Anayasanın ilk 4 maddesi neden değiştirilemez? Anayasanın ilk dört maddesi...

Dönem dönem anayasanın değiştirilmesiyle ilgili farklı görüşler gündeme gelmektedir. Anayasanın ilk 3 maddesi, devletin bütünlüğü, yönetim biçimi, resmi dili, resmi marşı ve resmi bayrağının hiçbir suretle değiştirilemeyeceği yine anayasanın maddelerinde yer almaktadır. Peki anayasanın 1. maddesi nedir?

Anayasanın ilk 4 maddesi neden değiştirilemez? Anayasanın ilk dört maddesi...
02 Ekim 2021 - 18:51

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilk üç maddesi, devletin bölünmez bölünmez bütünlüğünü, devlerin dili, bayrağı ve yönetim şekli ile alakalıdır. Anayasanın 4. maddesi ise bu 3 maddenin kati suretle değiştirilemeyeceğini, değiştirilmenin teklif dahi edilemeyeceğini ifade etmektedir. Yıllar içindeki sürece ve yönetime göre anayasa içinde değişiklikler yapılabilmektedir ancak bu değişiklikler anayasasının ilk 4 maddesini kapsamamaktadır. 

Velayet davası nasıl açılır? Avukatsız velayet davası dilekçe örneği...

Anayasanın İlk 4 Maddesi

I. Devletin şekli

MADDE 1 Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2 Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3 Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4 Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum