istanbul escort

escort bayan

KUR'AN MEALİNİ OKUMALI MIYIZ? - KUR'AN MEALİNİ KİMLER ANLAYABİLİR?

Sabri Öğe / Ülke Postası Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in okunmak, anlaşılmak ve yaşanmak için gönderilmiş olduğu biliniyor

KUR'AN MEALİNİ OKUMALI MIYIZ? - KUR'AN MEALİNİ KİMLER ANLAYABİLİR?

Sabri Öğe / Ülke Postası Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in okunmak, anlaşılmak ve yaşanmak için gönderilmiş olduğu biliniyor

KUR'AN MEALİNİ OKUMALI MIYIZ? - KUR'AN MEALİNİ KİMLER ANLAYABİLİR?

Sabri Öğe / Ülke Postası

Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in okunmak, anlaşılmak ve yaşanmak için gönderilmiş olduğu biliniyor. Buna rağmen Müslümanların, Kur'anı okumakla birlikte mealini hemen hemen hiç okumadıkları, manasından büyük ölçüde habersiz oldukları, bunun Müslümanların en büyük eksikliği olduğu ifade ediliyor.

Buna mukabil bazı kişi ve çevreler ise, Kur'an'ı avamın anlayamayacağını, onun için mealini okumalarının yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğinden uygun olmadığını, ancak havastan öğrenmeleri gerektiğini ileri sürüyorlar.

Bu iki zıt görüşten doğru olanı hangisidir? Bu önemli bir konudur. Sade bir Müslüman Kutsal Kitabının mealini okuyup ondan istifade edebilir mi, edemez mi? En iyisi bunu Kur'an'ın kendisine, Sahibine sormaktır.

Buyurun:

Bu kitap; ayetleri uzun uzun açıklanmıştır. (Fussilet:5)

…Allah size düşünesiniz diye ayetleri böylece açıklar.(Nur:61)

…Şükredecek millet için böylece ayetleri yerli yerince açıklarız.(Bakara:58)

…Bilen kimseler için ayetlerimizi böylece uzun uzun açıklıyoruz.(Bakara:132)

…Düşünesiniz diye Allah ayetlerini böylece açıklar.(Bakara:266)

And olsun ki Kur’an’ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık.(Kamer:22)

…Size akledesiniz diye açık açık deliller anlattık.(Hadid:17)

…Allah insanlara yasaklardan sakınsınlar diye ayetlerini böyle apaçık bildirir.(Bakara:187)

…Böylece Allah, dünya ve ahret hususunda düşünesiniz diye size ayetleri açıklar.(Bakara:218)

…Kesinlikle inanan kimseler için ayetleri açıklamışızdır.(Bakara:117)

…Allah doğru yola erişesiniz diye ayetlerini size böylece açıklar.(Al-İ İmran:103)

…Eğer aklediyorsanız şüphesiz size ayetleri açıkladık.(Al-i İmran:118)

…Her şeyi uzun uzadıya açıkladık.(İsra:12)

And olsun ki Biz öğüt almaları için Kur’an’da bunları türlü türlü açıkladık.(İsra:41)

…Bilen kimseler için ayetlerimizi böylece uzun uzun açıklıyoruz.(Araf:32)

…İnanan bir millet için yol gösterici ve rahmet olarak onu(Kur’an’ı) bilgiyle açıkladık.(Araf:52)

Belki doğru yola dönerler diye ayetleri böyle uzun uzadıya açıklıyoruz.(Araf:174)

…Ayetleri nasıl türlü türlü açıkladığımıza bir baksana..(En’am:46)

Suçluların yolu belli olsun diye ayetleri böylece uzun uzun açıklıyoruz.(En’am:55)

…Düşen yaprağı, yerin karanlıklarında olan taneyi, yaşı-kuruyu apaçık kitapta ancak O bilir.(En’am:59)

…Anlayan millet için ayetleri uzun uzadıya açıkladık.(En’am:98)

…İbret alan kimselere ayetleri uzun uzadıya açıkladık.(En’am:126)

Allah düşünesiniz diye ayetleri böylece açıklamaktadır.(Bakara:242)

Şükredecek millet için ayetleri böylece yerli yerince açıklarız.(Araf:58)

Bunlar kitabın apaçık olan Kur’an’ın ayetleridir.(Hıcr:1)

…Ayetleri uzun uzun açıklayan Allah’tır.(Ra’d.2)

…Düşünen millete ayetleri böylece uzun uzadıya açıklarız.(Rum:28)

And olsun ki Kur’an’ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?(Kamer:17-22-40)

…Şükredesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.(Maide:89)

“Allah Kitabı size açık açık indirmişken ondan başka bir hakem mi isteyeyim?”(En’am:114)

Bilen kimseler için ayetleri uzun uzadıya açıklıyoruz.(Tevbe:11)

…Bilen millete (Allah) ayetleri uzun uzadıya açıklıyor.(Yunus:5)

Ayetlerimiz onlara açık açık okununca, bizimle karşılaşmayı ummayanlar (Muhammed’e) bundan başka bir Kur’an getir ve ya bunu değiştir dediler.(Yunus:15)

…Düşünen millet için ayetleri böylece uzun uzun açıklıyoruz.(Yunus:24)

..Yerde ve gökte hiçbir zerre Rabb’inden gizli değildir.Bundan daha büyüğü veye daha küçüğü şüphesiz apaçık bir kitaptadır.(Yunus:61)

Bu kitap..ayetleri kesin kılınmış sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir kitaptır.(Hud:1)

…Her şey apaçık bir kitaptadır.(Hud:6)

Bunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir.(Yusuf:1)

Kur’an..inanan millete her şeyi açıklayan doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir.(Yusuf:111)
Evet!
Bütün bu hitaplar kimedir, sadece ulemaya mıdır?
Hayır.
Görüldüğü gibi Rabb'ımız biz kullarının rahatça anlayabilmesi için ayetlerini apaçık göndermiş, uzun uzadıya da açıklamış. Zaten aksi olamazdı, bir mesaj anlaşılmasın diye gönderilir mi, o takdirde göndermeye ne gerek vardı? Aksini iddia edenlere hayret etmemek mümkün değil.

Velhasılı, Müslümanlar Kutsal kitaplarının mealini çokça okumalı, Rabb'ımızın mesajını doğrudan alıp tefekkür etmelidir. Yanlış anlaşılmasın, Sünnete ve ulemaya ihtiyacımız olmadığı gibi bir düşünce ileri sürüyor değiliz. O ayrı bir konu.

Kur'an ayetlerinin takriben %10 kadarının ancak ulema tarafından anlaşılabildiğini de belirtmemiz gerekiyor. Daha da ilerisi, ulemanın da anlayamadığı, yalnızca Sahibi tarafından anlaşılabilen ayetler de vardır. Hikmetini kendisi bilir.

Bu hususu Mevla'mız şöylece ifade buyuruyor:
Sana Kitabı indiren odur. Onda Kitabın temeli olan kesin manalı ayetler vardır. Diğerleri de çeşitli anlamlıdırlar. Kalplerinde eğrilik olan kimseler fitne çıkarmak, kendilerine göre yorumlamak için onların çeşitli anlamlı olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu anacak Allah bilir.(Al-i İmran:7)

Sabri Öğe / Ülke Postası

YORUMLAR

  • 0 Yorum