KADININ TOPLUMDA VE İSLAMİYETTEKİ YERİ ..!

istanbul escort

escort bayan

Nesrin Dokuman

Nesrin Dokuman

Nesrin Dokuman

KADININ TOPLUMDA VE İSLAMİYETTEKİ YERİ ..!

Kadın, aile ve toplum arasında bir köprü görevi görür. Kadının toplumlarda yerine getirdiği görevleri itibariyle, sosyal sistemin işleyişine katkısı büyüktür.

Kadınların erkek egemen bir toplumda yaşamasının zorluklarını erkek bilemez.

Kadının iş hayatında başarısını da  kabullenemezler, lafa gelince “Kadının yeri evidir!” zihniyeti oldukça, ülkemizde kadın erkek eşitliği hayal bile edilemez. Çünkü ebeveynleri tarafından “Sen erkeksin, o kız...” diye daha küçük yaşlarda ayrımcılığın aşılanmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum .
 
Oysa İslam dininde kadın ile erkek arasında değer bakımından hiçbir fark yoktur. En’am  ve İsra sürelerinde geçen ayetlerde kız çocuklarının hor görülmemesi, kız evlat ile erkek evlat arasında hiçbir değer farkının bulunmadığı ifade edilmektedir. Kadının fizyolojik bakımdan erkeğe nazaran zayıf olduğu gerçeği kabul edilmekle birlikte bu onun için bir horlanma sebebi sayılmayıp, aksine bu vesile ile erkeğe kadını himaye etme, sevgi ve şefkat gösterme, ihtiyaçlarını karşılama gibi görevler yüklenmiştir.

Bunların da ötesinde anne olması itibari ile kadına, hiçbir medeniyette benzeri görülmeyen bir yücelik ve değer vermiş, “Cennet annelerin ayakları altındadır.” Hadis-i ile annelerin ödenemeyecek haklarına aslında vurgu yapılmıştır. Anneler zahmetle taşır ve zahmetle doğurur. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer.Kadın annedir, eştir ,evlattır. Kadın, “Huzurun ana kaynağı, en sadık dostunuz, eşinizdir.”.

Dünyanın  neresine giderseniz gidin kadınlar erkek ve toplum baskısı altında bulunuyor. Bu baskıyı, cinsiyet ayrımcılığını ,fiziksel ve sözlü şiddeti, tacizi ve çok daha fazlasını farklı şekillerde görmek mümkündür.
Kadınlar gelişmiş toplumlarda dahi konuşmaları desteklenmeyen, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören, ev içinde ya da toplumda daha fazla ihmale ve şiddete uğrayan kişiler olduğu için çok fazla ruhsal sorunlarla baş etmek zorunda kalıyorlar.

Oysa bu, dinimizin onaylamadığı bir durumdur. Biricik evlatlarımızı büyüten, yetiştiren ve onları topluma kazandıran annedir, yani kadındır. Bu itibarla kadın, ailenin ve dolayısıyla toplumun temel taşıdır. Onun mükemmelliği toplumların uzun süre ayakta durmasını sağlayacaktır. Anne olarak İslam’ın kadına verdiği değer, her türlü takdirin üzerindedir. 

İslamiyet kadınları bu kadar önemsiyorken, günümüzde maalesef kadınlarımız pek çok konuda istismar edilmekte ve zaman zaman  şiddete maruz kalmaktadır.

Biz kadınlar ayıplamalarla, yasaklarla, kendimiz olamamakla, yapamazsınlarla, edemezsinlerle;  susturularak, yok sayılarak büyüdük.

Yapılan ankete göre, toplumun yüzde 60’ı, kadınların toplumdaki en büyük sorunu olarak şiddeti görüyor.
Nedeni ise kadınlarımız son derece şiddete açık ortamlarda yetişiyor olmasıdır.

Çünkü öncelikle baba ve ağabey üzerinden şiddete açıklar, evlendikten sonra da kocalarından gelen şiddete açıklar. Bununla da kalmıyor sokaklarda, iş yerlerinde kısacası hemen hemen her yerde kadın mağdur kalıyor.

Son olarak şunu söylemek istiyorum, peygamber efendimizin veda hutbesinde dediği gibi “Kadınlar sizlere Allah’ın emanetidir.”.

Selam ve Dua ile 
Nesrin Dokuman

YORUMLAR

  • 0 Yorum