2023 Kuşağı Hareketi nedir?

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca el attığı her şeyde “Yüksek Siyaset Eli”nin parmak izlerini buluyoruz....

2023 Kuşağı Hareketi nedir?

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca el attığı her şeyde “Yüksek Siyaset Eli”nin parmak izlerini buluyoruz....

2023 Kuşağı Hareketi nedir?
Editor: admin

Özel Haber Servet Hocaoğulları / Ülke Postası2023 KUŞAĞI HAREKETİ

“Başkasının değil Başkanının elini tut!

YÜKSEK SİYASET ELİMİZ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca el attığı her şeyde “Yüksek Siyaset Eli”nin parmak izlerini buluyoruz. Yüksek siyaset elinin beş parmak işlevindeki ana hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkün:

1- Dünya Beşten Büyüktür.
2- 2023 Vizyonu
3- Yerli Milli Sanayi
4- Başkanlık Sistemi
5- Medeniyetler İttifakı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyaseti hayatının özü bu beş ana hedefe yönelik yol tutuşlardan oluşmaktadır.” diyebiliriz. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bu hedeflerinin şahsına ve AK Parti’ye indirgenemeyeceğini; bu hedeflerin yerli ve milli hedefler olduğuna ilişkin samimi davetleri toplumun bir kesimi tarafından ısrarla göz, kulak, akıl ve gönül ardı edilmiştir. Bir bakıma toplumun bir kesimi uzanan bu yüksek siyaset eline karşılık vermemiştir. Bu tutumu “Demokratik anlayış” içinde değerlendiriyoruz. Ancak biz bu uzanan yüksek siyaset eline karşılık 2023 Kuşağı Hareketi olarak el uzatmayı milli iradenin sorumluluğu kapsamında değerlendiriyor ve değer veriyoruz.

2023 Kuşağı yukarıda belirttiğimiz beş hedefe yönelik Fikir, Aksiyon ve Proje çalışmaları yürüten; Cumhurbaşkanımızın uzattığı ve “Geleceği inşa eden El” diye algıladığımız siyaset eline aynı samimiyette el uzatan bir doğal alan hareketidir.

DOĞAL ALAN HAREKETİ NEDİR?

İnsan kaynağımızın birey birey özgünlüğünü eksen alan ve günlük yaşamın öznesi olan bireyin dünyasını merkez alan “hayatımız” diye özetleyeceğimiz özelimizin nefes alıp verdiği alana “Doğal alan” demeyi tercih ediyoruz.

Bir araya gelmiş; örgütlü, organizasyon şemasına dayalı, belirli çıkar birlikteliğini hiyerarşi ile yürüten dernek, vakıf, cemaat, sosyal kulüpler, takımlar, ideolojik örgütler, partiler alanına “Sivil Alan” diyoruz. Toplum bu alanı STK alanı olarak biliyor.

Bir de devletin tüm organlarıyla var olduğu alan var ki biz buna “Resmi alan” etiketini koymayı tercih ediyoruz.

Dolayısıyla 2023 kuşağı Sivil ve Resmi alan içinde örgütlenen ve/veya hareketlenen bir yapı değildir. Bireylerin ortak akıl şemsiyesi ve doğal ahlak yatağında akıp gittikleri vicdan gemisi gibi; belirlenmiş hedeflere yönelik ve ortak kabul edilmiş belirli sınırlara riayet eden; fakat özünde her bireyin kendince/öznel yorumladığı bir “yüksek siyasetin doğal alanı” işlevinde bir halk hareketidir. 

2023 Kuşağının STK gibi örgütlü şeması, il temsilcilikleri, hiyerarşiye dayalı organizasyon şeması yok. Resmi alanın paydaşı hiç değil. Kamu desteği ile yürütülen bir çaba hiç değil. Doğal alanda doğaçlama yürütülen bir akıl yürütme; gönül açma hareketinden ibarettir.

2023 KUŞAĞI HAREKETİNE NASIL EŞLİK EDEBİLİRİZ?

Aslında yukarıdaki hedeflere ilişkin her bir bireyin fikri, aksiyonu ve hatta yorumlarla anlatmaya çalıştığı bir projesi var. Adını “Dünya beşten büyüktür!.” koymadan da dünyaya ilişkin gözlemlerimiz ve tepkilerimiz özel hayatımızda var; Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında her alanda dünya lideri ülkelerden biri olmak tüm bireylerin samimi hedefi. Medeniyetlerin savaşından değil barışı inşa eden ittifaklarında yana çaba gösteren fikir, sanat, mimari, bilim alanında gurur kaynağımız binlerce çaba ve sonuç var. Yerli ve Milli sanayi ertlenip duran en büyük milli projemiz. Sistem değimi tartışma sürecini aşamamış olsa da; özünde sistemin yenilenmesine ilişkin gözlemler her bireyin hayatında var.

Ancak yukarıdaki hedeflere dönük bireylerin katkısını farkındalık ekseninde kamu vizyonuna dönüştüren; milli iradenin tecellisi olacak kolektif bir algı yönetimine ve en önemlisi doğal alanı sivil ve resmi alanın besleneceği milli kaynağa dönüştüren 2023 Kuşağı Hareketi gibi çabalar oldukça az.

2023 Kuşağı Hareketi doğal alan hareket olması sebebiyle doğal alanın en yaygın iletişim tercihi olan sosyal medyayı değerlendirmeyi önemsiyoruz. Her bireyin kendi sosyal medya mecrasını kendince değerlendirmesini önceliyoruz; sadece yukarıdaki hedeflere ilişkin şahsi çabaların yanı sıra dayanışma ve rehberlik noktasında 2023 Kuşağı Hareketine ait olan başta bir web sitesi olmak üzere sosyal medya enstrümanları kullanarak bu şemsiye hareketini zenginleştirmek istiyoruz.

HANGİ PARMAK İZİNİ SÜRECEĞİZ?

Bizim tercihimiz her bireyin yüksek siyaset eline sahip olması. Dolayısıyla parmak tercihi zorunluluğu yok. Ancak el attığımız şeyin tabiatına göre (örneğin çay içerken serçe parmağımız çoğu zaman bardağa değmez; veya masa kaldırırken baş parmağın masaya değmeme ihtimali; düğünde halay çekerken sadece serçe parmağının değmesi gibi.) parmak sayımız iz bırakmak anlamında değişken olacaktır.

Bireylerden bazıları “Dünya beşten büyüktür!” ekseninde detayı çalışmak, katkı koymak isteyebilir. Bazıları da “Yerli Milli Sanayi” odaklı yoğunlaşabilir. Başkanlık sistemi üzerine önerileri olan, ar-ge ürünü çabaları paylaşmak isteyen bireyler de bu parmak izini sürebilirler. Ancak dileğimiz her bireyin bu yüksek siyaset eline sahip olmasıdır.

İLK ADIM NE OLACAK?

Bizim önerimiz özellikle Facebook başta olmak üzere kişisel sosyal medya hesaplarımızın yer yer bu hedefleri gündem kılması ve farkındalığa katkıda bulunmasıdır. Bunun için yakın zamanda aktifleştirmeyi planladığımız Web sitemizle bu noktada rehberlik yapmış olacağız.
Kuşkusuz ilk adım olarak her bireyin beş ana hedefe ilişkin kendi birikimini, tarzını, niyetini, katkı parkurunu iç dünyasında netleştirmesidir. Bireylerin sosyal medya ortamında hedeflere dönük bilgi, belge, yorum, haber notlarını çoğaltmasıdır.

Örneğin dünyanın beşten büyük olduğuna inanan ve direnen bir film, kitap, yazar adı paylaşıla bilir. Ülkelerin bağımsızlık mücadelesinden örnekler ve analizler paylaşa bilir. Medeniyetler ittifakı izi taşıyan bir ityatro, müzikal, sempozyum, etkinlk, konser olabilir ve biz bunu paylaşa biliriz.

2023 vizyonuna dönük bir projemiz varsa bunu dillendirebilir ve destek isteye biliriz. Başkanlık sistemine ilişkin özellikle uyum yasalarını yakın takibe alıp her meslek alanına özgü bir öneri, uyarı ve katkıda bulunabiliriz.

Yeter ki önemli bir imkan olan sosyal medya ağını artık “eğlence, magazin, kamplaşma, tembellik, sanal ilişkiler ağı olmaktan çıkarıp; “Sorumlu özgürlük ağı”na evrilte bilelim.

2023 KUŞAĞI HAREKETİNDE "KUŞAK" ÇERÇEVESİ NEDİR?

Kuşkusuz “üç nesil” olmalı. Çünkü doğal alan hareketinde yasaklı birey yok! Aksine herkes ve üç nesil birlikte bir iletişim ağı içinde bu hedefe doğru yol almalıdır diye düşünüyoruz; Trafik kuralları gibi doğal ama özgün olacak bir çerçeve çizmek durumdayız. Önemli olan farklı yaş grubu şeridinde aksa bile fikir, aksiyon, proje trafiği; sonuçta herkesin içinde kalacağı refüj olmalıdır. Bir denetleme kaçınılmaz. Ancak bu denetleme baştan onaylanmış ilkeler içinde kalmaktan ibarettir.

2023 Kuşağı derken sadece gençleri kastetmiyoruz. Veya 2023 yılında doğacak yeni nesil çocuklara atfen söylemiyoruz. Yukarıdaki hedeflere inanan bir kuşaktan bahsediyoruz. Ayrıca 2023 bir “Başlangıç” tarihidir. Önümüzdeki 5 yılı biz “Hazırlık” dönemi olarak değerlendirmek istiyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlarken; o gün geldiğinde; her bireyin hazırlık dönemini tamamlamış ve bir katkı ile törenlere katılmanın huzurunu yaşasın istiyoruz.

2023 KUŞAĞI HAREKETİNİN REHBERLİK HİZMETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE HANGİ ADRESLE İLETİŞİME GEÇECEĞİZ?

Öngörümüz 19 Mayıs 2018 tarihi olan gençlik bayramı ile örnek genç olan Genç Fatihin İstanbulu fethettiği tarih olan 29 Mayıs arasındaki haftayı 2023 Kuşağı Hareketinin doğuş haftası olarak değerlendirmek. Başta Web sitemiz olmak üzere hareketin görünür tün bütünleşik yüzünü ortaya koymak.

19 Mayıs’a kadar ise davetimizi yayarak, bireylerin kendi hazırlıklarına imkan tanıyarak ve en önemlisi davet ağını genişleterek bir birimizden haberdar kalarak; önerilerimizi paylaşmakla geçirelim.

ÖZÜN SÖZÜ

2023 Kuşağı Hareketi Hakka ve Halka Hizmet için çıktığı bu yolda milletin, ümmetin duasını almak dışında bir hesap içinde değildir. Unutmayalım en büyük doğal alan hareketi doğal yapılan duadır!.

2023 KUŞAĞI HAREKETİNİN  YÜKSEK SİYASET ELİNİN PARMAKLARI VE İZİNİ SÜRECEĞİ KONULAR

(Parmak izinizin olmasını istediğiniz konu hangisi ?)

1-DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR
•Göç
•Ekonomi
•Meydan Okumalar

———————————————
2-2023 KUŞAĞI
•Rabia (Tek Devlet-Vatan-Millet-Bayrak)
•Eğitim / İletişim
•Değerler

———————————————
3-YERLİ & MİLLİ
•Sanayii ve Bağımsızlık
•Mühendislik zihniyeti
•Resmî Kurumların Yol Haritası

———————————————
4-BAŞKANLIK
•Birey uyumu
•STK uyumu
•Resmî / Kamu uyumu

———————————————
5-MEDENİYETLER İTTİFAKI
•Kültür-Sanat / Fikir Örnekleri
•Doğu-Batı Ekseni (Esneme Payları)
•Sözleşmeler

———————————————

Hayırlı olsun.

Özel Haber Servet Hocaoğulları / Ülke Postası

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum