SULTAN SELAHADDİN EYYÜBİ KİMDİR?

Gazeteci Yazar ŞAHİN ŞİMŞEK / Ülke Postası IRAK TİĞRİT e bir iş için 2013 yılında gitmiştim

SULTAN SELAHADDİN EYYÜBİ KİMDİR?

Gazeteci Yazar ŞAHİN ŞİMŞEK / Ülke Postası IRAK TİĞRİT e bir iş için 2013 yılında gitmiştim

SULTAN SELAHADDİN EYYÜBİ KİMDİR?

Gazeteci Yazar ŞAHİN ŞİMŞEK / Ülke Postası

IRAK TİĞRİT e bir iş için 2013 yılında gitmiştim. Dicle nehrinin kenarında SADDAM HÜSEYİN e ait 83 adet saraylarından bir kaç tanesini görme fırsatım oldu. Savaştan sonra kapalı tutulan bu sarayları özel bir izinle gezerken muhteşem bir sarayın önündeki tabelası dikkatimi çekti. Yanımdaki arap tercümanıma bu tabelada ne yazıyor diye sorunca oda bana bu tabela da SELAHATTİN EYYÜBİ KASRI diye yazıyor, deyince bende peki SADDAM HÜSEYİN mi bu ismi yazdırmıştı yoksa daha sonramı yazıldı, tercümanım Saddam Hüseyin hayattayken yazdırmıştı. Hatta birde TİGRİT şehir merkezinde Selahattin eyyübi ismindeki medresesi var külliyesi var kütüphanesi var üniversitesi bile var dedi ve ekledi. Saddam hüseyin kendini son bin yılın Selahattin Eyyübi si olarak görürdü. Tiğritin resmi ismi aslında SELAHADDİN dir.

Ben orada kaldığım süre içerisinde Selahattin eyyübi nin hayatını anlatan bir kitabı Tigrit valisi bana hediye etmişti bende zaman zaman açıp arada bir okurum.

SON zamanlarda özellikle Avrupa ülkelerinde bir çok haber sitelerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı Selahattin Eyyübi ye benzetmeleri ve yine Suriye, Filistin, ve Irak taki acımasız ve adilane olmayan şavaşlar ve terör örgütlerinin saldırılarıyla hem Avrupa da hemde müslüman kardeşlerimiz tarafından Selahattin Eyyübi ismi anılmaktadır. Bu kahramanın ismi sıkça gündeme gelip zikredilmektedir.  Bende...
Selahattin Eyyübi kimdir?
Selahattin Eyyübinin Tarihteki konumu nedir?
Selahattin Eyyübinin Müslümanlıktaki büyük önemi nedir?
Selahattin Eyyübinin Haçlılara karşi kazandığı zaferle ismini tarihe nasıl yazdırmıştır?
Tüm hayatıyla ilgili bilinmeyenleri siz okurlarıma yazmak istedim.

Selahaddin Eyyubi, Mısır, Yemen, Filistin ve Suriye sultanlığını yapmış, Eyyubi hanedanının kurucusu olan hükümdardır. Selahaddin Eyyubi (1138) yılında Irak Tigritte dünyaya gelmiştir. ( 1193) yılında Suriye Şam da vefat etmiştir.

Mısır ve Suriye sultanı olarak bilinen ve Eyyubi hanedanının kurucusu olan bir hükümdardır. Hattin Muharebesi ile 2 Ekim 1187'de Kudüs'ü Haçlı kuvvetlerinden alarak kentte 88 yıl süren Hiristiyan egemenliğine son verdi, akabinde Hıristiyanların düzenledikleri III. Haçlı Seferi'nide etkisiz hale getirdi.

Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarıdır. Kudüs’ü Haçlılardan alarak (2 Ekim 1187)de kentte 88 yıl süren Frank işgaline son vermiş, Hiristiyan'ların misilleme olarak düzenledikleri III. Haçlı Seferi’nide etkisiz hale getirmiştir.

Babası Necmeddin Eyyüb, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi’nin hizmetinde görevliydi. Baalbek ve Şam’da büyüyen Salaheddin iyi bir din eğitimi aldı. Askeri yaşamı Zengi’nin oğlu ve ardılı Emir Nureddin’in komutanlarından, amcası Asadeddin Şirkuh’un hizmetine girmesiyle başladı. Şirkuh’un, Mısır’ın I. Haçlı Seferi sonucunda kurulan Latin-Hıristiyan devletlerinin eline geçmesini önlemek amacıyla düzenlediği üç sefer sırasında, Kudüs’ün Latin kralı I. Amalricus, Mısır’ın Fatımi halifesinin güçlü veziri Şavar ve Şirkuh arasında karşılıklı bir mücadele gelişmişti. Salaheddin Eyyübi Şirkuh’un ölümünden ve Şavar’ın öldürülmesinden sonra, henüz 31 yaşındayken hem Suriye birliklerinin komutanlığına, hem de melik unvanıyla Mısır vezirliğine(1169) yılında atandı.

1171’de Mısır’da Şii Fatımi halifeliğine son vererek Sünniliğe dönüldüğünü ilan eden Salaheddin Eyyubi böylece Mısır’ın tek yöneticisi durumuna geldi. Bir süre için kağıt üzerinde Emir Nureddin’in vasalı olarak kaldıysa da bu ilişki Suriye emirinin 1174’te ölmesiyle sona erdi. Mısır’daki zengin tarım topraklarını mali dayanak olarak kullanan Salaheddin, Nureddin’in çocuk yaştaki oğlu adına naiplik talebinde bulunmak üzere küçük, ama çok disiplinli bir orduyla Suriye’ye hareket etti. Ama çok geçmeden bu talebinden vazgeçerek, 1174’ten 1186’ya değin Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır’daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirmeye girişti. Yaşadığı dönmede adil, dürüst, cömert, erdemli, kararlı bir hükümdar olarak ünlendi. O zamana değin iç çekişmeler ve yoğun rekabet yüzünden Haçlılara direnmede güçlük çeken Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlenmesini sağladı.
Salaheddin Eyyübi yeni ya da gelişmiş askeri teknikler kullanmak yerine, çok sayıdaki düzensiz kuvvetleri birleştirip disiplin altına alarak askeri güç dengesini de kendi lehine çevirmeyi başardı. 1187’de bütün gücüyle, Latin Haçlı krallıklarına yöneldi. Düşmanlarının tümüyle yoksun olduğu komuta yeteneğiyle 4 Temmuz 1187’de tükenmiş ve susuzluktan bitkin düşmüş bir Haçlı ordusunu, Kuzey Filistin’de Taberiye yakınındaki Hattin’de sıkıştırdı ve bir hamlede yok etti. Haçlıların verdiği kayıpların büyüklüğü Müslümanların Kudüs Krallığı’nın neredeyse tümünü ele geçirmesini sağladı. Akka, Betrun, Beyrut, Sayda, Nasıra, Caesarea, Nablus, Yafa ve Aşkelon üç ay içinde düştü. Salaheddin Haçlılara en büyük darbesini ise 88 yıl Frankların elinde kalan Kudüs’ü 2 Ekim 1187’de teslim alarak krallıklarına son verdirdi.

Selaheddin’in başarısına düşen tek gölge Sur’un ele geçirilmemesiydi. 1189’da Haçlı işgali altında yalnızca üç kent kalmış, ama sağ kalan dağınık Hıristiyanlar zorlu bir kıyı kalesi olan Sur’da toplanarak Latin e karşı saldırısının çıkış noktasını oluşturmuşlardı. Kudüs’ün düşmesiyle derinden sarsılan Batılılar yeni bir Haçlı seferi çağrısında bulundu. III. Haçlı Seferi çok sayıda büyük soylu ve ünlü şövalyenin yanı sıra, üç ülkenin krallarını da savaş alanına çekti.
III. Haçlı Seferi uzun ve tüketici oldu. I. Richard (Aslan Yürekli) lakaplı tartışmasız askeri dehasına karşın hiçbir sonuca ulaşamadı. Haçlılar Doğu Akdeniz’de ancak güvensiz bir toprak parçasına tutunabildiler. Kral Richard Ekim 1192’de dönüş için yelken açtığında savaş sona ermişti. Salaheddin Eyyübi bu savaşlardan sonra başkent Şam’a çekildi. Uzun seferler ve at üstünde geçen yıllardan sonra çok yaşamadı.Hakka yürüdükten sonra akrabaları ve ahalisi imparatorluğunu paylaşırken, arkadaşları Müslüman dünyasının en güçlü ve en eli açık cömert bu hükümdarın,öldükten sonra mezarını yaptırmaya yetecek kadar parayı bile kendi şahsına bırakmadığını gördüler.Kırk yıla aşkın ömrünü savaşlarla mücadelelerle geçiren ve bu eşsiz kahraman aynı zamanda islam dininin sancaktarlığını yapmasına rağmen Melik ve Sultanlığa laik görülen Selahattin Eyyübi dünya malına ehemniyet vermediği için yaptığı bütün hizmetlerinin tek gayesi islam dininin kurtuluşu ve müslümanların selameti için yaptıgından dolayıdırki bin yıla yakındır tarihteki şanını ve şöhretini korumuştur.

EY HAÇLI SİYONİSTLERİN TORUNLARI VE ONLARIN UŞAKLARI OLAN VATAN HAİNLERİ KULAĞINIZA KÜPE OLSUN Kİ, MÜSLÜMAN COĞRAFYASINDA VE SON KALESİNDE !!!

SELAHATTİN EYYÜBİ LER BİTMEZ !!!  
KALIN SAĞLICAKLA
Gazeteci Yazar ŞAHİN ŞİMŞEK / Ülke Postası

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum