istanbul escort

escort bayan

Eğitim Felsefesi olmayan Eğitim Sistemi

"Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır

Eğitim Felsefesi olmayan Eğitim Sistemi

"Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır

Eğitim Felsefesi olmayan Eğitim Sistemi

"Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. Bu ordulardan her ikisi de aynı derece gerekli, kıymetlidir, her ikisi de hayatidir. Ancak bilim ordusunun kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyeyim ki, bilim ordusu, ölen ve öldüren birinci orduya, niçin ölüp, niçin öldürdüğünü öğreten ordudur. "(Atatürk) 

Eğitimin uğraşı insan olduğuna göre nasıl bir insan istenildiğine karar verilmeden eğitim sisteminde köklü bir reform mümkün olabilir mi? Ezberciliğe dayalı bir sistem değil, doğru düşünmeyi esas alan bir sisteme doğru çağın ihtiyaçları göz önüne alınarak yap-boz tahtasına çevrilmeden üzerinde iyi ve uzun düşünülmüş bir milli kültür ve insan odaklı milli bir eğitim sistemi kurgulanmalıdır. Bunun fiziki ve fikri hazırlıkları geç kalınmış olmakla beraber bir an önce planlanarak hayata geçirilmelidir. Birbirinden bağımsız çalısan devlet kurumlarını oluşan yeni durum ve ihtiyaçlara göre bir araya getirmek siyasetin ortak bir görevi ve sorumluluğudur. Bu sorumluluk ötelenemez, ertelenemez, görmezden gelinemez. Bu minvalde aşağıdaki akademik araştırma ışığında MEB, YÖK& TUBİTAK ortaklaşa öncülüğünde kanımızca adımlar atılabilir...

"Birey ve toplum arasında 3.bir terim: insanlık.Ve eğitim bizzat buna tanıklık eder.Çocuk çocuk kalması için eğitilmez.Fakat "1 emekçi, 1 yurttaş" olması için de eğitilmez.O, insan olması, yani insanî eserler ve kişilerle iletişim kurmaya,duygu&düşünce birliği kurmaya yetenekli 1 kişi olması için eğitilir.(Oliver Reboul)

Eğitimin amacı: her bireye gerçekten insanî olan 1 kültür içinde doğasını gerçekleştirme olanağı sağlamaktır.O halde eğitimi 1 terbiyeden veya kendiliğinden 1 olgunlaşmadan farklı kılan şey insanî olanla kurulan bu temel bağdır.İnsan olmak insan haline gelmeyi öğrenmektir."İnsan haline gelmek"hiçbir zaman tamamlanamaz ve insanî kültüre ulaşmak hiçbir zaman elde edilemez: eğitime son verecek 1 insanlık diploması yoktur. (Reboul,1991)
Nasıl 1 eğitimden önce nasıl 1 insan sorusunu sormak gerekir;çünkü eğitim sorunu insan sorunundan ayrı olarak ele alınamaz.Her eğitim sistemi belli 1 insan &toplum düşüncesine&idealine dayanır, ortaya koyduğu kuram ve uygulamalarla söz konusu anlayışını gerçekleştirir.
Nasıl bir insan yetiştirileceginin sorusunun yanıtı ise, ancak felsefenin ışığında aramak ve ifade etmekle mümkün olabilir. Tanilli'ye göre;"günümüzde eğitimin tek amacı, artık çocuktan -yargılaması yerinde- zeki 1 insan çıkarmak değil; dengeli 1 kişiliği geliştirmek:Doğuştan gelen bütün yetenekleri açılıp serpilmiş, yeni yetenekler kazanmış, karşılaştığı yeni durumlara uyum sağlayabilen, kendini değiştirmesini&düzeltmesini bilen dengeli 1 kişilik."
İnsanı tanımımadıkça eğitimin amaçlarına ulaşması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.
İnsanın kendini nasıl&ne ölçüde gerçekleştireceğine yönelik 1 eğitim anlayışı insan temele alınarak kurulabilir."Bir eğitim felsefesinin kuruluşunda merkeze alınan kavram insandır ve insana ilişkin belli bir bakış açısı oluşturmadan eğitime ilişkin felsefî 1 yapı kurmak da olası değildir. Ancak dayanacağımız insan ideali&tasarımı da pekçok bilimsel unsurun ortak bulgularına dayanır.Burada eğitim felsefesinin toplumsal gerçeklikle örtüşmesi gerekir.1 eğitim felsefesi: bilimin verilerinden, sosya-kültürel araştırmalardan,toplum analizlerinden antropolojinin, psikolojinin&sosyolojinin bulgularından hareket ederek kabul edilebilecek "ortak 1 insan ideali"ne yönelirek kurulabilir. Bugün olduğu gibi öykünmeci,taklitçi, eklektik ve indirgemeci 1 tutumla toplumsal gerçeğimize uygun 1 eğitim felsefesinin kurulamayacağı açıktır. "
(Mustafa Günay, Yrd.Doç, Çukurova Uni. Felsefe Bölümü)

M.Mücahit DEMİR/Ülkepostası 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum