Onlar sürpriz diyor, biz İlahi Adalet diyoruz!
Mehmet Çetin

Mehmet Çetin

Araştırmacı Yazar

Onlar sürpriz diyor, biz İlahi Adalet diyoruz!

Son yıllarda terörle mücadele bağlamında kat ettiğimiz mesafe, aslında bu mazlum memleketin geçmişteki yönetim pratiğinde barizleşen çarpıklığın ifşası niteliğindedir.

Kürt meselesi ile terör sorununu paçal yapan yönetim anlayışı, Kürt halkının özgürlük sorununu, bağımsızlık talebine dönüştürecek kadar vehamet içeriyordu.

PKK bu handigapı senelerce istismar etti. Oysa mevcut bağımsızlık sorunu sadece Kürtlerin değil, tüm milletin meselesiydi. Türkiye Cumhuriyeti devleti kendisi esaret altındayken, nasıl olurdu da bünyesindeki başka halkları sömürebilirdi...Bizi istisnasız topyekün sömürdüler senelerce...

Evet, Kürt halkının bir sorunu vardı, ama bu sorun salt özgürlükler kapsamında değerlendirilmeliydi.

Erdoğan liderliği bu minvalde devrim niteliğinde adımlar attı.

Anayasa kapsamında yaşanan bazı sorunlar hâlâ mevcudiyetini koruyor olsa da, Kürt halkının ve dolayısıyla tüm milletin son yıllarda elde ettiği kazanımlar yadsınamaz.

Terörle mücadelede elde edilen başarıyı bu zaviyeden okumalıyız.

Faşizmin tahkim ettiği asimilasyon sürecini vizyonumuzdan çıkardık. Mamafih milletin külli hafızasında kabuk bağlamış ve mütemadiyen kaşınan millet algısını yeniden yapılandırıyoruz.

Kadim kardeşlik bağlarımızın ve müşterek değerlerimizin kuşattığı millet anlayışı, coğrafyamızda yaşayan tüm halkları tıpkı tarihimizde olduğu gibi aynı milletin efradı yapmaya mahirdir.

Bu perspektif aynı zamanda Anadolu coğrafyasının da dışına taşarak, atalarımızın vatan bakiyesinin tamamını kapsayacak kadar derinlik içermektedir.

Evet, kadim bir millet küllerinden yeniden doğuyor! Ne gariptir ki bu gelişme, bölgemizi dizayn etmeye alışmış zalimlerin asırlık hesabının dışında tecelli ediyor.

Onlar sürpriz diyor, biz İlahi Adalet diyoruz!...

Mehmet Çetin

YORUMLAR

  • 0 Yorum