BİZİM ŞEHİRLERİMİZDE SÖMÜRGE LEKESİ YOKTUR!

Kaynaklar, bir asır öncesine kadar Fransa başta olmak üzere, İngiltere ve İtalya’nın köle ticaretiyle geliştiğinden söz eder.

BİZİM ŞEHİRLERİMİZDE SÖMÜRGE LEKESİ YOKTUR!
16 Aralık 2019 - 02:27
Batı şehirleri dikkatinizi çeker mi bilmem? Ben zaman zaman bu şehirlerin görüntülerine bakarım: Hemen birçoğunun o 3-5 asırlık taş duvarlarında, sömürge acımasızlığının kalın lekelerini görürüm. Afrika’nın gelişmemişliğini işgal ve yağma vasıtası yapanlar, buralardaki insanları köleleştirerek getirip şehirlerini kurmuşlardır. Şehirler medeniyetin inşa ve ihya merkezi olarak ele alınırken, bu gerçeğin gözardı edilmemesi gerekmektedir.
Kaynaklar, bir asır öncesine kadar Fransa başta olmak üzere, İngiltere ve İtalya’nın köle ticaretiyle geliştiğinden söz eder.
Yakın zamana kadar İngilizlerin Hindistan’ı, Fransızların Cezayir’i, İtalyanların Libya’yı işgali ve bu emperyalist yağmaya karşı verilen mücadeleyi hepimiz hatırlarız. Mesela Fransızlar, 1830’da Osmanlı eyaleti iken işgal ettikleri Cezayir’deki 132 yıllık katliamları ve bu toprakların yeraltı zenginliklerini yağmalaması unutulacak bir olay değildir.
Tabii sömürgeci devletler sadece burada isimlerinden söz ettiklerimizden ibaret değildir; Portekiz, Hollanda Belçika, Almanya ve İspanya’nın kanlı elleri Afrika ve Asya ülkelerinin üzerinde olmuştur. Başarabilselerdi, Osmanlı Devletini yıkan bu karanlık güçlerin İngiltere, Fransa, İtalya ve bunların güdümündeki Yunanistan’ın işgal çabası Yeni Türkiye’ye doğurmadan başarıya ulaşsaydı, ülkemizin geleceğini tayin hakkımız belki de elimizde olmayacaktı.
Hayata bu gerçeklerin ışığında bakarsak, sanırım geleceğimizi tayin hakkımız elimizden alınamaz!

YORUMLAR

  • 0 Yorum