Mücize nimet ''BAL''

Bal arısı, Dünya'nın en müthiş mimarı ve matematik profesörüdür. O altıgen petek gözeneklerini farklı köşelerden başlayarak yapılan hesap ve en kullanışlı kapasite ile inşa etmek öyle her babayiğit müteahhit ve mühendisin işi değildir....

Mücize nimet ''BAL''
29 Aralık 2019 - 02:10

Nahl Sûresi 68 ve 69. Ayeti Kerimelerde buyrulur..
Rahman ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

— Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. — Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır." Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır.

Bal, en ibretlik nimetlerden biridir. Asla küflenip bozulmayan tek gıdadır. Güneş ışığından korunması şartı ile 3 bin yıl boyunca tüketilebileceği öngörülür. Çünkü bal, bakteri barındırmaz.

Bal, insanlık için binlerce yıldır şifa dağıtan bir gıdadır. Bir arı bir kilo bal için yaklaşık olarak 16 milyon çiçeğe konar. Ve yine aynı arının Dünya etrafında bir tur atabilmesi için ise, iki yemek kaşığı ya da 25 gram bal yeterlidir.

Bal, hayatın bir çok alanında var olmuştur. Mesela Babilliler... Resmi düğün içkisi olan bal şarabı üretirlerdi. Gelinin ailesinin damada ay boyu bu şarabı sağlaması gerekliliği "bal ayı" olarak adlandırılarak günümüze kadar gelmiştir.

Balın, bilinen bir çok şifalı faydasını tek tek saymayacağım... Çünkü her geçen gün, bir başka yeni araştırma ile yeni yararları ortaya çıkabilir ve çıkıyor da... Ama bütün bunların yanında, "bakteri barındırmama" özelliği, bence hepsinden daha önemli bir durumdur.

Bal arısı, Dünya'nın en müthiş mimarı ve matematik profesörüdür. O altıgen petek gözeneklerini farklı köşelerden başlayarak yapılan hesap ve en kullanışlı kapasite ile inşa etmek öyle her babayiğit müteahhit ve mühendisin işi değildir.
Ayrıca...
Kuranı Kerim'de, bal arısından bahsedilen Nahl Sûresi 16. Süredir. Dişi bal arısının kromozom sayısı da 16×2= 32'dir. Kromozom sayısı bir elementin atom numarası gibidir, hiç değişmez. Dünya’nın her yanındaki her erkek bal arısının kromozom sayısı da 16’dır. Ayrıca bu surenin ayet sayısı olan 128, erkek arının kromozom sayısı olan 16’nın 8 katına, dişi arının kromozom sayısı olan 32’nin 4 katına eşittir.
Görüldüğü gibi sûrenin numarası, ayet sayısı ve arılarının kromozom sayıları bile birer mühendislik ve matematik mucizesidir.

Bal arıları bitkiler arası döllenme ile bazılarının tanrı olarak gördüğü tabiatın da anası sayılır. "Bal arısı yok olursa, takip eden yıllarda tabiat da yok olur" diyen azımsanmayacak sayıda bilim adamı vardır.
Bal arısı 50 gün yaşar. Sağırdır, duymaz ama en son araştırmalara göre duyguları vardır, fazlası ile hissederler... Sizi anladığını anlayın. Çünkü, onlar, Allah'ın vahiy ve ilhamını anladılar, o vahyi yaşıyorlar.

YORUMLAR

  • 0 Yorum