Kızıl Elma...!!!


Kızıl Elma, Türk Milletinin tarihî ülkülerini,maksat ve hedeflerini temsil eden bir kavramdır. Kızıl Elma, sabit ve belirli bir kavram ya da yer değildir; mesela zamanın Kızıl Elması o zaman için bilinen bir yer olur; ancak, oraya varıldığında Kızıl Elma ele geçirilmiş olmaz. Kızıl Elma bu defa, daha ileride ve yine belirli bir yere gider: Ona hiçbir zaman ulaşılamaz. Kültürün Kızıl Elma hasreti, her seferinde yenilenerek toplumu ileri sevk eder. Türk Milleti’nin yükseliş dönemlerinde Kızıl Elma, Cihan Hâkimiyeti Ülküsü olarak algılanmıştır. Eskiden, Moskova ve Roma için de, bu isim kullanılmıştır. Atalarımız, “Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız” diyerek bu egemenlik ülküsünü dile getirir, kendilerini sınırlamazlardı...

Ö. Seyfettin’in Kızıl Elma Hikâyesi’ni okumalısınız. Büyük bir seferde padişah dışarıda “Kızıl Elmaya hey, Kızıl Elmaya!” diye nara atan asker sesleri üzerine Vezirler ve Divandakilere sorar. “Kızıl Elma neresi?” Beklediği cevapları alamayınca dışarıdan farklı yerlerden getirilmiş üç-beş askere sorar “Kızıl Elma neresi?” Askerler tereddütsüz “Padişahımızın bizi götüreceği yer!” derler. Afrin’e doğru giden tankçılarımızdan bir Uzman Çavuşa sordu gazeteci “Nereye?” Cevap: “Kızıl Elma’ya...!!!” “Ailene bir şey söyleyecek misin?” dediler. Cevap: “Beklemesinler...!!!” Asalete bakın...!!! Aradan geçen 500 yıla rağmen her iki Mehmedcik’ te aynı cevap...!!! “Kızıl Elma’ya hey...!!! Kızıl Elma’ya...!!!

Kızıl Elma fetih ruhudur, gazâ ruhudur...!!!

Kızıl Elma İ’lâ’yı Kelimetullah davasıdır, Allah' ın C.C. adaletini hakim kılma davasıdır...!!!

Rabbim C.C., Milletimize, Ümmet-i Muhammed' e bu ruhu, aslımıza rucü etmeyi nasib eyelesin...!!!

(İ’lâ’yı Kelimetullah: Allah'ın C.C. Kelâmı' nın, İslâmiyet' in Ulviyetini ve Hakikatlarının kıymetini bildirmek ve yaymak. Hakaik-ı Kur'âniye ve imâniyenin neşir ve tâmimine cehd ile çalışmak. İslâm esaslarını ve yüceliğini yaymak, hakim kılmak için gösterilen gayret, bu gaye ile yapılan her türlü cihat. Allah'ın C.C. adını yüce tutmak.)
Allah(c.c.) bize şehadet ordumuza zafer nasip etsin.Dua dua dua Kurbnm