istanbul escort

escort bayan

İSLAM'IN TEK KAYNAĞI KUR'AN MIDIR?

Sabri Öğe / Ülke Postası Ekser ulemaya göre İslam dininin ana kaynağı ikidir: Kur'an ve Sünnet

İSLAM'IN TEK KAYNAĞI KUR'AN MIDIR?

Sabri Öğe / Ülke Postası Ekser ulemaya göre İslam dininin ana kaynağı ikidir: Kur'an ve Sünnet

İSLAM'IN TEK KAYNAĞI KUR'AN MIDIR?

Sabri Öğe / Ülke Postası
Ekser ulemaya göre İslam dininin ana kaynağı ikidir: Kur'an ve Sünnet.

Buna mukabil öteden beri var olan ve son yıllarda daha da yoğunlaşan bir başka görüş, Kur'an-ı Kerim'in yeterli olduğu, Hadislerin çok da önemli olmadığı, esasen Hazreti Peygamberin işlevinin bir elçilik görevinden ibaret olduğu şeklindedir. İçlerinde birçok akademisyenin de bulunduğu bazı saygın ilim insanlarının medyada bu görüşü sıkça ileri sürdüklerine şahit oluyoruz.

Acaba bu iki zıt görüşten hangisi doğrudur? Madem ki Kur'an üzerinde bir ittifak vardır, o halde konuyu Kur'an'a, onun sahibine sormak gerekiyor.

Buyurun:

Ey inananlar! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin; işlerinizi boşa çıkarmayın.(Muhammed:33)

Ey inananlar! Allah’a Peygamberine inanınız..(Fetih:9)

Ey Muhammed! Sana baş eğerek el verenler, şüphesiz Allah’a baş eğip el vermiş sayılırlar..(Fetih:10)

Allah’a ve Peygamberine kim inanmamışsa, bilsin ki şüphesiz Biz inkârcılar için çılgın alevli Cehennemi hazırlamışızdır.(Fetih:13)

…Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan Cennetlerine koyar; kim yüz çevirirse onu can yakıcı bir azaba uğratır.(Fetih:17)

İnananlar ancak Allah’a ve Peygamberine inanmış.. olanlardır.(Hucurat:15)

O(Peygamber) KENDİLİĞİNDEN KONUŞMAMAKTADIR. ONUN KONUŞMASI ANCAK BİLDİRİLEN BİR VAHİYLEDİR.(Necm:3-4)

Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanın..(Hadid:7)

Allah’a ve Peygamberine karşı gelenler, işte onlar en alçak kimselerle beraberdirler.(Mücadele:20)

Allah “Andolsun ki, Ben ve Peygamberim üstün geleceğiz” diye yazmıştır.(Mücadele:21)

…Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neyden men ederse ondan geri durun..(Haşr:7)

Allah’a ve Peygambere inanırsanız,.. bu sizin için en iyi yoldur.(Saff:11)

…Öyleyse Allah’a, Peygamberine ve indirdiğimiz nur Kur’an’a inanın..(Tegabun:8)

…Allah ve Peygamberine itaat edin..(Ahzap:33-36-57)

Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin; eğer bundan yüz çevirirseniz bilin ki Peygamber’e düşen apaçık tebliğdir.(Tegabun:12)

De ki: “Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin”. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki Peygamber kendisine yükletilenden, siz de kendinize yükletilenden sorumlusunuz. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygamber’e düşen apaçık tebliğdir.(Nur:54)

Onun (Peygamber’in) buyruğuna aykırı hareket edenler, başlarına bir bela gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar.(Nur:62)

…Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse , şüphesiz büyük bir kurtuluşa ermiş olur.(Ahzap:71)

Allah’a ve Peygamberine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler nasıl alçaltıldı ise, öyle alçaltılacaklardır..(Mücadele:5)

Ey inananlar! Gizli konuştuğunuz zaman, günah işlemeyi, düşmanlık etmeyi ve Peygamber’e karşı gelmeyi fısıldaşmayın. (Mücadele:9)

…Öyleyse namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Peygamberine itaat edin.(Mücadele 13)

Allah’a ve ahret gününe inanan bir milletin, babaları veya oğulları veya kardeşleri veya akrabaları olsa dahi Allah’a ve Peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini görmezsin..(Mücadele:22)

Bu (Yahudiler’in sürülmesi), Allah’a ve Peygamberine karşı gelmelerinden ötürüdür..(Haşr:4)

Rablerinin ve peygamberlerinin buyruğundan çıkan nice kasabalar halkını biz çetin bir hesaba çekmiş ve onları görülmedik bir azaba uğratmışızdır.(Talak:8)

Peygamber’e itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.(Nisa:80)
Ey insanlar! Peygamber size Rabbiniz'den gerçekle geldi. İnanın bu sizin hayrınızadır..(Nisa:170)

Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin, karşı gelmekten çekinin..(Maide:92)

…Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.(Enfal:1)

…Kim Allah’a ve Peygamberine karşı koyarsa, bilsin ki Allah’ın cezası şiddetlidir.(Enfal:13)

Ey inananlar! Allah’a ve Peygamberine itaat edin.(Enfal:21)

Ey inananlar! Allah ve Peygamberi sizi hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet edin(Enfal:24)

Ey inananlar Allah’a ve Peygamberine hainlik etmeyin, size güvenilen şeylere bile bile hıyanet etmiş olursunuz.(Enfal:27)

…Allah’la Peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen “Bir kısmına inanır, bir kısmına inanmayız” diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler; işte onlar gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere en ağır bir azap hazırlamışızdır.(Nisa:150-151)

Allah’a ve Peygamberine itaat edin; çekişmeyin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz, kuvvetiniz gider. Sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir.(Enfal:46)

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar..Allah’a ve Peygamberine itaat ederler.(Tevbe:71)

Evet! Anlaşılmayacak bir bir şey var mı? O halde neden? Din-i İslam'ı dışarıdan yıkamazlar, yıkamamışlardır, onun için saldırılar daima içten olagelmiştir.

Sabri Öğe / Ülke Postası

YORUMLAR

  • 0 Yorum