Paranın vatanı olmaz, doğal olarak sahibininde...

Bu düstur, küresel finans oligarklarının örgütlü yapısının ve kurguladıkları yeni dünya düzeninin mihenk taşıdır

Paranın vatanı olmaz, doğal olarak sahibininde...

Bu düstur, küresel finans oligarklarının örgütlü yapısının ve kurguladıkları yeni dünya düzeninin mihenk taşıdır

Paranın vatanı olmaz, doğal olarak sahibininde...

Bu düstur, küresel finans oligarklarının örgütlü yapısının ve kurguladıkları yeni dünya düzeninin mihenk taşıdır.

Ülkemizde de yıllarca hüküm süren burjuva kontrolündeki oligarşik diktanın küresel versiyonunu muktedir kılmaya azmettiler.

Bu sapkın idealin peşinde sürüklenenler sadece zenginler değil...

Onların iktidarında paye kapmaya aday tüm beyaz yakalılar, bu meşum planın nitelikli ve gönüllü aktörü konumundalar.

Bu bağlamda toplumlara yön verebilecek kitlesel yapıları araç olarak kullanıyorlar.

Kimler yok ki...

Siyasi partiler, dini mezhepler ve cemaatler, STK lar, Vakıflar, sağcılar, solcular, terörist örgütler ve daha niceleri....

Elbette kitlelere istikamet veren en nitelikli değerler, mevcut dinler...

Dinleri ortadan kaldırmak mümkün olmadığı için, yozlaşmalarına aracılık edecek alt mezhepler yarattılar.

Dindar falan değiller, aslında bütün dinlere düşman olan bu zihniyet, dinlerin önemini kavradığı için onları araç olarak kullanıyor.

Projenin ikinci aşamasında mevcut dinlerin tamamını işlevsiz bırakıp, Tek Din, Tek Tanrı, Tek ibadethane ve Tek dünya devleti sürecini menzile koyacaklar.

Kadim paganizmin gölgesinde merkezi bir dünya devleti...

Çıkar odaklı yığınlar için bu muhtemel nizam, sempatik görülebilir.

Öyle ya, efendilerin muktedirliğinde müreffeh toplumlar vadediyorlar. Peki toplumları müreffeh kılacak kaynak nereden gelecek?

Mevcut kaynakların kahir ekserisine sahip coğrafyaların halklarının köleleştirilmesi sayesinde elde edilecek kaynakların, Küresel seçkinlerin önceliğinde diğerlerine pay edileceğini öngörüyorlar.

Peki, O halklar kalıcı köleliğe hazır mı? İşte onun cevabını, istikbalde yazılacak tarih kaydedecek.

Torunlarımız okuyacak.

Mehmet Çetin / Ülke Postası

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum