Adnan Albayrak Şimşek Siyasetçi Yazar

Adnan Albayrak Şimşek Siyasetçi Yazar

Siyasetçi Yazar Adnan Albayrak Şimşek
[email protected]

DİN ADINA HALKIN MALINI YİYENLER !

07 Mart 2024 - 09:57

 

Din Adına Halkın Malını Yiyenler,Allahın vadi yakındır,Vadedenlerin en hayırlısı Mutlak ALLAH'tır ﴾30﴿ Yahudiler: “Uzeyir Allah'ın oğludur” dediler. Hristiyanlar da: “Mesîh Allah'ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarında geveledikleri câhilce sözlerdir ki, kendilerinden önce geçmiş bazı kâfirlerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! ﴾31﴿: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, râhiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i rab edindiler. Halbuki onlara, kendisinden başka ilâh olmayan bir tek Allah'a kulluk etmeleri emredilmişti. Allah, onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. ﴾32﴿Onlar Allah'ın nûrunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Allah ise, kâfirler hiçbir zaman hoşlanmasa da, nûrunu mutlaka tamamlamak istiyor. ﴾33﴿Allah, Rasûlü'nü doğru yolun ta kendisiyle ve adâlet ve hakkaniyet üzerine kurulan hak dîni ile gönderdi ki, müşrikler hiçbir zaman istemese de, o dîni diğer bütün dinlere üstün ve hâkim kılsın. ﴾34﴿ Ey iman edenler! Bilin ki yahudi din bilginlerinin ve hıristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele! ﴾35﴿ O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak: İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız; tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı! Tövbe suresinin 30 ayeti kerimesinde,bizlere anlatılan,Yahudilerin Hz.Üzeyir(a.s) için,Hiristiyanlarında Hz.İsa (a.s) için ogul yakıştırması yapmalarıdır,Hz Kuran bu yakıştırmalar için ,agızlarında geveledikleri,cahilce söz oldugunu,Yahudi toplumunun Mısırda yaşadıkları dönemlerde Fravun idaresinde kaldıkları dönemde,dönemin Mısır halkının Fravun idaresindeki PAGAN DİN ANLAYIŞINDA (pagan inancında tanrı güneştir,güneşte ateştir,iblis ise dumansız ateşten yaradılmıştır,o yuzdende guneş dumansız ateş olarak, şeytandır.) Fravun kutsanmış bir kişilik olarak gökteki tanrı olan RA nın yeryuzundeki gölgesi olan Ra'nın oglu idi ,Yahudiler,Hiristiyanlar Peygamberlerini,Fravundan aşagı seviyede bırakmadılar,Onlarda, Ranın oglu Fravuna karşılık,Hz.Üzeyir ve Hz.İsa yı Tanrının Ogulları sıfatını takarak,ululaştırmaya calıştılar. Üzeyir ve İsa (a.s) Tanrının ogulları olmaliki,Fravunun Kahinleri gibi,Hahamlar ve Rahiplerde Peygamberlerin temsilcisi olsunlar,bu suretle tanrının kırallıgında Tanrının oglu olan peygamberlerin kainleri olarak ,saltanat sursunler,İnsanların inancları üzeriden maddi ve manevı olarak onları sahte cennetle sömürsünler, ne güzel(!) dunya Dönemin Mısırında ,Fravun saltanatında Rahiplere ulaşamayanlar Fravuna Ulaşamazlardı.Bu yüzden halk Fravunun Rahipleri ile aralarını iyi tutmaya bakarlardı.Bunu cok iyi bilen Yahudiler,İsa (a.s) ın zuhuruna kadar gecen sürede yaşadıkları devlet idarelerinde,daim suretle iktidara yakın olmayı,bu yakınlıgıda Hahamlar vasıtası ile kurmayı iyi bilmişler,iktidar gücüne istediklerini yaptırabılmenın tüm yollarını ellerinde tutmuşlardı. Taki ROMA İMPARATORLUGUNDA Yahudiye ismi bilinen bölgede yaşadıkları zamana kadar,Yahudi Hahamlarının keyfi yerindeydi, Nasıralı İsa Miladî takvimin başlarında o zamanlar bütün Akdeniz Havzası’nı kontrolü altında bulunduran Roma İmparatorluğu sınırları içinde, daha ziyade Filistin bölgesinde dönemin yaygın pagan inanışlarının aksine tek Tanrı inancını esas alan Yahudiliği benimsemiş İsrailoğulları’nın bir üyesi olarak doğmuştu.Yahudilerin içerisinden gelen soyu itibarı ile Beni İsrail Milletinden olan İSA (a.s) Hahamların Din ADINA ortaya koydukları sömürü düzenlerinin başına bela olana kadar.İsa (a.s) dan sonrada ortaya Yahudi HAHAMLARI gibi Hiristiyan RAHİPLER cıktı.Bunlarda Hahamlardan geri kalmadılar. Rahiplerde bırak Ruhban sınıfının insanı olmayı Dahada ileri giderek,Allah adına af etme yetkilerini ellerine gecırerek,insanların,erisinden dilediğini CENNETİ verdi,dilediğine CEHENNEMİ,Hatta insanların mallarına el koymak istediklerinde itirazza maruz kalırsa ŞEYTAN BUNUN İÇİNE girmiş diyerek şeytan cıkarma rituelleri ile kişiye yakarak cehennem ile cezalandırırlar,eger gönül rızası ile kılıseye bagışlarsa,ellerine birer CEHENNEMDEN KURTULUŞ BERATI VEREREK cenneti malı karsılıgı satın almıştır,diyerek din adına Allah ile aldatıyorlardı. Günümüz İslam alemindede,gecmişten bu yana Yahudilik ve Hırıstıyanlıktan sızma İslamla alakası olmayan bazı yanlış bilgilerin,uydurulmuş hadıs, ve anlatımlarla ortaya cıkan bir RUHBAN SINIFI OLAN Şeyh,Şıh anlayısı,Türk ve İslam Dünyasının BAŞINDA büyük bir FITNE olarak varlıklarını sürdürmekteler,(Tabiki islamın TEVHİD inancına uygun olanlar için lafımız yok ama cogu yoldan cıkmış olanların durumu ortada) Tövbe suresinin ﴾34﴿ ayetinde ,Ey iman edenler! Bilin ki yahudi din bilginlerinin ve hıristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele! Gecmişten günümüze İslamın en guzel hasletlerinden olan VAKIF anlayışımızın getirisi olarak bazı şeyhler ,şıhlar,yasaların istedikleri kanunlara uygun şartları yerine getirerek kudukları VAKIFLAR vasıtası ile Sermeye güçünü ellerinde toplamak sureti ile devasa holdıngler,devasa,ekonomileri tekellestirerek inanç mekanızması üzerinden aynen Yahudi Hahamları,Hiristiyan Rahipleri gibi haltan topladıklarını ellerinde tutaarak,biriktirerek,yasalar cercevesinde,kanunlara uygun bır mali düzenlemelerle, oluşturdukları Din Emparyalızmi üzerinden halkaları cemaat ismi ile sömürmekteler, cemaat dedikleri yapıların sohbet halkalarına bir bakın Şeyhler,Şıhlar,cemaatlerinde bulunan kişilerin ekonemi,sosyal, konumlarına göre sınıflandırmışlar ona göre sohbet gunleri tanzım ederek fakır cemaatine bol bol vaaz,ekonomisi ve sosyal durumu farklı olanlarla,bol bol ticari ilişkilerde sohbet yapmaktalar,İşte bu zihniyete karsılıkta İster HAHAM olsun ister Rahip olsun ister ŞEYH,ŞIH olsun KURANIN CEVABI Tövbe suresinin ﴾35﴿ayetinde : O gün (mahkemeyi kubrada ilahi hukum geregi) bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak: İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız; tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı! Gerek Allah ile aldatanlar,din diye dini bozmaya calışanlar,bu zihniyetin kontrolunda ortaya cıkan bazı yapıların insanlara Cennet ve din pazarlamarı sonucunda İSLAMIN TEMEL UNSURU OLAN TEVHID AKIDESİ bozulmaya başlamıştır. Bunun göstergesi olarak,kişi hem müslümanın hemde Allahtan başka ilah yoktur,diyecek,hemde,ticaretten tutunda ,sosyal hayatın içinde heva ve hefeslerinin yolunda yaşayacak,her türlü Kuranın emir ve yasaklarının tam zıttını yapacak,Üstüne üstlük birde namaz kılmalarına ragmen,hangi cagda yaşıyoruz bu devirdede bunlarla bu zihniyetle yaşanırmı diyecek kadar,ne dediğini bilmez,iman dilde kalmış kalben nefsen kabul görmemiş bir islam toplulugu ortaya cıkmakta. Ondan sonrada Allahın gercek dininin karsısında agızlarıyla üfleyerek,yani kendilerince uydurdukları dini anlatımları ile Allahın dinini yok etmeye calışmaktalar. Kuranda Hz.Allahımızda bizlere şunu net bir biçimde dile getirmiştir. Saff Sûresi 8. Ayetinde “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.” Âl-i İmrân / 185. Ayetinde Her nefis ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı ancak kıyâmet günü tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulursa, gerçekten o kurtuluşa ermiştir. İyi bilin ki, bu dünya hayatı, aldatıcı bir faydadan başka bir şey değildir.. O zaman asrın müslümanlar olarak HAKKIYLA Allaha Yeniden İMAN EDELİM 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum