C) KESİKELYAF SANAYİ DİKİŞ İPLİĞİNDEDAMPİNGLİ İTHALATIN ETKİSİ

Yerli üretim dalının Türkiye piyasası konumundaki iyileşmenin iç piyasadaki toplam genişlemenin gerisinde kaldığı, yerli üretim dalının pazar payını arttıramadığı görülmektedir...

C) KESİKELYAF SANAYİ DİKİŞ İPLİĞİNDEDAMPİNGLİ İTHALATIN ETKİSİ
Editör: Şefik ARMAN
02 Ocak 2020 - 01:07

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Yerli üretim dalının Türkiye piyasası konumundaki iyileşmenin iç piyasadaki toplam genişlemenin gerisinde kaldığı, yerli üretim dalının pazar payını arttıramadığı görülmektedir.
Öte yandan, yerli üretim dalının Damping li ithalatın yarattığı fiyat baskısı nedeniyle fiyatlandırma yaparken ticari maliyetlerini göz ardı etmek zorunda kaldığı ve özellikle SD’de karlılığında bozulma yaşandığı görülmektedir. Üretim ve satışlarını arttıran yerli üretim dalının damping li ithalat dolayısıyla maliyetlerini karşılayamayacak fiyat düzeylerinde satış gerçekleştirerek bunu karından feragat etme pahasına yaptığı anlaşılmaktadır


Dolayısı ile yasal yollar ile kesik elyaf sanayi dikiş ipliği kg, lık bobinde getiren sanayicimiz’ İhracatçı konfeksiyon firmaların girdi maliyetlerini olumsuz etkileyerek Dış pazardaki rekabetini de etkilemiş olmaktadır’ dikiş ipliğini daha ekonomik temin edebilmesi için’ bu kez yasal olmayan yöntemler ile getirilen dikiş ipliğine rağbet görülmektedir’ Bu durum karşısında’ Damping uygulanan ülkelerden ipliğin’ Damping uygulanmayan ülkelere getirilip Menşei değiştirilip iç piyasaya getirildiği aşikar olmuştur ve artık’ Damping uygulamasının bir anlamının görülmediği piyasalarca bilinmektedir.

Bununla beraber, Vietnam, Pakistan, Tayland, Malezya için Damping, li ithalatın birim fiyatlarının, yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir.
Bu tespitler ışığında, Vietnam, Pakistan, Tayland, Malezya için yerli üretim dalındaki olumsuz gelişmelerin Damping li ithalatla eşzamanlı görülmesi sebebiyle, yerli üretim dalında görülen zarar ile Damping li ithalat arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

Mısır’ın fiyat kırılması ve baskısı oranlarının negatif olduğu, Mısırdan yapılan ithalatın birim fiyatlarının yerli üreticinin hem yurt içi satış fiyatlarının hem de olması gereken yurt içi satış fiyatlarının üzerinde olduğu, bu nedenle yerli üretim dalındaki zararın Mısır’dan yapılan ithalattan kaynaklanmadığı ve bu çerçevede illiyet bağının mevcut olmadığı değerlendirilmiştir.

Mısır’da kurulan iplik üretici Türk firmaları İstihdamı neden Türkiye, de yapmamaktadırlar’ Yoksa Damping uygulamasını çözümlemek için Türk iplik üretici  ve tedarikçi firmalar mecbur mu bırakıldı’ Son zamanlarda Damping uygulaması Türkiye de kesik elyaf dikiş ipliği üreticilerini Damping olmayan çevre birçok ülkelerde kesik elyaf dikiş ipliği tesisleri kurma zorunda bırakılmıştır buna karşı önlemlerin alınması  gündeme neden getirilmemektedir.
Diğer unsurların etkisi

Nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün kullanıcıları olan tekstil ve konfeksiyon üreticileri tarafından ürünün kendi üretimlerinde girdi olarak kullanıldığı belirtilmiş ve kendilerinin ihracat ve katma değer yaratma potansiyellerinin de göz önüne alınması talep edilmiştir. Bu kapsamda yerli üreticiler tarafından yerli üretim dalının yeterli kesik elyaf ipliği üretme kapasitesinin bulunduğu, soruşturma konusu ürünün ithalatında dampinge karşı vergi konulması halinde bunun tekstil konfeksiyon sektörü üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı ifade edilmiştir.

Yerli üretim üreticilerinin iddiasına göre yeterli kesik elyaf dikiş ipliği üretildiği iddia edildiği  üzere soruyorum’ nerede ve ne kadar dikiş ipliği üretiyorlar ki piyasanın bu üretimden haberi yok’ ve kesik elyaf dikiş ipliği, Haksız rekabeti önleme amaçlı Damping uygulanmasına rağmen, bahse konu Damping uygulanan ülkelerin ipliği Damping uygulanmayan ülkeler aracılığı ile iç piyasa dikiş ipliği sektörünü alt üst etmeye devam etmektedir.
Sonuç ve karar
Soruşturma sonucunda, Mısır menşeli Dampingli ithalat ile yerli üretim dalındaki zarar arasında illiyet bağının mevcut olmadığı; Vietnam, Pakistan, Tayland, Malezya menşeli ithalatın ise Dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı ve her ikisi arasında da illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile Mısır menşeli ithalata yönelik soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmiş; diğer taraftan aşağıda tanımı, menşei ve firma adı belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında “daha az vergi kuralı” uygulanarak karşısında belirtilen oranlarda Dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
Bu bağlamda Gümrük bakanlığının geçmişte Ekonomi bakanlığının kesik elyaf dikiş ipliğinin Türkiye’de üretildiği iddiasıyla, Haksız rekabeti önleme amaçlı aldığı Damping kararı’ Gümrük uygulamasında bağdaşmadığı piyasalarca bilinmektedir. 
GTİPEşyanın TanımıMenşe ÜlkeFirmaDampinge Karşı
Önlem (CIF
Bedelin  %)
55.08; 55.09Sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerMalezyaPENFABRIC SDN.BERHAD17,03
(5509.52; 5509.61;RECRON SDN.BHD.11,26
5509.91 hariç)DİĞERLERİ18,32
55.10 (5510.20 hariç); 55.11PakistanDIN TEXTILE MILLS LTD.10,02
 MARGALLA TEXTILE MILLS LTD.6,62
 MONNOOWAL TEXTILE MILLS LTD.6,62
 DİĞERLERİ12,18
 TaylandINDO-THAI SYNTHETIC CO., LTD.7,79
 LUCKY SPINNING CO., LTD.14,02
 DİĞERLERİ20,24
 VietnamFORMOSA INDUSTRIES CORP.19,48
 DONG QUANG SPINNING CORP.22,15
 THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC23,91
 PHU BAI SPINNING MILL JOINT STOCK COMPANY20,11
 THIEN NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JSC20,87
 HUE TEXTILE GARMENT JOINT STOCK COMPANY20,87
 PHU THANH SPINNING JOINT STOCK COMPANY20,87
 EVERGREEN GLOBAL PTE LTD.20,87
 PHONG PHU YARN THREAD COMP.LTD.20,87
 PHU VIET SPINNING JOINT STOCK COMPANY20,87
 DİĞERLERİ26,25
 
 
Uygulama’ Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı, menşe ülkesi ve firma adı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranlarda Dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
                                                                                                                                                            
Şefik ARMAN

YORUMLAR

  • 0 Yorum