TÜRKİYE SAMİMİDİR, DAHA DA ÖNEMLİSİ GÜÇLÜDÜR!

Arap Birliği Teşkilatı, Türkiye’nin Libya’yla yaptığı anlaşmaya karşı çıkmış. Gerekçesi de Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale imiş...

TÜRKİYE SAMİMİDİR, DAHA DA ÖNEMLİSİ GÜÇLÜDÜR!
21 Ocak 2020 - 01:06

Arap Birliği Teşkilatı, Türkiye’nin Libya’yla yaptığı anlaşmaya karşı çıkmış. Gerekçesi de Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale imiş.
Gelin sizi, Peygamber Efendimizin ölümünden hemen sonraki asra götürelim:
İlk dört büyük Halife’nin üçü; Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali çevresindeki insanlar tarafından öldürüldü. Öldürenler Arap soyundan insanlardı. Bununla da yetinmediler; münafıkların tahrikiyle Sıffin ve Cemel çatışmalarında 40-70 bin Sahabe birbirine karşı kılıç kullandı ve hayatını kaybetti.

Hz. Ali’nin öldürülmesinden sonra Muaviye Halifeliği savaş tehdidiyle aldı. Kendisinden sonra bu görevi, Hz. Hasan’a devretme sözü vermiş olmasına rağmen, oğlu Yezid’e bıraktı. Yezid Kerbela faciasını yaşatan adamdır. Daha da fenası, Mekke ve Medine ileri gelenleri bu sarhoş adamın halifeliğine itiraz ettikleri için bu iki şehri tahrip etti. Mekke’yi ve Kabe’yi tarip etti, Müslüman olduğunu söyleyen Yezid’in askerleri, Medine’nin Müslüman ve iffetli kadınlarına tecavüz ettiler. Bunların arasından İslam Asrının ilk Müceddidi kabul edilen Ömer b. Abdülaziz gibi mübarek Halifeyi yine bu Emevî sülalesinin 2. Yezid’i zehirlettirerek ortadan kaldırdı. İmamı Azam Ebu Hanife, Emevilerin zulmüne uğradı, büyük işkenceler gördü, Abbasilerin gelmesini sağlayanlardan birisiydi, onlar da gelince hapse attılar ve orada işkence ile öldürdüler. Bu bölgede çıkan Peygamberlerin tarihine bakın, hemen hepsi kavminin zulmü altında kaldı.

Bu yüzdendir ki, Hz. Peygamber’in vefatından buyana; 14 asırdır Arap dünyasındaki devletlerin iki yakası bir araya gelmedi. Bunun dersini düşünmek yerine, dışa bağımlı devlet olma zaafından kurtulamadılar.
Şimdi bunların bir kısmı bize fazilet dersi vermeye kalkıyor öyle mi? Unutmasınlar belalarını köleliğine razı oldukları devletlerden bulacaklardır. Çünkü Türkiye samimidir, daha da önemlisi güçlüdür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum