbe suresinin 30 ayeti kerimesinde,bizlere anlatılan, Suresinin bu ayetleri karsısında bakalım bu gunkü islam aleminin içinde bulundugu duruma, Yahudiler: “Uzeyir Allah'ın oğludur” dediler. Hristiyanlar da: “Mesîh Allah'ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarında geveledikleri câhilce sözlerdir ki, kendilerinden önce geçmiş bazı kâfirlerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Ayet ﴾31﴿: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, râhiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i rab edindiler. Halbuki onlara, kendisinden başka ilâh olmayan bir tek Allah'a kulluk etmeleri emredilmişti. Allah, onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. (Bizim durumumuz) İnsanlar Allahı indirdiği ayetleri hukumleri bırakıp,din adamlarını ve onların ortaya koydukları din adına dinden ayrı anlatımları ile oluşturdukları anlayısın tolulukları ile kendi saltanatlarına hızmet eder hale getirmeleri.günümüzde yaşanmaktadır. Ayet ﴾32﴿Onlar Allah'ın nûrunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Allah ise, kâfirler hiçbir zaman hoşlanmasa da, nûrunu mutlaka tamamlamak istiyor. (Bizim durumumuz) Allahın insanoglu için en iyi takdır ettiği,kendisne nasıl iman edilecegi konuşunda bir nevi kopya verdiği imtihan dunyasında bizler Allahı bırakıp din adamlarının din diye anlattıkları konulara inanarak O tip zihniyetin agızları ile üfleyip dendiği yanı anlatımları ile Allahın Hükümleri degil,kendi menfaat ve cıkarlarının korunacagı hükümler ile insanoglunu yönetmek,KARUNLAŞMAK istemelerine karşın Allah nurunu (yani İlahlık hakkını) buna ragmen hakim kılacagını beyan etmektedir. Ayet ﴾33﴿Allah, Rasûlü'nü doğru yolun ta kendisiyle ve adâlet ve hakkaniyet üzerine kurulan hak dîni ile gönderdi ki, müşrikler hiçbir zaman istemese de, o dîni diğer bütün dinlere üstün ve hâkim kılsın. (Bizim durumumuz) Kadir gecesinde indirilen Kuranda Dost dogru yol,sıratıl müstakim olan hayat yolculugunun en dogru istikameti olan Kuran yolunun karsısında, bu tip müşrik zihniyetin HAKİMİYETİNE son vererek Allah kendi hakimiyetini mutlak kılmaktadır Ayet ﴾34﴿ Ey iman edenler! Bilin ki yahudi din bilginlerinin ve hıristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele! (Bizim durumumuz) Bu ayeti kerimeye bir Yahudi Filozofu olan SİPİNOZA kendi yaşadıgı zaman içerisinde hahamlar tarafından lanetlenmiş olarak kabul edilen YAHUDİ DÜŞÜNÜRÜ şöyle acıklamıştır.Hahamlar insanları önce Allaha,dine,davet eder,Allaha itaate daver eder ,buna inanmalarını saglar,sonrada bu inancı kendilerine İTAAT eder hale getirirler.Bu Yahudi düşünür Avrupanın aydınlanma cagı dediği cagda 24 Kasım 1632 - 21 Şubat 1677), Yahudi kökenli Hollandalı filozof olarak yaşadı ve öldü. Şimdide Din adamları önce İnsanları Allaha davet edip,bu davetten sonra,bu insanları kendilerine itaat eder hale getirmekteler,Burdada her Din adamı bunu yapmaktadır demiyor fakat cogunlugun bu anlayıs içerisinde bulunduklarını dile getirmek istemekteyiz.Ve bu iafedeemiz gunumuz haber aracları vasıtası ile kamu oyundandan izlenmektedir. Ayet ﴾35﴿ O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak: İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız; tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı! (Bizim durumumuz) Allah BİZİ MUHAFAZA buyursun Bizleri bu kullarından eylemeyesin.İşte Allaha davet edip,sonra kendilerine itaate tabi tuttukları halkın üzerinden,KARUNLAŞAN din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Allah adına himmet,Allah adına sadaka,maddi hayırlar vasıtası ile DEVASA HOLDING sahibi olmuşlar,evlatları bırbırlerini yer hale gelmeişlerdir,Komuoyunda yakınen bilinen tarikatlerin içinde bulundugu durum diyebiliriz. İşte Gecmişten bu yana gelen insanın fıtratı içerisinde en tehlikeli olan haletlerin başında kendisine itaat edilmesi hastalıgı içerinde yaşayan insanlıgın,kurtuluşuna,Peygamberleri vasıtası ile en son indirilen Hz.Kuran Kadir gecesi dediğimiz gunde KURTULUŞUMUZUN recetesi olan KURAN'a uygun yaşamanın dunya ve ahıretimizin kurtuluşuna sebeb olacagını acıklamasıdır. Kuranın indiriliği günden bu yana müslümanlar 1450 kusur senedir her yıl ramazan ayında KADİR gecesini kutlamaktadır.Kutladıgımız bu mubarek günün içerigine anlam ve manasını cok iyi idrak etmek lazımdır. Kadir gecesi insan ogluna ALLAH'tan başka İlah (kanun koyucu,hükmedici,yöneten,tapınılan) olmadıgını,Allahın rızası noktasında,Elest alemindede,verdiğimiz söze sadık kalmamızın,hatırlatılması,dünya hayatında yaşarken bu söz üzere yaşamamızın son kez Allah tarafından Uyarı olarak baktıgımızda Teşbihte hata olmaz ise,Allahın İnsanoglu üzerinde İlahlık konusunda en buyuk devrimi diyebilecegimiz İLAHİ DEVRİMİN sonuncusu olan KURAN DEVRİMİ 610'da, 26 Ramazan'ı 27'sine bağlayan gece (Kadir gecesi),Allahımız tarafından Hz.Muhammed vasıtası ile olmuştur. İlahi Devrimimiz ,GÖNÜLERİMİZDE her daim iktidardadır.İnşaallah sosyal hayatımızdada hakim olması temenlisi İLAHİ DEVRİMİN sonuncusu olan KURAN DEVRİMİ 610'da, 26 Ramazan'ı 27'sine bağlayan gece (Kadir gecesi),Allahımız tarafından Hz.Muhammed vasıtası Gercekleştiği herşeye güçü yeten Allahın in (kadir ) acıklaması,KURAN KURANA GÖRE KADİR GECESİNİN MAHİYETİ İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin; Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.” KADİR GECESİ DENİLİNCE NE ANLAMALIYIZ. KADİR GECESİ İLE HAYATIMIZA NASIL YÖN VEREREK KADİR GECESİNE YAKIŞIRCASINA NASIL YAŞARIZ. Merhum istiklal marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy aslında Kadir gecesini Kuranın indiği gecenin önemini bu mısralarla cok net acıklamıştır. Bende SÖZLERİME BU DİZELERLE BAŞLAMAK İSTİYORUM Kİ,KURANIN İNDİĞİ GECE OLAN KADIR GECESININ ÖNEMİ ANLAŞILSIN,YOKSA kuru kuruya mahiyetini farkına varmadan reddererek,kutsıyet atfedilmiş bir mubarek gece olarak kutlamaktan öteye bır anlam ifade etmeyecektir. “Ya açar Nazm-ı Celîl’in bakarız, yaprağına; Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin; Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.” Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir Kadir kelimesi arapça kökenli bir kelimedir. Kadir ismi kıymet, itibar anlamında kullanılmaktadır. Bunun dışında cümle içerisinde güçlü, gücü yeten, her şeye gücü yeten anlamında sıfat olarak da kullanılmaktadır. Yani Hz.Allahımızın Esma-i Husnasında ismi Sıfattır. Ayet ve hadislerde Allah'ın isimleri “En güzel isimler” anlamında kullanılmaktadır ki KADİR ismide esma_i husnadandır.Yani Allahın her şeye gücü yeter demektir. Peki gökleri ve yeri yoktan yaratan,ezeli ve ebedi olmayan,herşeye mukteddir olan Allah,gecmişten günümüze bir tanrı bir yaratıcı olduguna inanan fakat O yoktan yaratan,varlıgı bilinen Allah neden Peygamberler vasıtası ile insanlara ,İLAHİ İKAZLAR,ve İLAHİ HÜKÜMLER indirme ihtiyacı duyduda bu gün kendisine müslüman denilen insanlar olarak KADIR gecesi ismi ile bır gecei kutsiyetleştirilmiş olarak kutlarız.Amiyane bir ifade ile hayırdır demezlermi? neden bin aydan hayırlı,neden bin geceden hayırlı diyerek RAMAZAN ayı içerisindeki KADİR gecesini ayrı tutmuştur KURAN. Diger kutsal gecelerimiz Kuranı azimde gecmez iken sadece KADİR gecesi zikredilmiştir diye kendimize bır sorsak imanımız geregi KADİR gecesının önem ve mahiyetini zannedersem tam manası ile algılayacagız. Şimde KADİR suresi ile konuyu acalım. Kadir suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. Kadir gecesinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Mushaf tertîbine göre 97, iniş sırasına göre ise 25. sûredir. Kadir gecesinin faziletinden, Kur’ân-ı Kerîm’in o gecede inzâle başlanmasından ve o gece tüm kâinatı saran selâmet ve esenlikten bahseder. Tüm kainatı saran,sadece m ekkeyi degil alemleri kapsayan,zerreden kurreye,bilinenden bilinmeyene,gördüğümüzden görmedigimize kısaca herşeyi saran,kapsayan,bir kurtuluş,selamet,esenlik,rahatlık,özgürlük,insan ogluna insanoglu tarafından dayatılan tüm yanlışlıklardan hatalardan,kurtulmak. Hz.Allahımız Kuranı Kerimin indirilmesi ile Zatına olan insanoglunun Allah inanışının yanlış oldugunu,zaının varlıgı karsısında var olanların hükmünün ebediyet olmadıgını yarattıgı her şeyin ölüm denen gercegın karsısında yok olacagını ,bakı olarak kendisinin kalacagı,kendi mulkunde kendisinin hakim oldugunu,bu hakımeytın karsısnda,kim hakımıyet bendedir derse hukmunun acıklandıgı , İNSANOGLUNA SON BIR KEZ DAHA HZ.MUHAMMED(a:s) VASITASI İLE ACIK BİR İLAHİ BEYANDIR.KADIR gecesi veya KADIR günü Adı üzerinde herşeye güçü yetenin acıklaması,bu acıklamada en önemli birinci derecede Allahın varlıgının kabulunde insanoglu Allahı sadece yoktan yaratan her şeye güçü yeten,fakat dünya işlerine geldimi? O göklerde dursun,tahtında otursun,bizlerde onun adına kainatı,insanları,sosyal hayatın her alanında yönetelim,demektedir. Bu denmelerin zaman içerisinde oluşturdugu batı lisanı ile ARİSTOKRAT,Secilmiş İnsanlar,dediğimiz toplum liderlerinden tutun, din adamlarına,rahiplere,keşişlere,seyhlere sıhlara kadar gunümüzde sosyal hayatın gercegi içinde var olaan bu yapı,gecmişten günümüze devam ederken ortayaa koydugu toplumsal yaşam biçiminin Allah neznındeki hükümlerinin acıklanmaası ile başlayalım. Tövbe suresinin 30 ayeti kerimesinde,bizlere anlatılan, Suresinin bu ayetleri karsısında bakalım bu gunkü islam aleminin içinde bulundugu duruma, Yahudiler: “Uzeyir Allah'ın oğludur” dediler. Hristiyanlar da: “Mesîh Allah'ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarında geveledikleri câhilce sözlerdir ki, kendilerinden önce geçmiş bazı kâfirlerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Ayet ﴾31﴿: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, râhiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i rab edindiler. Halbuki onlara, kendisinden başka ilâh olmayan bir tek Allah'a kulluk etmeleri emredilmişti. Allah, onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. (Bizim durumumuz) İnsanlar Allahı indirdiği ayetleri hukumleri bırakıp,din adamlarını ve onların ortaya koydukları din adına dinden ayrı anlatımları ile oluşturdukları anlayısın tolulukları ile kendi saltanatlarına hızmet eder hale getirmeleri.günümüzde yaşanmaktadır. Ayet ﴾32﴿Onlar Allah'ın nûrunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Allah ise, kâfirler hiçbir zaman hoşlanmasa da, nûrunu mutlaka tamamlamak istiyor. (Bizim durumumuz) Allahın insanoglu için en iyi takdır ettiği,kendisne nasıl iman edilecegi konuşunda bir nevi kopya verdiği imtihan dunyasında bizler Allahı bırakıp din adamlarının din diye anlattıkları konulara inanarak O tip zihniyetin agızları ile üfleyip dendiği yanı anlatımları ile Allahın Hükümleri degil,kendi menfaat ve cıkarlarının korunacagı hükümler ile insanoglunu yönetmek,KARUNLAŞMAK istemelerine karşın Allah nurunu (yani İlahlık hakkını) buna ragmen hakim kılacagını beyan etmektedir. Ayet ﴾33﴿Allah, Rasûlü'nü doğru yolun ta kendisiyle ve adâlet ve hakkaniyet üzerine kurulan hak dîni ile gönderdi ki, müşrikler hiçbir zaman istemese de, o dîni diğer bütün dinlere üstün ve hâkim kılsın. (Bizim durumumuz) Kadir gecesinde indirilen Kuranda Dost dogru yol,sıratıl müstakim olan hayat yolculugunun en dogru istikameti olan Kuran yolunun karsısında, bu tip müşrik zihniyetin HAKİMİYETİNE son vererek Allah kendi hakimiyetini mutlak kılmaktadır Ayet ﴾34﴿ Ey iman edenler! Bilin ki yahudi din bilginlerinin ve hıristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele! (Bizim durumumuz) Bu ayeti kerimeye bir Yahudi Filozofu olan SİPİNOZA kendi yaşadıgı zaman içerisinde hahamlar tarafından lanetlenmiş olarak kabul edilen YAHUDİ DÜŞÜNÜRÜ şöyle acıklamıştır.Hahamlar insanları önce Allaha,dine,davet eder,Allaha itaate daver eder ,buna inanmalarını saglar,sonrada bu inancı kendilerine İTAAT eder hale getirirler.Bu Yahudi düşünür Avrupanın aydınlanma cagı dediği cagda 24 Kasım 1632 - 21 Şubat 1677), Yahudi kökenli Hollandalı filozof olarak yaşadı ve öldü. Şimdide Din adamları önce İnsanları Allaha davet edip,bu davetten sonra,bu insanları kendilerine itaat eder hale getirmekteler,Burdada her Din adamı bunu yapmaktadır demiyor fakat cogunlugun bu anlayıs içerisinde bulunduklarını dile getirmek istemekteyiz.Ve bu iafedeemiz gunumuz haber aracları vasıtası ile kamu oyundandan izlenmektedir. Ayet ﴾35﴿ O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak: İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız; tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı! (Bizim durumumuz) Allah BİZİ MUHAFAZA buyursun Bizleri bu kullarından eylemeyesin.İşte Allaha davet edip,sonra kendilerine itaate tabi tuttukları halkın üzerinden,KARUNLAŞAN din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Allah adına himmet,Allah adına sadaka,maddi hayırlar vasıtası ile DEVASA HOLDING sahibi olmuşlar,evlatları bırbırlerini yer hale gelmeişlerdir,Komuoyunda yakınen bilinen tarikatlerin içinde bulundugu durum diyebiliriz. İşte Gecmişten bu yana gelen insanın fıtratı içerisinde en tehlikeli olan haletlerin başında kendisine itaat edilmesi hastalıgı içerinde yaşayan insanlıgın,kurtuluşuna,Peygamberleri vasıtası ile en son indirilen Hz.Kuran Kadir gecesi dediğimiz gunde KURTULUŞUMUZUN recetesi olan KURAN'a uygun yaşamanın dunya ve ahıretimizin kurtuluşuna sebeb olacagını acıklamasıdır. Kuranın indiriliği günden bu yana müslümanlar 1450 kusur senedir her yıl ramazan ayında KADİR gecesini kutlamaktadır.Kutladıgımız bu mubarek günün içerigine anlam ve manasını cok iyi idrak etmek lazımdır. Kadir gecesi insan ogluna ALLAH'tan başka İlah (kanun koyucu,hükmedici,yöneten,tapınılan) olmadıgını,Allahın rızası noktasında,Elest alemindede,verdiğimiz söze sadık kalmamızın,hatırlatılması,dünya hayatında yaşarken bu söz üzere yaşamamızın son kez Allah tarafından Uyarı olarak baktıgımızda Teşbihte hata olmaz ise,Allahın İnsanoglu üzerinde İlahlık konusunda en buyuk devrimi diyebilecegimiz İLAHİ DEVRİMİN sonuncusu olan KURAN DEVRİMİ 610'da, 26 Ramazan'ı 27'sine bağlayan gece (Kadir gecesi),Allahımız tarafından Hz.Muhammed vasıtası ile olmuştur. İlahi Devrimimiz ,GÖNÜLERİMİZDE her daim iktidardadır.İnşaallah sosyal hayatımızdada hakim olması temenlisi ile

 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum