istanbul escort

escort bayan

YAHUDİLERİN KAYIP 13. KAVMİ KİMLERDİR ?.

Yahudilerin kayıp 13

YAHUDİLERİN KAYIP 13. KAVMİ KİMLERDİR ?.

Yahudilerin kayıp 13

YAHUDİLERİN KAYIP 13. KAVMİ KİMLERDİR ?.

Yahudilerin kayıp 13. Kavmi hakkında bugüne kadar yapılan araştırmalarda izlenen yöntem hz. Yakubun oğullarının şeceresini araştırmak üzerine olmuştur. Araştırmalar kayıp 13. Kavim hakkında farklı farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Hz. Yakubun 12 oğlu ve bir de kızı vardı.Tevrat da hz. Yakubun oğullarının kimler olduğu ve sahip oldukları topraklar hakkında detaylı bilgiler mevcuttur. Yine Tevrat da hz. Yakubun karısı Lea dan olan kızı Dina hakkında da bilgiler var. Yaradılış 1- 34 Di na ve Şekemliler adlı bölüm de geçer. Yahudilerin kayıp 13. Kavmini araştırmaların gözden kaçırdıkları Dina nın züriyetine ne olduğunun araştırılmamasıdır.

Hz. Yakubun kızı Dina nın zürriyeti hakkında yeterli delilin olmaması araştırmacıların bazı soruları sormamasının önünde engel olamaz. Mesela şu soruyu sormamız lazım, Levantenler kimdir ?. Levantenlerin şeceresi hz. Yakubun oğullarına mı dayanıyor ?.

Tarih bize diyor ki; Babil imparatoru Nabukadnazer Süleyman tapınağını yıkıp yahudilerin 12 kavminden 52 bin yahudiyi esir edip Ninovaya götürmüştü. Yani, Dina nın zürriyetinden olanlara dokunmamıştı.

19.yy da Osmanlı toprağı olan Lübnan da yaşayan ve tarihte bankerlik, borsa ve bankacılığın mucidi olan Levantenler kimdir ?.

Elde ettiğim bulgular Levantenlerin hz. Yakubun kızı Dina dan olan torunları olduğu yönünde dir. Yahudiler, Levantenlerin dayılarıdır. Kayıp oldukları iddia edilen 13. Kavim Levantenlerdir. Dünya nın bütün borsaları ve bankaları Levantenlerin elindedir. Paranın imparatoru bunlardır.

Yaşar Yılmaz / Ülke Postası

YORUMLAR

  • 0 Yorum