istanbul escort

escort bayan

100 yıl önce bugün?

Sultan İkinci Abdülhamid'in padişahlığı döneminde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerden sadece bazıları...

100 yıl önce bugün?

Sultan İkinci Abdülhamid'in padişahlığı döneminde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerden sadece bazıları...

100 yıl önce bugün?
Editor: admin

Ulu Hakan, büyük bir deha ve bir o kadar da yalnız Sultan, bu dünyadan göç etti...

Düşmanları kim olursa olsun, devrine istibdat diyerek yan bakan gafiller dahil, düşmanımdır.

Hatırasına Fatihalar ve Yasinler hediye etmeyi unutmayalım.

Ve hatırlayalım...

Sultan İkinci Abdülhamid'in padişahlığı döneminde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerden sadece bazıları:

1. Mülkiye(Siyasal Bilgiler) , Fakülte düzeyine getirilerek açıldı
2. Memurlara sicil tutulmaya başlandı
3. Eski Eserler Müzesi açıldı
4. Hukuk Fakültesi açıldı
5. Muhasebat Divanı (Sayıştay) kuruldu
6. Güzel Sanatlar Fakültesi açıldı
7. Ticaret Fakültesi açıldı
8. Yüksek Mühendislik Fakültesi açıldı
9. Dârülmuallimât(Kız Öğretmen Okulu) açıldı
10. Terkos Suyu hizmete girdi
11. Bütün yurtta İdadiler (Lise) açılmaya başlandı
12. Ziraat Bankası kuruldu
13. Bursa'da İpekhane açıldı
14. Halkalı Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri (Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Âlisi) açıldı
15. Bursa Demiryolu hizmete girdi
16. Aşiret Okulu açıldı
17. Bütün yurtta Rüşdiyeler (Ortaokul) açılmaya başlandı
18. Kudüs Demiryolu hizmete girdi
19. Ankara Demiryolu hizmete girdi
20. Hamidiye Kağıt Fabrikası kuruldu 
21. Kadıköy Gazhanesi kuruldu
22. Beyrut'ta liman ve rıhtım inşa edildi
23. Osmanlı Sigorta Şirketi (Osmanlı Umum Sigorta Şirketi) kuruldu
24. Kadıköy Su Tesisatı hizmete girdi
25. Selanik-Manastır Demiryolu hizmete girdi
26. Şam Demiryolu hizmete girdi
27. Eskişehir-Kütahya Demiryolu hizmete girdi
28. Galata Rıhtımı inşa edildi
29. Beyrut Demiryolu hizmete girdi
30. Darülaceze(Kimsesizler yurdu) hizmete girdi
31. Mum Fabrikası kuruldu
32. Afyon-Konya Demiryolu hizmete girdi
33. Sakız Adası'nda Liman ve Rıhtım inşa edildi
34. İstanbul-Selanik Demiryolu hizmete girdi
35. Tuna Nehri'nde Demirkapı Kanalı açıldı
36. Şam-Halep Demiryolu hizmete girdi
37. Şişli Etfal Hastanesi hizmete girdi
38. Hicaz Telgraf hattı kuruldu
39. Hama Demiryolu hizmete girdi
40. Basra-Hindistan Telgraf hattı Beyoğlu'na bağlandı
41. Hamidiye Suyu hizmete girdi
42. Selanik'te Liman ve Rıhtım inşa edildi
43. Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı inşa edildi
44. Maden Fakültesi açıldı
45. Şam Tıp Fakültesi açıldı
46. Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi açıldı
47. Trablus-Bingazi Telgraf hattı kuruldu
48. Konya Ereğlisi'nde demiryolu hizmete girdi
49. Trablus Telsiz İstasyonu kuruldu
50. Bütün yurtta Telsiz İstasyonları kuruldu
51. Medine Telgraf Hattı kuruldu
52. Şam'da Elektrikli tramvay hizmete girdi
53. Hicaz Demiryolu hizmete girdi. Ağustos'ta İstanbul'dan kalkan tren, 3 gün sonra Medine 'ye ulaştı.
Allah ondan razı olsun.


YORUMLAR

  • 0 Yorum