Toparlanın Gri'ler beyin fırtası yapalım?
Mehmet Çetin

Mehmet Çetin

Araştırmacı Yazar

Toparlanın Gri'ler beyin fırtası yapalım?

Tarihin bize yüklediği göreve ve yoluna revan olduğumuz hareketin önceliğine odaklanalım.

Bazıları bizi yani hepimizi, "başkalarını takva ehli yapmaya memur edilmiş" bir kesim olarak kabül ediyor.

Bu mudur, bizim görevimiz ve önceliğimiz? 

Halbuki mütemadiyen zikrettiğim gibi; her ne kadar İslam"ın sancağı altında toplanmanın tek rasyonel realite olduğunu savunuyor olsak da,

Memleketin bağımsızlığını ve bölgesel egemenliğini savunmak ve milletin istikbali adına mücadele etmek için müslüman olmaya bile gerek yoktur.

Bunun için bu bölgede yaşıyor olmak ve vatan hassasiyeti taşımak yeterlidir.

Adam takva ehli olacakmış veya olmayacakmış, veyahut bilmem kaç yüzyıl önce fıkıh alimlerinin verdiği hükümlere itibar edecekmiş veya etmeyecekmiş...Kimin sorunu bu?

Osmanlı diye diye çırpınıyoruz, ama Osmanlı"nın asırlar boyunca farklı itikadi ve mezhebi aidiyetleri nasıl bir arada huzur içinde yaşattığını düşünmekten imtina ediyoruz.

Azıcık akıl sahibi her vatansever, bölgemizin geleceğinin İslam toplumlarının müşterek hareket etmesiyle huzur bulacağı konusunda ikna olur. 

Ama siz daha kapıdan girmeden adama takva ehliyeti sorarsanız, işte o zaman öngördüğünüz vahdet akamete uğrar.

Tabloyu tersine çevirelim ve okuyalım. Nasıl bölüyorlar, bizi? Mezhep, etnik, cemaat, tarikat, mürşid aidiyeti etiketleriyle...Bu kafayla gidersek, bu meşum bölünme sonsuza kadar devam edebilir.

Peki, hiç siyonistlere göz gezdirdik mi? Bir çoğu Allah"a bile inanmaz, lakin #tek yumruk herifler.

Peki ya Haçlılar? Ateistlerin ve Deistlerin de dahil olduğu bir İttahat...

Üstüne üstlük Siyon ve Haçlı, çıkarları doğrultusunda kolaylıkla ittifak yapabiliyorlar.

Bizler ise maalesef, barut kokusunu müzakere etmemiz gereken bir ortamda, deve sidiğinin kerametini konuşuyoruz.

Acilen silkelenmek zorundayız. Değil mi?!

Kimin neye inandığından ziyade, kimin ne düşünmesi gerektiği hususunda sarfedilecek gayret, geleceğimizi şekillendirecektir.

Nitekim istikbalde öngördüğümüz İslam ittahadına, öbür gün Osmanlı bakiyesi gayrı müslim teba dahil olmak istediğinde,

Kapıyı aralık bırakacağız ki, ilk aşamada kazanıma dönüştüreceğimiz bölgesel egemenlik,

Uzun vadede cihan egemenliğine aday bir kutba dönüşebilsin.

Mehmet Çetin

YORUMLAR

  • 0 Yorum