DEVLET BÜTÇESİ ÇALIŞMA NOTLARI?

DEVLET BÜTÇESİ ÇALIŞMA NOTLARI?
25 Aralık 2017 - 17:24 - Güncelleme: 25 Aralık 2017 - 17:26

1.Beyin fırtınası yargıya dayalı tahmin yöntemidir
2.Kamu yönetiminde arz ve talep siyasal süreç tarafından belirlenir
3.Bürokrasiye en geniş takdir yetkisi veren bütçe sistem, torba bütçeleme 
4.Bütçedeki gelirlerin elde edilmesi için yapılan giderlerin gelirden düşülmemesi ilkesi genelliktir
5.Performans bütçe sisteminde bütçe hazırlıklarında ilk aşama sınıflama
6.Şehir içi ulaştırma hizmetlerinin en yaygın saatlerinin belirlenmesi yön eylem analizi ile yapılır
7.Sıfır esaslı bütçeleme sisteminin temel amacı artırımcılığı ortadan kaldırmak
8.Devlet bütçesini kamu gelirleri ile giderlerinin önceden verilmiş iznini kapsayan bir tasarruf aracı olarak tanımlayan kişi Rene Stourm
9.Dışsallıkla mücadelede kaynak tahsisinde etkinlik işlevi kullanılmaktadır
10.Devirli bütçe kuramı Alvin Harvey Hansene aittir
11.Bütçe kanuna bütçe dışında hiçbir hüküm konulamaz ifadesi 1982 anayasasının 161.maddesinde yer alır
12.Performans bütçe sisteminde bütçe hazırlıklarında üçüncü aşama raporlama
13.Yatırım bütçesinin en eski ve gelişmiş uygulama örneği İsveçte görülmüştür
14.Gelecek yıl bir kamu örgütünün neyi ne kadar satın alacağını ve bunlar için ne kadar ödeme yapacağını tahmin etmeye çalışan bütçe sistem klasik bütçeleme
15.Tahmin edilecek değişkeni etkilediği düşünülen faktörlere göre tahmin yapan yöntem regresyon yöntemi
16.Stratejik analiz niteldir
17.Bir sonraki yıl kağıt ihtiyacı için ne kadar kağıt kullanılacağının ve kağıt fiyatının ne kadar olacağı tahmin edilmesinden sonra kağıt için ödenek miktarını tahmin eden yöntem birim maliyete dayalı yöntem
18.Üniversiteler özel bütçeli kurumlara örnektir
19.Tek bir devlet tüzel kişiliği altında olan kamu kuruluşları genel bütçeli kurumlar
20.Çevre koruma hizmetleri işlevsel sınıflamada yer alır
21.Analitik bütçe sınıflamasından önce yapılan ekonomik sınıflamada ödeme gücünün el değiştirmesine yönelik olana harcama transfer harcamasıdır
22.Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı TBMM genel kurulunda en çok 20 gün içinde görüşülüp esasa bağlanır
23.Orta vadeli programı hazırlamakla görevli olan kurum kalkınma bakanlığıdır
24.gelir fazlası karşılığı ödenek uygulamasından yararlanmak için temel koşul özel gelirin olması
25.Yedek ödenek uygulamasından son yıllarda en fazla aktarma olan kuruluş Başbakanlık
26.Osmanlıda devlet bütçesi anlamında denge kullanılmamıştır
27.Harcamalar açısından en fazla bütçede yer alan miktar kadar harcamının öngörülen hizmetler için yapılabilmesine olanak veren bütçe ilkesi önceden izin
28.Kamu giderlerinin gayrisafi olarak bütçeye kayıt edilmesi genellik ilkesinin ön koşuludur
29.Beyin fırtınası yargıya dayalı tahmin yöntemidir
30.Belediye çöp toplama hizmetlerinin en uygun saatlerinin ve yerlerinin belirlenmesi işlem analizi ile yapılır
31.Genel ekonomiyi durgunluktan kurtarmak için bütçe açıklarını mali bir araç olak gören bütçe kuramına telafi edici bütçe kuramı denir
32.Ödeneklerle kamu hizmeti arasında bağ kuran bütçe ilkesine tasarruf ilkesi denir
33.Geçmiş yıllar verilerinin ortalamasının alınması ile verilerdeki tesadüfiliği ve mevsimselliği ortadan kaldıracağı düşüncesine hareketli ortalamalar yöntemi adı verilir
34.Kamu kesiminin hangi hizmetlere ne kadar harcama yaptığını gösteren sınıflama türü fonksiyonel sınıflama
35.Maliye bakanığı tarafından hazırlanan ve yüksek planlama kurulu tarafından eylül ayının on beşine kadar karara bağlanıp resmi gazetede yayımlanan belge orta vadeli mali plan
36.Mali yılbaşındaki ödenekten daha fazla harcama yapmayı merkezi kesin hesap kanunuyla kabul eden ödenek tamamlayıcı ödenek
37.Bedelli askerlik için ödenek paralarının aile ve sosyal politikalar bakanlığı adına yatırılması kaydedilen ödenektir
38.Kur farklarını karşılama ödeneği yedek ödenektir
39.Devletin giderler ve gelirler arasında bir denge kurması gerekliliğini savunan bütçe işlevi mali işlevdir
40.Genel ekonomiyi durgunluktan kurtarmak için bütçe açıklarını mali bir araç olarak gören bütçe kuramı telafi edici bütçe kuramıdır
41.Aynı kamusal amaca yönelik tüm faaliyetleri düzenlemeye çalışan bütçeleme sistemi program bütçelemedir
42.Denetim klasik bütçeleme sisteminin çıkış noktalarından biridir
43.Kamu harcamalarının ayrı niteliklerinden ve finansmanlarının farklı olmasından kaynaklanan nedenlerle yapılan bütçe yatırım bütçesidir
44.Kullanımları kolay olduğu için ilk denen ve diğer teknikler kullanılmadığında son başvurulan yöntem yargıya dayalı tahmin yöntemidir
45.Bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan finanse edildiğini gösteren sınıflama türü finansman tipi sınıflamadır
46.HEPSİNE ULAŞMAK İSTEYEN WORD BELGESİ ŞEKLİNDE ÖZEL MESAJ ATSIN WORD OLARAK GÖNDEREYİM İKTİSAT 3.SINIF OLANLAR


YORUMLAR

  • 0 Yorum