TÜRKiYE'NİN KALKINMASI NEDEN GECİKTİ!

Türkiye Lozan'la uzun yıllar idare etmeyi seçti. Almanya yeniden sanayisini ve silah kapasitesini güçlendirdi. Ve dünyanın başına Hitler ve İkinci bir büyük savaş belasını sardı.

TÜRKiYE'NİN KALKINMASI NEDEN GECİKTİ!
02 Aralık 2019 - 13:20

Birinci dünya savaşı bittiğinde Almanya baştan aşağı yıkılmıştı. Bize Sevr, onlara Versay anlaşması dayatıldı. Biz Sevr'i yırtmayı başardık onun yerine Lozan'ı geçirdik. Ama Almanya yapamadı. Savaş suçlusu olarak görülen bu her iki devletin de eli kolu bağlanmıştı.

Türkiye Lozan'la uzun yıllar idare etmeyi seçti. Almanya yeniden sanayisini ve silah kapasitesini güçlendirdi. Ve dünyanın başına Hitler ve İkinci bir büyük savaş belasını sardı. Yine yenildi; ülkesi yeniden yerle yeksan oldu. Bu savaşta Japonya da iki atom bombası yedi. Her iki devletin de orduları terhis edildi, sınırları daraltıldı. Almanya ikiye bölündü. Japonya ile 1950 de barış anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Japon imparatorluğunun fiilen sonuydu. Almanya ile anlaşma dahi imzalanmadı. Potsdam Konferansı ile galiplerin kendi aralarında tespit ettikleri şartlar dayatıldı. Her iki ülke de uzun yıllar işgal edildi.

G. Kore; ikinci dünya savaşından sonra bir tarafta NATO ile diğer tarafta Çin'in olduğu bir iç savaş yaşadı. Ülke ikiye bölündü. Hala Kuzey ile Güney Kore ve ABD arasında bir barış anlaşması imzalanmış değil. Türkiye ise Kurtuluş Savaşından sonra savaş yaşamadı. Biz de Japonya, G. Kore ve Almanya gibi ABD şemsiyesi altına sığındık. Fakat günümüze gelince bu üç ülke ile bizim aramızda derin bir gelişmişlik farkı var. Aradaki açıklık son yıllarda bir miktar azaltılabildi.

Şimdi bunun nedenlerini sorgulamayalım mı?
Taşkafalar hala parlamenter sistem fetişizmiyle yatıp kalkıyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum