İÇ SESLE MÜCAHEDE
Selma Önalan

Selma Önalan

Araştırmacı Yazar

İÇ SESLE MÜCAHEDE

...sonra düşündüm , dedimki kendime ,
Haksızlık etmeyelim kendimize .
Kim demiş okumayı sevmiyoruz diye ?
İsmiyle müsemma , en çok okunan o Kur'an'ı
Tekrar tekrar , döne döne okuyoruz .
 
Hemen itiraz etti iç ses;
Söyle ! kaç ayetin mânasını biliyorsun ?..
İşte gördün , anlamadan okuyorsun?
 
Dedim ki heyhat ! sen öyle san .
 En amî bir adam bile biliyor Kur'an'ın özünü .
 Ana temanın tevhid , nübüvvet ,  adalet , haşir olduğunu ...
 
 İyiliği emr , kötülüğü nehy ettiğini ,
 Anne babaya itaati emrettiğini,
 Beş şartı yerine getirmesi gerektiğini ,
 Faizden , içkiden , zinadan uzak ; temiz bir hayat sürmesi gerektiğini ,
 Yaptığı hiçbir amelin boşa gitmediğini ,
 Zerre kadar iyligin de kötülüğün de karşısına çıkacağını ve hesabını vereceğini biliyor .
 
Biliyor ;
Başkasının gıyabında onun hoşuna gitmeyecek şekilde konuşmaması gerektiğini ,
Biliyor ;
Kendisi ihtiyaç hâlindeyken bile kardeşini tercih etmesi gerektiğini ,
Yetimi koruması , fakiri gözetmesi gerektiğini , biliyor .
 
Biliyor ,
Örtünmesi gerektiğini ,
Biliyor ,
Emrolunduğu gibi dosdoğru olması gerektiğini ,
Biliyor ,
İyi kadınların itaatkâr olduğunu .....
Biliyor da biliyor ...
 
Her bilenin üstünde bir bilen olduğunu ,
Bilmediğini bir bilene sorması gerektiğini ,
 
Sıratı , cenneti , cehennemi , kıyameti ...
Hepsini biliyor efendim.
 
Belki de en önemlisi ,
" Bana uyun ki Allah da sizi sevsin " ilâhi hitabının muhatabı olduğunu biliyor .
 
Ya !
Şimdi bak bakalım cahil miymişiz ?
Okuduğumuzdan bî haber miymişiz ? Söyle!..
Hadi itiraf et ! İlimlerin efendisi Marifetullah öğrencisi olan bir millet cahil olamaz diye ...
Sustu .
Diyecek bir şey bulamadı .
 
Sonra aklına geldi .Yine itiraz etti :
 
"Peki kaçınız bildiğinizle amel ediyorsunuz ?" 
" Öğrendiği ilimle amel etmemek bir hüsrandır ve bundan dolayı  hesaba çekileceksiniz . 
Hatta Kuran'da bunlar sırtında kitap taşıyan merkeplere benzetilir .
Peki sen  bunu biliyor musun ? " dedi .
 
Bu sefer ben sustum .
Sadece dua ettim .
Allah bildiğiyle amel edenlerden eylesin diye .
Ve alt kalmamak için ekledim. 
Demek ki bu asrın müslümanlarının sorunu bilmemek değilmiş ! 
 
"Onlar geçici âdi cam parçalarını , bâki elmaslara bile bile tercih ederler"miş .
Dedim .
 
***
 
Kim kazandı ? bilmiyorum .
Ama sanırım ikimiz de doğruları söyledik .